Menu

2019

27/12/2019
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/2231 z 10. decembra 2019 o schválení objemu emisie mincí v roku 2020  (ECB/2019/40), Ú. v. EÚ L 333, 27. 12. 2019, s. 149.
23/12/2019
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/2216 z 28. novembra 2019, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/298 o dočasnom rozdeľovaní príjmu ECB (ECB/2019/36), Ú. v. EÚ L 332, 23. 12. 2019, s. 183.
23/12/2019
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/2215 z 28. novembra 2019, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2016/2247 o ročnej účtovnej závierke ECB (ECB/2019/35), Ú. v. EÚ L 332, 23. 12. 2019, s. 168.
23/12/2019
Usmernenie ECB (EÚ) 2019/2217 z 28. novembra 2019, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2016/2249 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk (ECB/2019/34), Ú. v. EÚ L 332, 23. 12. 2019, s. 184.
20/12/2019
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/2195 z 5. decembra 2019, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/14 o kontrole pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a ich opätovnom vrátení do obehu  (ECB/2019/39), Ú. v. EÚ L 330, 20. 12. 2019, s. 91.
20/12/2019
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/2194 z 29. novembra 2019 o udelení podpisových práv  (ECB/2019/33), Ú. v. EÚ L 330, 20. 12. 2019, s. 105.
20/12/2019
Korigendum k rozhodnutiu ECB (EÚ) 2019/2158 z 5. decembra 2019 o metodike a postupoch na určenie a zber údajov týkajúcich sa faktorov výpočtu poplatku, ktoré sa používajú na výpočet ročných poplatkov za dohľad (ECB/2019/38) (Úradný vestník Európskej únie L 327 zo 17. decembra 2019) Ú. v. EÚ L 330, 20. 12. 2019, s. 105.
20/12/2019
Korigendum k nariadeniu ECB (EÚ) 2019/2155 z 5. decembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1163/2014 o poplatkoch za dohľad (ECB/2019/37) (Úradný vestník Európskej únie L 327 zo 17. decembra 2019) Ú. v. EÚ L 330, 20. 12. 2019, s. 106.
17/12/2019
Stanovisko k platobným službám a platobným systémom (CON/2019/45), Bulharsko, 17. 12. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2019
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/2158 z 5. decembra 2019 o metodike a postupoch na určenie a zber údajov týkajúcich sa faktorov výpočtu poplatku, ktoré sa používajú na výpočet ročných poplatkov za dohľad  (ECB/2019/38), Ú. v. EÚ L 327, 17. 12. 2019, s. 99.Dodatočné informácie
17/12/2019
Nariadenie ECB (EÚ) 2019/2155 z 5. decembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1163/2014 o poplatkoch za dohľad  (ECB/2019/37), Ú. v. EÚ L 327, 17. 12. 2019, s. 70.Dodatočné informácie
17/12/2019
Nariadenie (EÚ) č. 2014/1163 (ECB/2014/41). Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 17. 12. 2019.
16/12/2019
Stanovisko k daniam z aktív niektorých účastníkov finančného trhu a k dodatočným daniam z príjmov právnických osôb pre niektoré úverové inštitúcie (CON/2019/44), Litva, 16. 12. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2019
Stanovisko k odporúčaniu Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady ECB (CON/2019/43), 11. 12. 2019.Dodatočné informácie
06/12/2019
Stanovisko k systému záruk pre sekuritizácie úverov, ktorých pôvodcami sú úverové inštitúcie (CON/2019/42), Grécko, 6. 12. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2019
Stanovisko k požiadavke poskytovať hotovostné služby niektorými úverovými inštitúciami a pobočkami (CON/2019/41), Švédsko, 26. 11. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2019
Stanovisko k zvýšeniu osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií  (CON/2019/40), Slovensko, 26. 11. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatočné informácie
20/11/2019
Stanovisko k daňovým znevýhodneniam používania hotovosti (CON/2019/39), Grécko, 20. 11. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2019
Stanovisko k bezpečnosti sietí a informačných systémov (CON/2019/38), Španielsko, 11. 11. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2019
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/1848 z 29. októbra 2019, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2007/7 o podmienkach TARGET2-ECB (ECB/2019/32), Ú. v. EÚ L 283, 5. 11. 2019, s. 57.
