Menu

2019

27/12/2019
Decizia (UE) 2019/2231 a BCE din 10 decembrie 2019 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2020  (BCE/2019/40), JO L 333, 27.12.2019, p. 149.
23/12/2019
Decizia (UE) 2019/2216 a BCE din 28 noiembrie 2019 de modificare a Deciziei (UE) 2015/298 a BCE privind distribuirea provizorie a venitului BCE (BCE/2019/36), JO L 332, 23.12.2019, p. 183.
23/12/2019
Decizia (UE) 2019/2215 a BCE din 28 noiembrie 2019 de modificare a Deciziei BCE/2016/2247 privind conturile anuale ale BCE (BCE/2019/35), JO L 332, 23.12.2019, p. 168.
23/12/2019
Orientarea (UE) 2019/2217 a BCE din 28 noiembrie 2019 de modificare a Orientării (UE) 2016/2249 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale (BCE/2019/34), JO L 332, 23.12.2019, p. 184.
20/12/2019
Decizia (UE) 2019/2195 a BCE din 5 decembrie 2019 de modificare a Deciziei BCE/2010/14 privind verificarea autenticității și a calității și repunerea în circulație a bancnotelor euro  (BCE/2019/39), JO L 330, 20.12.2019, p. 91.
20/12/2019
Decizia (UE) 2019/2194 a BCE din 29 noiembrie 2019 privind acordarea dreptului de semnătură  (BCE/2019/33), JO L 330, 20.12.2019, p. 105.
20/12/2019
Rectificare la Decizia (UE) 2019/2158 a BCE din 5 decembrie 2019 privind metodologia și procedurile pentru determinarea și colectarea datelor referitoare la factorii taxei utilizați pentru calcularea taxelor anuale de supraveghere (BCE/2019/38) (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 327 din 17 decembrie 2019) JO L 330, 20.12.2019, p. 105.
20/12/2019
Retificação do Regulamento (UE) 2019/2155 do Banco Central Europeu, de 5 de dezembro de 2019, que altera o Regulamento (UE) n.o 1163/2014 relativo às taxas de supervisão (BCE/2019/37) (Jornal Oficial da União Europeia L 327 de 17 de dezembro de 2019) JO L 330, 20.12.2019, p. 106.
17/12/2019
Aviz cu privire la servicii și sisteme de plăți (CON/2019/45), Bulgaria, 17.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2019
Decizia (UE) 2019/2158 a BCE din 5 decembrie 2019 privind metodologia și procedurile pentru determinarea și colectarea datelor referitoare la factorii taxei utilizați pentru calcularea taxelor anuale de supraveghere  (BCE/2019/38), JO L 327, 17.12.2019, p. 99.Informaţii suplimentare
17/12/2019
Regulamentul (UE) 2019/2155 al BCE din 5 decembrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1163/2014 privind taxele de supraveghere  (BCE/2019/37), JO L 327, 17.12.2019, p. 70.Informaţii suplimentare
17/12/2019
Regulamentul (UE) 2014/1163 (BCE/2014/41). Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene 17.12.2019.
16/12/2019
Aviz cu privire la impozitele pe activele anumitor participanți la piața financiară și impozite suplimentare pe venitul anumitor instituții de credit (CON/2019/44), Lituania, 16.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2019
Aviz cu privire la o recomandare a Consiliului privind numirea unui membru al Comitetului executiv al BCE (CON/2019/43), 11.12.2019.Informaţii suplimentare
06/12/2019
Aviz cu privire la o schemă de garantare pentru securitizările împrumuturilor inițiate de instituțiile de credit (CON/2019/42), Grecia, 6.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2019
Aviz cu privire la cerința aplicabilă anumitor instituții de credit și sucursale de a furniza servicii cu numerar  (CON/2019/41), Suedia, 26.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2019
Aviz cu privire la majorarea taxei speciale pentru anumite instituții financiare  (CON/2019/40), Slovacia, 26.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2019
Aviz cu privire la m?suri fiscale de descurajare a utiliz?rii numerarului  (CON/2019/39), Grecia, 20.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2019
Aviz cu privire la securitatea rețelelor și sistemelor de informații  (CON/2019/38), Spania, 11.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2019
Decizia (UE) 2019/1848 a BCE din 29 octombrie 2019 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii și condițiile TARGET2-ECB  (BCE/2019/32), JO L 283, 5.11.2019, p. 57.
