Menu

EKP/2020/6

 1. EKP:n päätös (EU) 2020/140, annettu 22 päivänä tammikuuta 2020, toimenpiteistä, joita EKP:n kertyneen oman pääoman arvon osuuksien maksaminen ja siirrettyjä valuuttavarantoja vastaavien kansallisten keskuspankkien saatavien tarkistaminen edellyttävät, ja päätöksen (EU) 2019/46 kumoamisesta  (EKP/2020/6), EUVL L 27I, 1.2.2020, s. 15.

  Lisätietoja

  1. Ei enää voimassa: EKP:n päätös (EU) 2019/46, annettu 29 päivänä marraskuuta 2018, toimenpiteistä, joita EKP:n kertyneen oman pääoman arvon osuuksien maksaminen ja siirrettyjä valuuttavarantoja vastaavien kansallisten keskuspankkien saatavien tarkistaminen edellyttävät, ja päätöksen EKP/2013/26 kumoamisesta (EKP/2018/30), EUVL L 9, 11.1.2019, s. 190.
   1. Ei enää voimassa: EKP:n päätös, annettu 29 päivänä elokuuta 2013, toimenpiteistä, joita EKP:n kertyneen oman pääoman arvon osuuksien maksaminen ja siirrettyjä valuuttavarantoja vastaavien kansallisten keskuspankkien saatavien tarkistaminen edellyttävät (EKP/2013/26), EUVL L 16, 21.1.2014, s. 47.
    1. Ei enää voimassa: EKP:n päätös, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2013, toimenpiteistä, joita EKP:n kertyneen oman pääoman arvon osuuksien maksaminen ja siirrettyjä valuuttavarantoja vastaavien kansallisten keskuspankkien saatavien tarkistaminen edellyttävät (EKP/2013/15), EUVL L 187, 6.7.2013, s. 9.
     1. Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 12 päivänä joulukuuta 2008, toimenpiteistä, joita EKP:n kertyneen oman pääoman arvon osuuksien maksaminen ja siirrettyjä valuuttavarantoja vastaavien kansallisten keskuspankkien saatavien tarkistaminen edellyttävät  (EKP/2008/27), EUVL L 21, 24.1.2009, s. 77.
      1. Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 15 päivänä joulukuuta 2006, toimenpiteistä, joita EKP:n kertyneen oman pääoman arvon osuuksien maksaminen sekä siirrettyjä valuuttavarantoja vastaavien kansallisten keskuspankkien saatavien tarkistaminen edellyttävät (EKP/2006/24), EUVL L 24, 31.1.2007, s. 9.
       1. Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 18 päivänä joulukuuta 2003, EKP:n varanto- ja varausosuuksien maksamisen ja kansallisten keskuspankkien saatavien tarkistamisen siirrettyjä valuuttavarantosaamisia vastaaviksi edellyttämistä toimenpiteistä (EKP/2003/21), EUVL L 9, 15.1.2004, s. 36.
       2. Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 22 päivänä huhtikuuta 2004, toimenpiteistä, joita EKP:n kertyneen oman pääoman arvon osuuksien maksaminen, siirrettyjä valuuttavarantoja vastaavien kansallisten keskuspankkien saatavien tarkistaminen sekä näihin liittyvät rahoitukselliset seikat edellyttävät (EKP/2004/8), EUVL L 205, 9.6.2004, s. 13.