05/11/2019
Usmernenie ECB (EÚ) 2019/1849 zo 4. októbra 2019, ktorým sa mení usmernenie ECB/2012/27 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET2)  (ECB/2019/30), Ú. v. EÚ L 283, 5. 11. 2019, s. 64.
25/10/2019
Stanovisko k zmenám zákona o Latvijas Banka (CON/2019/36), Lotyšsko, 25. 10. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2019
Stanovisko k odporúčaniu Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady ECB  (CON/2019/35), Ú. v. EÚ C 374, 23. 10. 2019, s. 2.
21/10/2019
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/1743 z 15. októbra 2019 o úročení prebytočných rezerv a niektorých vkladov (prepracované znenie) (ECB/2019/31), Ú. v. EÚ L 267, 21. 10. 2019, s. 12.Dodatočné informácie
08/10/2019
Nariadenie ECB (EÚ) 2019/1677 z 27. septembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1333/2014 o štatistike peňažných trhov (ECB/2019/29), Ú. v. EÚ L 257, 8. 10. 2019, s. 18.
27/09/2019
Stanovisko k dodatočným makroprudenciálnym nástrojom, ktoré sa týkajú hypotekárnych úverov na nehnuteľnosti na bývanie (CON/2019/34), Luxembursko, 27. 9. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2019
Stanovisko k ochrane eura proti falšovaniu a k overovaniu pravosti euromincí (CON/2019/33), Luxembursko, 23. 9. 2019.
16/09/2019
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/1558 z 12. septembra 2019, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2019/1311 o tretej sérii cielených dlhodobejších refinančných operácií  (ECB/2019/28), Ú. v. EÚ L 238, 16. 9. 2019, s. 2.
06/09/2019
Usmernenie ECB (EÚ) 2019/1386 zo 7. júna 2019, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/15 o menovej a finančnej štatistike (ECB/2019/18), Ú. v. EÚ L 232, 6. 9. 2019, s. 1.
05/09/2019
Stanovisko k pravidlám, ktoré majú dodržiavať finančné inštitúcie pri tvorbe politík odmeňovania (CON/2019/32), Holandsko, 5. 9. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2019
Stanovisko k slobodnému prístupu k informáciám (CON/2019/31), Holandsko, 4. 9. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2019
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/1378 z 9. augusta 2019, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/16 o zriadení Administratívneho revízneho výboru a jeho pravidlách činnosti (ECB/2019/27), Ú. v. EÚ L 224, 28. 8. 2019, s. 9.
28/08/2019
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/1377 z 31. júla 2019 o vymenovaní vedúcich pracovných útvarov na prijímanie delegovaných rozhodnutí o passportingu, nadobúdaní kvalifikovaných účastí a odňatí povolení úverovým inštitúciám (ECB/2019/26), Ú. v. EÚ L 224, 28. 8. 2019, s. 6.
28/08/2019
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/1376 z 23. júla 2019 o delegovaní právomoci prijímať rozhodnutia o passportingu, nadobúdaní kvalifikovaných účastí a odňatí povolení úverovým inštitúciám (ECB/2019/23), Ú. v. EÚ L 224, 28. 8. 2019, s. 1.
21/08/2019
Odporúčanie ECB z 25. júla 2019 Rade Európskej únie o externom audítorovi Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (ECB/2019/24), Ú. v. EÚ C 283, 21. 8. 2019, s. 1.
16/08/2019
Stanovisko k predaju a nákupu kreditných facilít (CON/2019/30), Cyprus, 16. 8. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2019
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/1349 z 26. júla 2019 o postupoch a podmienkach pre vykonávanie určitých právomocí príslušného orgánu v súvislosti s dohľadom nad systémovo dôležitými platobnými systémami  (ECB/2019/25), Ú. v. EÚ L 214, 16. 8. 2019, s. 16.
16/08/2019
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/1348 z 18. júla 2019 o postupe uznávania členských štátov mimo eurozóny za vykazujúce členské štáty podľa nariadenia (EÚ) 2016/867 o zbere podrobných údajov o úveroch a kreditnom riziku  (ECB/2019/20), Ú. v. EÚ L 214, 16. 8. 2019, s. 3.