05/11/2019
Orientarea (UE) 2019/1849 a BCE din 4 octombrie 2019 de modificare a Orientării BCE/2012/27 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2)  (BCE/2019/30), JO L 283, 5.11.2019, p. 64.
25/10/2019
Aviz cu privire la modificarea Legii privind Latvijas Banka (CON/2019/36), Letonia, 25.10.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2019
Aviz cu privire la o recomandare a Consiliului de numire a unui membru al Comitetului executiv al BCE  (CON/2019/35), JO C 374, 23.10.2019, p. 2.Informaţii suplimentare
21/10/2019
Decizia (UE) 2019/1743 a BCE din 15 octombrie 2019 privind remunerarea deținerilor de rezerve excedentare și a anumitor depozite (reformare) (BCE/2019/31), JO L 267, 21.10.2019, p. 12.Informaţii suplimentare
08/10/2019
Regulamentul (UE) 2019/1677 al BCE din 27 septembrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1333/2014 privind statisticile referitoare la piețele monetare (BCE/2019/29), JO L 257, 8.10.2019, p. 18.
27/09/2019
Aviz cu privire la instrumente macroprudențiale suplimentare pentru creditele ipotecare rezidențiale (CON/2019/34), Luxemburg, 27.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2019
Aviz cu privire la protejarea euro împotriva contrafacerii şi verificarea autenticităţii monedelor euro (CON/2019/33), Luxemburg, 23.9.2019.
16/09/2019
Decizia (UE) 2019/1558 a BCE din 12 septembrie 2019 de modificare a Deciziei (UE) 2019/1311 privind o a treia serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung  (BCE/2019/28), JO L 238, 16.9.2019, p. 2.
06/09/2019
Orientarea (UE) 2019/1386 a BCE din 7 iunie 2019 de modificare a Orientării BCE/2014/15 privind statisticile monetare și financiare  (BCE/2019/18), JO L 232, 6.9.2019, p. 1.
05/09/2019
Aviz cu privire la normele de urmat de către întreprinderile financiare cu ocazia definirii politicilor de remunerare (CON/2019/32), Țările de Jos, 5.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2019
Aviz cu privire la libertatea de informare (CON/2019/31), Țările de Jos, 4.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2019
Decizia (UE) 2019/1378 a BCE din 9 august 2019 de modificare a Deciziei BCE/2014/16 privind instituirea unui comitet administrativ de control și normele de funcționare ale acestuia  (BCE/2019/27), JO L 224, 28.8.2019, p. 9.
28/08/2019
Decizia (UE) 2019/1377 a BCE din 31 iulie 2019 privind desemnarea șefilor de unități operative pentru adoptarea deciziilor delegate privind procedura de „pașaport”, privind achiziția de participații calificate și privind retragerea autorizațiilor instituțiilor de credit (BCE/2019/26), JO L 224, 28.8.2019, p. 6.
28/08/2019
Decizia (UE) 2019/1376 a BCE din 23 iulie 2019 privind delegarea competenței de a adopta decizii privind procedura de „pașaport”, privind achiziția de participații calificate și privind retragerea autorizațiilor instituțiilor de credit (BCE/2019/23), JO L 224, 28.8.2019, p. 1.
21/08/2019
Recomandarea BCE din 25 iulie 2019 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta  (BCE/2019/24), JO C 283, 21.8.2019, p. 1.
16/08/2019
Aviz cu privire la vânzarea și cumpărarea facilităților de credit (CON/2019/30), Cipru, 16.8.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2019
Decizia (UE) 2019/1349 a BCE din 26 iulie 2019 privind procedura și condițiile de exercitare de către o autoritate competentă a anumitor competențe în legătură cu monitorizarea sistemelor de plăți de importanță sistemică  (BCE/2019/25), JO L 214, 16.8.2019, p. 16.
16/08/2019
Decizia (UE) 2019/1348 a BCE din 18 iulie 2019 privind procedura de recunoaștere a statelor membre din afara zonei euro ca state membre raportoare în temeiul Regulamentului (UE) 2016/867 privind colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite și la riscul de credit (BCE/2019/20), JO L 214, 16.8.2019, p. 3.
