2019

18/07/2019
Aviz cu privire la conversia împrumuturilor în franci elvețieni (CON/2019/27), Slovenia, 18.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2019
Aviz cu privire la plata de fonduri către deținătorii necalificați de obligațiuni subordonate și acționarii minoritari ai băncilor deținute de stat supuse măsurile excepționale ale Banka Slovenije (CON/2019/26), Slovenia, 9.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2019
Aviz cu privire la legislația națională care urmează a fi adoptată în scopul stabilirii unei cooperări strânse între Banca Centrală Europeană și Hrvatska narodna banka (CON/2019/25), Croația, 8.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
Orientarea (UE) 2019/1034 a BCE din 10 mai 2019 de modificare a Orientării BCE/2014/31 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului (BCE/2019/13), JO L 167, 24.6.2019, p. 79.
24/06/2019
Orientarea (UE) 2019/1033 a BCE din 10 mai 2019 de modificare a Orientării (UE) 2016/65 privind marjele de ajustare a valorii aplicate pentru punerea în aplicare a cadrului politicii monetare a Eurosistemului  (BCE/2019/12), JO L 167, 24.6.2019, p. 75.
24/06/2019
Orientarea (UE) 2019/1032 a BCE din 10 mai 2019 de modificare a Orientării (UE) 2015/510 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului  (BCE/2019/11), JO L 167, 24.6.2019, p. 64.
24/06/2019
Aviz cu privire la structura acționariatului Banca d’Italia și cu privire la proprietatea asupra rezervelor de aur (CON/2019/23), Italia, 24.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2019
Aviz cu privire la guvernanța și independența financiară a Central Bank of Cyprus și cu privire la modificarea Constituției în ceea ce privește Central Bank of Cyprus (CON/2019/24), Cipru, 21.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2019
Orientarea (UE) 2019/1007 a BCE din 7 iunie 2019 de modificare a Orientării BCE/2012/13 privind TARGET2-Securities  (BCE/2019/16), JO L 163, 20.6.2019, p. 108.
20/06/2019
Decizia (UE) 2019/1006 a BCE din 7 iunie 2019 de modificare a Deciziei BCE/2011/20 de stabilire a normelor detaliate și a procedurilor de punere în aplicare a criteriilor de eligibilitate pentru accesul depozitarilor centrali de valori mobiliare la serviciile TARGET2-Securities  (BCE/2019/15), JO L 163, 20.6.2019, p. 103.
14/06/2019
Decizia (UE) 2019/976 a BCE din 29 mai 2019 de stabilire a principiilor pentru definirea obiectivelor și comunicarea de feedback în echipele comune de supraveghere și de abrogare a Deciziei (UE) 2017/274 (BCE/2019/14), JO L 157, 14.6.2019, p. 61.Informaţii suplimentare
12/06/2019
Aviz cu privire la obiectivele și guvernanța Comisiei pentru piețe financiare și de capital din Letonia (CON/2019/22), Letonia, 12.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2019
Aviz cu privire la reforma regimului de supraveghere bancară și a pieței financiare (CON/2019/21), Austria, 31.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2019
Aviz cu privire la remediile juridice acordate foștilor deținători de credite bancare calificate (CON/2019/20), Slovenia, 28.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2019
Aviz cu privire la revizuirea cadrului juridic al sistemului portughez de supraveghere financiară (CON/2019/19), Portugalia, 21.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2019
Aviz cu privire la taxa pe activele financiare ale băncilor și cu privire la indicele de referință al ratei dobânzii pentru contractele de credit pentru consumatori (CON/2019/18), România, 10.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
02/05/2019
Decizia (UE) 2019/685 a BCE din 18 aprilie 2019 privind valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru 2019  (BCE/2019/10), JO L 115, 2.5.2019, p. 16.
02/05/2019
Aviz cu privire la securitatea rețelelor și a sistemelor informatice (CON/2019/17), Cipru, 2.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2019
Decizia (UE) 2019/669 a BCE din 4 aprilie 2019 de modificare a Deciziei BCE/2013/10 privind cupiurile, specificațiile, reproducerea, preschimbarea și retragerea bancnotelor euro  (BCE/2019/9), JO L 113, 29.4.2019, p. 6.
29/04/2019
Orientarea (UE) 2019/671 a BCE din 9 aprilie 2019 privind operațiunile naționale de administrare a activelor și pasivelor de către băncile centrale naționale (reformare)  (BCE/2019/7), JO L 113, 29.4.2019, p. 11.
17/04/2019
Aviz cu privire la participarea la mecanismul unic de rezoluție (CON/2019/16), Bulgaria, 17.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2019
Aviz cu privire la activitățile de lobby  (CON/2019/15), Cehia, 11.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/03/2019
Aviz cu privire la solicitarea consimțământului debitorilor pentru transferurile de împrumuturi garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile locative (CON/2019/14), Irlanda, 29.3.2019.
