Menu

EKP/2020/9

  1. EKP:n päätös (EU) 2020/188, annettu 3 päivänä helmikuuta 2020, julkisen sektorin omaisuuserien osto-ohjelmasta jälkimarkkinoilla  (EKP/2020/9), EUVL L 39, 12.2.2020, s. 12.

    Lisätietoja

    1. Ei enää voimassa: EKP:n päätös (EU) 2015/774, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2015, julkisen sektorin omaisuuserien osto-ohjelmasta jälkimarkkinoilla  (EKP/2015/10), EUVL L 121, 14.5.2015, s. 20.