09/08/2019
Stanovisko k obmedzeniu prevodov hypotekárnych pohľadávok (CON/2019/29), Poľsko, 9. 8. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/08/2019
Usmernenie ECB (EÚ) 2019/1335 zo 7. júna 2019, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2018/876 o Registri údajov o inštitúciách a pridružených osobách  (ECB/2019/17), Ú. v. EÚ L 2018, 8. 8. 2019, s. 47.
29/07/2019
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/1312 z 22. júla 2019, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2016/810 (ECB/2016/10) o druhej sérii cielených dlhodobejších refinančných operácií (ECB/2019/22), 29. 7. 2019.
29/07/2019
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/1311 z 22. júla 2019 o tretej sérii cielených dlhodobejších refinančných operácií  (ECB/2019/21), 29. 7. 2019.
26/07/2019
Usmernenie ECB (EÚ) 2019/1265 z 10. júla 2019 o krátkodobej eurovej sadzbe (€STR) (ECB/2019/19), Ú. v. EÚ L 199, 26. 7. 2019, s. 8.
25/07/2019
Stanovisko k odporúčaniu Rady o vymenovaní prezidentky ECB (CON/2019/28), Ú. v. EÚ C 258, 25. 7. 2019, s. 2.Dodatočné informácie
18/07/2019
Stanovisko ku konverzii úverov denominovaných vo švajčiarskych frankoch (CON/2019/27), Slovinsko, 18. 7. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2019
Stanovisko k výplate peňažných prostriedkov nekvalifikovaným držiteľom podriadených dlhopisov a menšinovým akcionárom bánk, v ktorých mala Slovinská republika väčšinový vlastnícky podiel a ktoré boli dotknuté mimoriadnymi opatreniami Banka Slovenije (CON/2019/26), Slovinsko, 9. 7. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2019
Stanovisko k vnútroštátnym právnym predpisom, ktoré majú byť prijaté s cieľom nadviazať úzku spoluprácu medzi Európskou centrálnou bankou a Hrvatska narodna banka (CON/2019/25), Chorvátsko, 8. 7. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
Usmernenie ECB (EÚ) 2019/1034 z 10. mája 2019, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/31 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky  (ECB/2019/13), Ú. v. EÚ L 167, 24. 6. 2019, s. 79.
24/06/2019
Usmernenie ECB (EÚ) 2019/1033 z 10. mája 2019, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2016/65 o oceňovacích zrážkach uplatňovaných pri vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému  (ECB/2019/12), Ú. v. EÚ L 167, 24. 6. 2019, s. 75.
24/06/2019
Usmernenie ECB (EÚ) 2019/1032 z 10. mája 2019, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2015/510 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému  (ECB/2019/11), Ú. v. EÚ L 167, 24. 6. 2019, s. 64.
24/06/2019
Stanovisko k vlastníckej štruktúre Banca d’Italia a k vlastníctvu zlatých rezerv (CON/2019/23), Taliansko, 24. 6. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2019
Stanovisko k štruktúre riadenia a finančnej nezávislosti Central bank of Cyprus a k zmenám ústavy týkajúcim sa Central bank of Cyprus (CON/2019/24), Cyprus, 21. 6. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2019
Usmernenie ECB (EÚ) 2019/1007 zo 7. júna 2019, ktorým sa mení usmernenie ECB/2012/13 o TARGET2-Securities  (ECB/2019/16), Ú. v. EÚ L 163, 20. 6. 2019, s. 108.
20/06/2019
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/1006 zo 7. júna 2019, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2011/20, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá a postupy na implementáciu kritérií pre prístup centrálnych depozitárov cenných papierov k službám TARGET2-Securities  (ECB/2019/15), Ú. v. EÚ L 163, 20. 6. 2019, s. 103.
