2019

27/09/2019
Mnenje o dodatnih makrobonitetnih orodjih za stanovanjska hipotekarna posojila  (CON/2019/34), Luksemburg, 27. 9. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2019
Mnenje o zaščiti eura pred ponarejanjem in o preverjanju pristnosti eurokovancev (CON/2019/33), Luksemburg, 23. 9. 2019.
16/09/2019
Sklep ECB (EU) 2019/1558 z dne 12. septembra 2019 o spremembi Sklepa (EU) 2019/1311 o tretji seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (ECB/2019/28), UL L 238, 16. 9. 2019, str. 2.
06/09/2019
Smernica ECB (EU) 2019/1386 z dne 7. junija 2019 o spremembi Smernice ECB/2014/15 o denarni in finančni statistiki (ECB/2019/18), UL L 232, 6. 9. 2019, str. 1.
05/09/2019
Mnenje o pravilih, ki jih morajo upoštevati finančna podjetja pri določanju politik prejemkov (CON/2019/32), Nizozemska, 5. 9. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2019
Mnenje o dostopu do informacij javnega značaja (CON/2019/31), Nizozemska, 4. 9. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2019
Sklep ECB (EU) 2019/1378 z dne 9. avgusta 2019 o spremembi Sklepa ECB/2014/16 o ustanovitvi Upravnega odbora za pregled in določitvi njegovih pravil za delovanje (ECB/2019/27), UL L 224, 28. 8. 2019, str. 9.
28/08/2019
Sklep ECB (EU) 2019/1377 z dne 31. julija 2019 o imenovanju vodij delovnih enot za sprejetje delegiranih sklepov o čezmejnem opravljanju storitev, pridobitvi kvalificiranih deležev in odvzemu dovoljenj kreditnim institucijam (ECB/2019/26), UL L 224, 28. 8. 2019, str. 6.
28/08/2019
Sklep ECB (EU) 2019/1376 z dne 23. julija 2019 o prenosu pooblastila za sprejetje odločitev o čezmejnem opravljanju storitev, pridobitvi kvalificiranih deležev in odvzemu dovoljenj kreditnim institucijam (ECB/2019/23), UL L 224, 28. 8. 2019, str. 1.
21/08/2019
Priporočilo ECB z dne 25. julija 2019 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (ECB/2019/24), UL C 283, 21. 8. 2019, str. 1.
16/08/2019
Mnenje o prodaji in nakupu kreditov (CON/2019/30), Ciper, 16. 8. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2019
Sklep ECB (EU) 2019/1349 z dne 26. julija 2019 o postopku in pogojih za izvajanje nekaterih pooblastil pristojnih organov v zvezi s pregledom sistemsko pomembnih plačilnih sistemov (ECB/2019/25), UL L 214, 16. 8. 2019, str. 16.
16/08/2019
Sklep ECB (EU) 2019/1348 z dne 18. julija 2019 o postopku za priznavanje držav članic zunaj euroobmočja kot poročevalskih držav članic po Uredbi (EU) 2016/867 o zbiranju podrobnih podatkov o kreditih in kreditnem tveganju (ECB/2019/20), UL L 214, 16. 8. 2019, str. 3.
09/08/2019
Mnenje o omejitvah prenosov terjatev, zavarovanih s hipoteko (CON/2019/29), Poljska, 9. 8. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/08/2019
Smernica ECB (EU) 2019/1335 z dne 7. junija 2019 o spremembi Smernice (EU) 2018/876 o registru podatkov o institucijah in povezanih družbah (ECB/2019/17), UL L 2018, 8. 8. 2019, str. 47.
08/08/2019
Smernica ECB/2014/60. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 8. 8. 2019, str. .
05/08/2019
Smernica ECB/2015/35. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 5. 8. 2019, str. .
29/07/2019
Sklep ECB z dne 22. julija 2019 o spremembi Sklepa (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) o drugi seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (ECB/2019/22), 29. 7. 2019.
29/07/2019
Sklep ECB z dne 22. julija 2019 o tretji seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (ECB/2019/21), 29. 7. 2019.