09/08/2019
Aviz cu privire la restricțiile privind transferul creanțelor ipotecare (CON/2019/29), Polonia, 9.8.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/08/2019
Orientarea (UE) 2019/1335 a BCE din 7 iunie 2019 de modificare a Orientării (UE) 2018/876 privind Registrul de date privind instituțiile și companiile afiliate  (BCE/2019/17), JO L 2018, 8.8.2019, p. 47.
29/07/2019
Decizia (UE) 2019/1312 a BCE din 22 iulie 2019 de modificare a Deciziei (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) privind o a doua serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (BCE/2019/22), 29.7.2019.
29/07/2019
Decizia (UE) 2019/1311 a BCE din 22 iulie 2019 privind o a treia serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung  (BCE/2019/21), 29.7.2019.
26/07/2019
Orientarea (UE) 2019/1265 a BCE din 10 iulie 2019 privind rata dobânzii pe termen scurt la operațiunile în euro (€STR)  (BCE/2019/19), JO L 199, 26.7.2019, p. 8.
25/07/2019
Avizul cu privire la o recomandare a Consiliului de numire a președintelui BCE (CON/2019/28), JO C 258, 25.7.2019, p. 2.Informaţii suplimentare
18/07/2019
Aviz cu privire la conversia împrumuturilor în franci elvețieni (CON/2019/27), Slovenia, 18.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2019
Aviz cu privire la plata de fonduri către deținătorii necalificați de obligațiuni subordonate și acționarii minoritari ai băncilor la care Republica Slovenia a avut o participație majoritară și care au fost afectate de măsurile excepționale ale Banka Slovenije (CON/2019/26), Slovenia, 9.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2019
Aviz cu privire la legislația națională care urmează a fi adoptată în scopul stabilirii unei cooperări strânse între Banca Centrală Europeană și Hrvatska narodna banka (CON/2019/25), Croația, 8.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
Orientarea (UE) 2019/1034 a BCE din 10 mai 2019 de modificare a Orientării BCE/2014/31 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului (BCE/2019/13), JO L 167, 24.6.2019, p. 79.
24/06/2019
Orientarea (UE) 2019/1033 a BCE din 10 mai 2019 de modificare a Orientării (UE) 2016/65 privind marjele de ajustare a valorii aplicate pentru punerea în aplicare a cadrului politicii monetare a Eurosistemului  (BCE/2019/12), JO L 167, 24.6.2019, p. 75.
24/06/2019
Orientarea (UE) 2019/1032 a BCE din 10 mai 2019 de modificare a Orientării (UE) 2015/510 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului  (BCE/2019/11), JO L 167, 24.6.2019, p. 64.
24/06/2019
Aviz cu privire la structura acționariatului Banca d’Italia și cu privire la proprietatea asupra rezervelor de aur (CON/2019/23), Italia, 24.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2019
Aviz cu privire la guvernanța și independența financiară a Central Bank of Cyprus și cu privire la modificarea Constituției în ceea ce privește Central Bank of Cyprus (CON/2019/24), Cipru, 21.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2019
Orientarea (UE) 2019/1007 a BCE din 7 iunie 2019 de modificare a Orientării BCE/2012/13 privind TARGET2-Securities  (BCE/2019/16), JO L 163, 20.6.2019, p. 108.
20/06/2019
Decizia (UE) 2019/1006 a BCE din 7 iunie 2019 de modificare a Deciziei BCE/2011/20 de stabilire a normelor detaliate și a procedurilor de punere în aplicare a criteriilor de eligibilitate pentru accesul depozitarilor centrali de valori mobiliare la serviciile TARGET2-Securities  (BCE/2019/15), JO L 163, 20.6.2019, p. 103.