14/06/2019
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/976 z 29. mája 2019, ktorým sa ustanovujú zásady pre stanovenie cieľov a poskytovanie spätnej väzby v spoločných dohliadacích tímoch a ktorým sa zrušuje rozhodnutie (EÚ) 2017/274 (ECB/2019/14), Ú. v. EÚ L 157, 14. 6. 2019, s. 61.Dodatočné informácie
12/06/2019
Stanovisko k cieľom a riadeniu lotyšskej komisie pre finančné a kapitálové trhy (CON/2019/22), Lotyšsko, 12. 6. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2019
Stanovisko k reforme dohľadu nad bankovým a finančným trhom (CON/2019/21), Rakúsko, 31. 5. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2019
Stanovisko k súdnej ochrane bývalých držiteľov kvalifikovaných záväzkov bánk (CON/2019/20), Slovinsko, 28. 5. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2019
Stanovisko ECB k revízii právneho rámca, ktorý upravuje portugalský systém finančného dohľadu (CON/2019/19), Portugalsko, 21. 5. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2019
Stanovisko k dani z finančných aktív bánk a k referenčnej hodnote úrokových sadzieb pre zmluvy o spotrebiteľskom úvere (CON/2019/18), Rumunsko, 10. 5. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2019
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/685 z 18. apríla 2019 o celkovej výške ročných poplatkov za dohľad za rok 2019  (ECB/2019/10), Ú. v. EÚ L 115, 2. 5. 2019, s. 16.
02/05/2019
Stanovisko k bezpečnosti sietí a informačných systémov (CON/2019/17), Cyprus, 2. 5. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2019
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/669 zo 4. apríla 2019, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2013/10 o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu  (ECB/2019/9), Ú. v. EÚ L 113, 29. 4. 2019, s. 6.
29/04/2019
Usmernenie ECB (EÚ) 2019/671 z 9. apríla 2019 o domácich operáciách riadenia aktív a pasív zo strany národných centrálnych bánk (prepracované znenie) (ECB/2019/7), Ú. v. EÚ L 113, 29. 4. 2019, s. 11.Dodatočné informácie
17/04/2019
Stanovisko k účasti na jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií (CON/2019/16), Bulharsko, 17. 4. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2019
Stanovisko k lobingu (CON/2019/15), Česká republika, 11. 4. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/03/2019
Stanovisko ECB k požiadavke na súhlas dlžníkov s prevodom úverov zabezpečených hypotékami na nehnuteľnosti určené na bývanie (CON/2019/14), Írsko, 29. 3. 2019.
27/03/2019
Stanovisko k súdnej ochrane bývalých držiteľov kvalifikovaných záväzkov bánk (CON/2019/13), Slovinsko, 27. 3. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2019
Stanovisko k zmenám štruktúry riadenia v Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2019/12), Belgicko, 26. 3. 2019.
12/03/2019
Stanovisko k odporúčaniu Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady ECB (CON/2019/11), Ú. v. EÚ C 94, 12. 3. 2019, s. 2.
08/03/2019
Kódex správania pre vysokopostavených úradníkov ECB Ú. v. EÚ C 89, 8. 3. 2019, s. 2.Dodatočné informácie
06/03/2019
Stanovisko k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu  (CON/2019/6), Ú. v. EÚ C 84, 6. 3. 2019, s. 1.Dodatočné informácie
04/03/2019
Stanovisko k návrhu nariadenia o minimálnom krytí strát pri problémových expozíciách (CON/2018/32), Ú. v. EÚ C 79, 4. 3. 2019, s. 1.Dodatočné informácie
28/02/2019
Stanovisko k vytvoreniu makroprudenciálnej rady (CON/2019/10), Španielsko, 28. 2. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/02/2019
Stanovisko k návrhu zákona o ochrane hlavného bydliska (CON/2019/9), Grécko, 27. 2. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2019
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/323 z 12. februára 2019 o vymenovaní vedúcich pracovných útvarov na prijímanie delegovaných rozhodnutí na základe právomocí v oblasti dohľadu priznaných vnútroštátnymi právnymi predpismi (ECB/2019/5), Ú. v. EÚ L 55, 25. 2. 2019, s. 16.
25/02/2019
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/322 z 31. januára 2019 o delegovaní právomocí prijímať rozhodnutia na základe právomocí v oblasti dohľadu priznaných vnútroštátnymi právnymi predpismi (ECB/2019/4), Ú. v. EÚ L 55, 25. 2. 2019, s. 7.
20/02/2019
Odporúčanie ECB zo 14. februára 2019 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banque centrale du Luxembourg  (ECB/2019/6), Ú. v. EÚ C 67, 20. 2. 2019, s. 1.