26/07/2019
Smernica ECB (EU) 2019/1265 z dne 10. julija 2019 o eurski kratkoročni obrestni meri (€STR) (ECB/2019/19), UL L 199, 26. 7. 2019, str. 8.
25/07/2019
Mnenje o priporočilu Sveta o imenovanju predsednice ECB (CON/2019/28), UL C 258, 25. 7. 2019, str. 2.Dodatne informacije
18/07/2019
Mnenje o konverziji kreditov v švicarskih frankih (CON/2019/27), Slovenija, 18. 7. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
09/07/2019
Mnenje o izplačilu sredstev nepoučenim imetnikom podrejenih obveznic in malim delničarjem bank v večinskem lastništvu Republike Slovenije, ki so bile predmet izrednih ukrepov Banke Slovenije (CON/2019/26), Slovenija, 9. 7. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
08/07/2019
Mnenje o nacionalni zakonodaji, ki jo je treba sprejeti za vzpostavitev tesnega sodelovanja med Evropsko centralno banko in centralno banko Hrvatska narodna banka (CON/2019/25), Hrvaška, 8. 7. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
Smernica ECB (EU) 2019/1034 z dne 10. maja 2019 o spremembi Smernice ECB/2014/31 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja (ECB/2019/13), UL L 167, 24. 6. 2019, str. 79.
24/06/2019
Smernica ECB (EU) 2019/1033 z dne 10. maja 2019 o spremembi Smernice (EU) 2016/65 o odbitkih pri vrednotenju, ki se uporabljajo pri izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2019/12), UL L 167, 24. 6. 2019, str. 75.
24/06/2019
Smernica ECB (EU) 2019/1032 z dne 10. maja 2019 o spremembi Smernice (EU) 2015/510 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2019/11), UL L 167, 24. 6. 2019, str. 64.
24/06/2019
Mnenje o lastniški strukturi centralne banke Banca d’Italia in lastništvu rezerv v zlatu (CON/2019/23), Italija, 24. 6. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
Smernica ECB/2014/31. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije  24. 6. 2019.
21/06/2019
Mnenje o upravljanju in finančni neodvisnosti centralne banke Central Bank of Cyprus ter spremembah ustave v zvezi s centralno banko Central Bank of Cyprus (CON/2019/24), Ciper, 21. 6. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2019
Smernica ECB (EU) 2019/1007 z dne 7. junija 2019 o spremembi Smernice ECB/2012/13 o TARGET2-Securities (ECB/2019/16), UL L 163, 20. 6. 2019, str. 108.
20/06/2019
Sklep ECB (EU) 2019/1006 z dne 7. junija 2019 o spremembi Sklepa ECB/2011/20 o določitvi podrobnih pravil in postopkov izvajanja pogojev za primernost centralnih depotnih družb za dostop do storitev TARGET2-Securities  (ECB/2019/15), UL L 163, 20. 6. 2019, str. 103.
14/06/2019
Sklep ECB (EU) 2019/976 z dne 29. maja 2019 o določitvi načel za opredelitev ciljev in izmenjavo povratnih informacij v skupnih nadzorniških skupinah ter razveljavitvi Sklepa (EU) 2017/274 (ECB/2019/14), UL L 157, 14. 6. 2019, str. 61.Dodatne informacije
12/06/2019
Mnenje o ciljih in upravljanju latvijske komisije za finančne in kapitalske trge (CON/2019/22), Latvija, 12. 6. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2019
Mnenje o reformi ureditve bančnega nadzora in nadzora finančnega trga (CON/2019/21), Avstrija, 31. 5. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2019
Mnenje o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2019/20), Slovenija, 28. 5. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
21/05/2019
Mnenje o reviziji pravnega okvira, ki ureja portugalski sistem finančnega nadzora (CON/2019/19), Portugalska, 21. 5. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2019
Mnenje o davku na finančna sredstva bank in referenčni obrestni meri za potrošniške kreditne pogodbe (CON/2019/18), Romunija, 10. 5. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2019
Sklep ECB (EU) 2019/685 z dne 18. aprila 2019 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2019 (ECB/2019/10), UL L 115, 2. 5. 2019, str. 16.