14/06/2019
Decizia (UE) 2019/976 a BCE din 29 mai 2019 de stabilire a principiilor pentru definirea obiectivelor și comunicarea de feedback în echipele comune de supraveghere și de abrogare a Deciziei (UE) 2017/274 (BCE/2019/14), JO L 157, 14.6.2019, p. 61.Informaţii suplimentare
12/06/2019
Aviz cu privire la obiectivele și guvernanța Comisiei pentru piețe financiare și de capital din Letonia (CON/2019/22), Letonia, 12.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2019
Aviz cu privire la reforma regimului de supraveghere bancară și a pieței financiare (CON/2019/21), Austria, 31.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2019
Aviz cu privire la remediile juridice acordate foștilor deținători de credite bancare calificate (CON/2019/20), Slovenia, 28.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2019
Aviz cu privire la revizuirea cadrului juridic al sistemului portughez de supraveghere financiară (CON/2019/19), Portugalia, 21.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2019
Aviz cu privire la taxa pe activele financiare ale băncilor și cu privire la indicele de referință al ratei dobânzii pentru contractele de credit pentru consumatori (CON/2019/18), România, 10.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
02/05/2019
Decizia (UE) 2019/685 a BCE din 18 aprilie 2019 privind valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru 2019  (BCE/2019/10), JO L 115, 2.5.2019, p. 16.
02/05/2019
Aviz cu privire la securitatea rețelelor și a sistemelor informatice (CON/2019/17), Cipru, 2.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2019
Decizia (UE) 2019/669 a BCE din 4 aprilie 2019 de modificare a Deciziei BCE/2013/10 privind cupiurile, specificațiile, reproducerea, preschimbarea și retragerea bancnotelor euro  (BCE/2019/9), JO L 113, 29.4.2019, p. 6.
29/04/2019
Orientarea (UE) 2019/671 a BCE din 9 aprilie 2019 privind operațiunile naționale de administrare a activelor și pasivelor de către băncile centrale naționale (reformare)  (BCE/2019/7), JO L 113, 29.4.2019, p. 11.Informaţii suplimentare
17/04/2019
Aviz cu privire la participarea la mecanismul unic de rezoluție (CON/2019/16), Bulgaria, 17.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2019
Aviz cu privire la activitățile de lobby  (CON/2019/15), Cehia, 11.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/03/2019
Aviz cu privire la solicitarea consimțământului debitorilor pentru transferurile de împrumuturi garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile locative (CON/2019/14), Irlanda, 29.3.2019.
27/03/2019
Aviz cu privire la remediile juridice acordate foștilor deținători de credite bancare calificate (CON/2019/13), Slovenia, 27.3.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2019
Aviz cu privire la schimbări ale structurii de guvernanță a Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2019/12), Belgia, 26.3.2019.
12/03/2019
Aviz cu privire la o recomandare a Consiliului de numire a unui membru al Comitetului executiv al BCE (CON/2019/11), JO C 94, 12.3.2019, p. 2.
08/03/2019
Cod de conduită pentru înalții funcționari ai BCE  JO C 89, 8.3.2019, p. 2.Informaţii suplimentare
06/03/2019
Aviz cu privire la o propunere de decizie a Consiliului referitoare la încheierea Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (CON/2019/6), JO C 84, 6.3.2019, p. 1.Informaţii suplimentare
04/03/2019
Aviz cu privire la o propunere de regulament privind acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante (CON/2018/32), JO C 79, 4.3.2019, p. 1.Informaţii suplimentare
28/02/2019
Aviz cu privire la înființarea unui consiliu macroprudențial (CON/2019/10), Spania, 28.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/02/2019
Aviz cu privire la un proiect de lege pentru protecția locuințelor principale (CON/2019/9), Grecia, 27.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2019
Decizia (UE) 2019/323 a BCE din 12 februarie 2019 privind desemnarea șefilor de unități operative pentru adoptarea deciziilor delegate privind prerogativele de supraveghere acordate în temeiul dreptului intern (BCE/2019/5), JO L 55, 25.2.2019, p. 16.
25/02/2019
Decizia (UE) 2019/322 a BCE din 31 ianuarie 2019 privind delegarea competenței de a adopta decizii privind prerogativele de supraveghere acordate în temeiul dreptului național (BCE/2019/4), JO L 55, 25.2.2019, p. 7.
20/02/2019
Recomandarea BCE din 14 februarie 2019 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banque centrale du Luxembourg (BCE/2019/6), JO C 67, 20.2.2019, p. 1.
18/02/2019
Aviz cu privire la hotărârile judecătorești privind executarea ipotecară a reședințelor private principale (CON/2019/8), Irlanda, 18.2.2019.