18/02/2019
Stanovisko k súdnym príkazom na odovzdanie hlavného súkromného obydlia (CON/2019/8), Írsko, 18. 2. 2019.
15/02/2019
Stanovisko k udeľovaniu povolení poskytovateľom mikropôžičiek a k dohľadu nad nimi (CON/2019/7), Grécko, 15. 2. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2019
Stanovisko k zákazu používania bankoviek v nominálnej hodnote 500 EUR a k niektorým zmenám právnych predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí (CON/2019/5), Dánsko, 12. 2. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2019
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/166 z 25. januára 2019 o Rade pre trhovú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje rozhodnutie ECB/2012/6 o zriadení Rady TARGET2-Securities  (ECB/2019/3), Ú. v. EÚ L 32, 4. 2. 2019, s. 14.Dodatočné informácie
01/02/2019
Stanovisko k obmedzeniam platieb v hotovosti (CON/2019/4), Španielsko, 1. 2. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2019
Stanovisko k odmeňovaniu členov riadiacich orgánov a vyšších riadiacich pracovníkov v Narodowy Bank Polski (CON/2019/3), Poľsko, 30. 1. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2019
Nariadenie ECB (EÚ) 2019/113 zo 7. decembra 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1333/2014 o štatistike peňažných trhov (ECB/2018/33), Ú. v. EÚ L 23, 25. 1. 2019, s. 19.
23/01/2019
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/137 z 23. januára 2019 o výbere poskytovateľov sieťových služieb pripojenia k jednotnému portálu trhovej infraštruktúry Eurosystému (ESMIG) (ECB/2019/2), Ú. v. EÚ L 25, 23. 1. 2019, s. 34.
21/01/2019
Stanovisko k dohľadu Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta nad agentúrami úverových referencií a nad platobnými službami (CON/2019/2), Malta, 21. 1. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/01/2019
Odporúčanie ECB zo 7. decembra 2018 o Registri údajov o inštitúciách a pridružených osobách (ECB/2018/36), Ú. v. EÚ C 21, 17. 1. 2019, s. 1.
11/01/2019
Odporúčanie ECB z 7. januára 2019 o prístupe k rozdeľovaniu dividend  (ECB/2019/1), Ú. v. EÚ C 11, 11. 1. 2019, s. 1.
11/01/2019
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/48 z 30. novembra 2018 o splatení základného imania ECB národnými centrálnymi bankami mimo eurozóny a o zrušení rozhodnutia ECB/2013/31  (ECB/2018/32), Ú. v. EÚ L 9, 11. 1. 2019, s. 196.
11/01/2019
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/47 z 29. novembra 2018, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/29 o vydávaní eurobankoviek (ECB/2018/31), Ú. v. EÚ L 9, 11. 1. 2019, s. 194.
11/01/2019
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/46 z 29. novembra 2018 o opatreniach potrebných na príspevok na akumulovanú hodnotu vlastného imania ECB a na úpravu pohľadávok národných centrálnych bánk, ktoré zodpovedajú prevedeným devízovým rezervám a o zrušení rozhodnutia ECB/2013/26 (ECB/2018/30), Ú. v. EÚ L 9, 11. 1. 2019, s. 190.
11/01/2019
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/45 z 29. novembra 2018 o podmienkach prevodov podielov na základnom imaní ECB medzi národnými centrálnymi bankami a úpravy splateného základného imania a o zrušení rozhodnutia ECB/2013/29 (ECB/2018/29), Ú. v. EÚ L 9, 11. 1. 2019, s. 183.
11/01/2019
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/44 z 29. novembra 2018 o splatení základného imania ECB národnými centrálnymi bankami členských štátov, ktorých menou je euro, o zmene rozhodnutia ECB/2014/61 a o zrušení rozhodnutia ECB/2013/30  (ECB/2018/28), Ú. v. EÚ L 9, 11. 1. 2019, s. 180.
11/01/2019
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/43 z 29. novembra 2018 o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania ECB a o zrušení rozhodnutia ECB/2013/28 (ECB/2018/27), Ú. v. EÚ L 9, 11. 1. 2019, s. 178.
03/01/2019
Stanovisko k právnemu rámcu pre kryté dlhopisy (CON/2019/1), Estónsko, 3. 1. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language