02/05/2019
Mnenje o varnosti omrežij in informacijskih sistemov (CON/2019/17), Ciper, 2. 5. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2019
Sklep ECB (EU) 2019/669 z dne 4. aprila 2019 o spremembi Sklepa ECB/2013/10 o apoenih, specifikacijah, reprodukciji, zamenjavi in jemanju eurobankovcev iz obtoka (ECB/2019/9), UL L 113, 29. 4. 2019, str. 6.
29/04/2019
Smernica ECB (EU) 2019/671 z dne 9. aprila 2019 o domačih poslih upravljanja sredstev in obveznosti s strani nacionalnih centralnih bank (prenovitev) (ECB/2019/7), UL L 113, 29. 4. 2019, str. 11.Dodatne informacije
17/04/2019
Mnenje o sodelovanju v enotnem mehanizmu za reševanje (CON/2019/16), Bolgarija, 17. 4. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2019
Mnenje o lobiranju  (CON/2019/15), Češka, 11. 4. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/03/2019
Mnenje o zahtevanju soglasja posojilojemalcev za prenos posojil, zavarovanih s hipoteko na stanovanjskih nepremičninah (CON/2019/14), Irska, 29. 3. 2019.
27/03/2019
Mnenje o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2019/13), Slovenija, 27. 3. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
26/03/2019
Mnenje o spremembah strukture upravljanja centralne banke Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2019/12), Belgija, 26. 3. 2019.
12/03/2019
Mnenje o priporočilu Sveta o imenovanju člana Izvršilnega odbora ECB (CON/2019/11), UL C 94, 12. 3. 2019, str. 2.
08/03/2019
Kodeks ravnanja za visoke uradnike ECB UL C 89, 8. 3. 2019, str. 2.Dodatne informacije
06/03/2019
Mnenje o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (CON/2019/06), UL C 84, 6. 3. 2019, str. 1.Dodatne informacije
04/03/2019
Mnenje o predlogu uredbe o minimalnem kritju izgub za nedonosne izpostavljenosti (CON/2018/32), UL C 79, 4. 3. 2019, str. 1.Dodatne informacije
28/02/2019
Mnenje o ustanovitvi odbora za makrobonitetna vprašanja (CON/2019/10), Španija, 28. 2. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/02/2019
Mnenje o predlogu zakona o zaščiti rezidenčnih stanovanjskih nepremičnin (CON/2019/09), Grčija, 27. 2. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2019
Sklep ECB (EU) 2019/323 z dne 12. februarja 2019 o imenovanju vodij delovnih enot za sprejetje odločitev v zvezi z nadzorniškimi pooblastili, podeljenimi po nacionalnem pravu (ECB/2019/5), UL L 55, 25. 2. 2019, str. 16.
25/02/2019
Sklep ECB (EU) 2019/322 z dne 31. januarja 2019 o prenosu pooblastila za sprejetje odločitev v zvezi z nadzorniškimi pooblastili, podeljenimi po nacionalnem pravu (ECB/2019/4), UL L 55, 25. 2. 2019, str. 7.
20/02/2019
Priporočilo ECB z dne 14. februarja 2019 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banque centrale du Luxembourg (ECB/2019/6), UL C 67, 20. 2. 2019, str. 1.
18/02/2019
Mnenje o sodnih nalogih za izvršbo na rezidenčne stanovanjske nepremičnine (CON/2019/08), Irska, 18. 2. 2019.