15/02/2019
Aviz cu privire la autorizarea și supravegherea furnizorilor de microcredite (CON/2019/7), Grecia, 15.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2019
Aviz cu privire la interzicerea bancnotelor cu cupiura de 500 euro și cu privire la anumite modificări ale legislației privind combaterea spălării banilor (CON/2019/5), Danemarca, 12.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2019
Decizia (UE) 2019/166 a BCE din 25 ianuarie 2019 privind Comitetul pentru infrastructura pieței și de abrogare a Deciziei BCE/2012/6 privind înființarea Comitetului pentru TARGET2-Securities (BCE/2019/3), JO L 32, 4.2.2019, p. 14.Informaţii suplimentare
01/02/2019
Aviz cu privire la limitarea plăților în numerar (CON/2019/4), Spania, 1.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2019
Aviz cu privire la remunerarea directorilor executivi și a conducerii superioare a Narodowy Bank Polski (CON/2019/3), Polonia, 30.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2019
Regulamentul (UE) 2019/113 al BCE din 7 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1333/2014 privind statisticile referitoare la piețele monetare  (BCE/2018/33), JO L 23, 25.1.2019, p. 19.
23/01/2019
Decizia (UE) 2019/137 a BCE din 23 ianuarie 2019 privind selectarea furnizorilor de servicii de rețea pentru Portalul unic al Eurosistemului de acces la infrastructurile pieței (ESMIG) (BCE/2019/2), JO L 25, 23.1.2019, p. 34.
21/01/2019
Aviz cu privire la supravegherea agențiilor de informații privind creditele și monitorizarea serviciilor de plată de către Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (CON/2019/2), Malta, 21.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/01/2019
Recomandarea BCE din 7 decembrie 2018 privind Registrul de date privind instituțiile și companiile afiliate  (BCE/2018/36), JO C 21, 17.1.2019, p. 1.
11/01/2019
Recomandarea BCE din 7 ianuarie 2019 privind politicile de distribuire a dividendelor  (BCE/2019/1), JO C 11, 11.1.2019, p. 1.
11/01/2019
Nu mai este în vigoare: Decizia (UE) 2019/48 a BCE din 30 noiembrie 2018 privind vărsarea capitalului BCE de către băncile centrale naționale din afara zonei euro și de abrogare a Deciziei BCE/2013/31  (BCE/2018/32), JO L 9, 11.1.2019, p. 196.
11/01/2019
Decizia (UE) 2019/47 a BCE din 29 noiembrie 2018 de modificare a Deciziei BCE/2010/29 privind emisiunea de bancnote euro (BCE/2018/31), JO L 9, 11.1.2019, p. 194.
11/01/2019
Nu mai este în vigoare: Decizia (UE) 2019/46 a BCE din 29 noiembrie 2018 de stabilire a măsurilor necesare pentru contribuția la valoarea capitalului propriu acumulat al BCE și pentru ajustarea creanțelor băncilor centrale naționale echivalente activelor din rezervele valutare transferate și de abrogare a Deciziei BCE/2013/26  (BCE/2018/30), JO L 9, 11.1.2019, p. 190.
11/01/2019
Nu mai este în vigoare: Decizia (UE) 2019/45 a BCE din 29 noiembrie 2018 de stabilire a termenilor și condițiilor privind transferurile cotelor din capitalul BCE între băncile centrale naționale și ajustarea capitalului vărsat și de abrogare a Deciziei BCE/2013/29  (BCE/2018/29), JO L 9, 11.1.2019, p. 183.
11/01/2019
Nu mai este în vigoare: Decizia (UE) 2019/44 a BCE din 29 noiembrie 2018 privind vărsarea capitalului BCE de către băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro, de modificare a Deciziei BCE/2014/61 și de abrogare a Deciziei BCE/2013/30 (BCE/2018/28), JO L 9, 11.1.2019, p. 180.
11/01/2019
Nu mai este în vigoare: Decizia (UE) 2019/43 a BCE din 29 noiembrie 2018 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naționale în grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul BCE și de abrogare a Deciziei BCE/2013/28  (BCE/2018/27), JO L 9, 11.1.2019, p. 178.
03/01/2019
Aviz cu privire la cadrul juridic pentru obligațiuni garantate (CON/2019/1), Estonia, 3.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language