15/02/2019
Mnenje o izdajanju dovoljenj ponudnikom mikroposojil in njihovem nadzoru (CON/2019/07), Grčija, 15. 2. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2019
Mnenje o prepovedi uporabe bankovcev v apoenu 500 eurov in nekaterih spremembah zakonodaje o preprečevanju pranja denarja (CON/2019/05), Danska, 12. 2. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2019
Sklep ECB (EU) 2019/166 z dne 25. januarja 2019 o Odboru za tržno infrastrukturo in razveljavitvi Sklepa ECB/2012/6 o ustanovitvi Odbora TARGET2-Securities (ECB/2019/3), UL L 32, 4. 2. 2019, str. 14.Dodatne informacije
01/02/2019
Mnenje o omejitvah gotovinskih plačil (CON/2019/04), Španija, 1. 2. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2019
Mnenje o prejemkih članov upravnega odbora in višjega vodstva centralne banke Narodowy Bank Polski (CON/2019/03), Poljska, 30. 1. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2019
Uredba ECB (EU) 2019/113 z dne 7. decembra 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 1333/2014 o statistiki denarnih trgov (ECB/2018/33), UL L 23, 25. 1. 2019, str. 19.
23/01/2019
Sklep ECB (EU) 2019/137 z dne 23. januarja 2019 o izbiri ponudnikov omrežnih storitev za enotni vmesnik za dostop do tržnih infrastruktur Eurosistema (ESMIG) (ECB/2019/2), UL L 25, 23. 1. 2019, str. 34.
21/01/2019
Mnenje o nadzoru agencij za poročanje o boniteti komitentov ter o pregledu nad plačilnimi storitvami s strani centralne banke Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (CON/2019/02), Malta, 21. 1. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/01/2019
Priporočilo ECB z dne 7. decembra 2018 o registru institucij in povezanih družb (ECB/2018/36), UL C 21, 17. 1. 2019, str. 1.
11/01/2019
Priporočilo ECB z dne 7. januarja 2019 o politiki razdelitve dividend (ECB/2019/1), UL C 11, 11. 1. 2019, str. 1.
11/01/2019
Sklep ECB (EU) 2019/48 z dne 30. novembra 2018 o vplačilu kapitala ECB s strani nacionalnih centralnih bank zunaj euroobmočja in o razveljavitvi Sklepa ECB/2013/31 (ECB/2018/32), UL L 9, 11. 1. 2019, str. 196.Dodatne informacije
11/01/2019
Sklep ECB (EU) 2019/47 z dne 29. novembra 2018 o spremembi Sklepa ECB/2010/29 o izdajanju eurobankovcev (ECB/2018/31), UL L 9, 11. 1. 2019, str. 194.
11/01/2019
Sklep ECB (EU) 2019/46 z dne 29. novembra 2018 o določitvi ukrepov, potrebnih za prispevek v vrednost akumuliranega lastnega kapitala ECB in za usklajevanje terjatev nacionalnih centralnih bank, ki so enakovredne prenesenim deviznim rezervam, ter o razveljavitvi Sklepa ECB/2013/26 (ECB/2018/30), UL L 9, 11. 1. 2019, str. 190.Dodatne informacije
11/01/2019
Sklep ECB (EU) 2019/45 z dne 29. novembra 2018 o določitvi pogojev za prenose kapitalskih deležev ECB med nacionalnimi centralnimi bankami in za uskladitev vplačanega kapitala ter o razveljavitvi Sklepa ECB/2013/29 (ECB/2018/29), UL L 9, 11. 1. 2019, str. 183.Dodatne informacije
11/01/2019
Sklep ECB (EU) 2019/44 z dne 29. novembra 2018 o vplačilu kapitala ECB s strani nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro, o spremembi Sklepa ECB/2014/61 in o razveljavitvi Sklepa ECB/2013/30 (ECB/2018/28), UL L 9, 11. 1. 2019, str. 180.
11/01/2019
Sklep ECB (EU) 2019/43 z dne 29. novembra 2018 o odstotnih deležih nacionalnih centralnih bank v ključu za vpis kapitala ECB in o razveljavitvi Sklepa ECB/2013/28 (ECB/2018/27), UL L 9, 11. 1. 2019, str. 178.Dodatne informacije
03/01/2019
Mnenje o pravnem okviru za krite obveznice (CON/2019/01), Estonija, 3. 1. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language