27/03/2019
Aviz cu privire la remediile juridice acordate foștilor deținători de credite bancare calificate (CON/2019/13), Slovenia, 27.3.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2019
Aviz cu privire la schimbări ale structurii de guvernanță a Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2019/12), Belgia, 26.3.2019.
12/03/2019
Aviz cu privire la o recomandare a Consiliului de numire a unui membru al Comitetului executiv al BCE (CON/2019/11), JO C 94, 12.3.2019, p. 2.
08/03/2019
Cod de conduită pentru înalții funcționari ai BCE  JO C 89, 8.3.2019, p. 2.Informaţii suplimentare
06/03/2019
Aviz cu privire la o propunere de decizie a Consiliului referitoare la încheierea Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (CON/2019/06), JO C 84, 6.3.2019, p. 1.Informaţii suplimentare
04/03/2019
Aviz cu privire la o propunere de regulament privind acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante (CON/2018/32), JO C 79, 4.3.2019, p. 1.Informaţii suplimentare
28/02/2019
Aviz cu privire la înființarea unui consiliu macroprudențial (CON/2019/10), Spania, 28.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/02/2019
Aviz cu privire la un proiect de lege pentru protecția locuințelor principale (CON/2019/09), Grecia, 27.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2019
Decizia (UE) 2019/323 a BCE din 12 februarie 2019 privind desemnarea șefilor de unități operative pentru adoptarea deciziilor delegate privind prerogativele de supraveghere acordate în temeiul dreptului intern (BCE/2019/5), JO L 55, 25.2.2019, p. 16.
25/02/2019
Decizia (UE) 2019/322 a BCE din 31 ianuarie 2019 privind delegarea competenței de a adopta decizii privind prerogativele de supraveghere acordate în temeiul dreptului național (BCE/2019/4), JO L 55, 25.2.2019, p. 7.
20/02/2019
Recomandarea BCE din 14 februarie 2019 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banque centrale du Luxembourg (BCE/2019/6), JO C 67, 20.2.2019, p. 1.
18/02/2019
Aviz cu privire la hotărârile judecătorești privind executarea ipotecară a reședințelor private principale (CON/2019/08), Irlanda, 18.2.2019.
15/02/2019
Aviz cu privire la autorizarea și supravegherea furnizorilor de microcredite (CON/2019/07), Grecia, 15.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2019
Aviz cu privire la interzicerea bancnotelor cu cupiura de 500 euro și cu privire la anumite modificări ale legislației privind combaterea spălării banilor (CON/2019/05), Danemarca, 12.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2019
Decizia (UE) 2019/166 a BCE din 25 ianuarie 2019 privind Comitetul pentru infrastructura pieței și de abrogare a Deciziei BCE/2012/6 privind înființarea Comitetului pentru TARGET2-Securities (BCE/2019/3), JO L 32, 4.2.2019, p. 14.Informaţii suplimentare
01/02/2019
Aviz cu privire la limitarea plăților în numerar (CON/2019/04), Spania, 1.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2019
Aviz cu privire la remunerarea directorilor executivi și a conducerii superioare a Narodowy Bank Polski (CON/2019/03), Polonia, 30.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2019
Regulamentul (UE) 2019/113 al BCE din 7 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1333/2014 privind statisticile referitoare la piețele monetare  (BCE/2018/33), JO L 23, 25.1.2019, p. 19.
23/01/2019
Decizia (UE) 2019/137 a BCE din 23 ianuarie 2019 privind selectarea furnizorilor de servicii de rețea pentru Portalul unic al Eurosistemului de acces la infrastructurile pieței (ESMIG) (BCE/2019/2), JO L 25, 23.1.2019, p. 34.
21/01/2019
Aviz cu privire la supravegherea agențiilor de informații privind creditele și monitorizarea serviciilor de plată de către Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (CON/2019/02), Malta, 21.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/01/2019
Recomandarea BCE din 7 decembrie 2018 privind Registrul de date privind instituțiile și companiile afiliate  (BCE/2018/36), JO C 21, 17.1.2019, p. 1.
11/01/2019
Recomandarea BCE din 7 ianuarie 2019 privind politicile de distribuire a dividendelor  (BCE/2019/1), JO C 11, 11.1.2019, p. 1.
11/01/2019
Decizia (UE) 2019/48 a BCE din 30 noiembrie 2018 privind vărsarea capitalului BCE de către băncile centrale naționale din afara zonei euro și de abrogare a Deciziei BCE/2013/31  (BCE/2018/32), JO L 9, 11.1.2019, p. 196.Informaţii suplimentare
11/01/2019
Decizia (UE) 2019/47 a BCE din 29 noiembrie 2018 de modificare a Deciziei BCE/2010/29 privind emisiunea de bancnote euro (BCE/2018/31), JO L 9, 11.1.2019, p. 194.
11/01/2019
Decizia (UE) 2019/46 a BCE din 29 noiembrie 2018 de stabilire a măsurilor necesare pentru contribuția la valoarea capitalului propriu acumulat al BCE și pentru ajustarea creanțelor băncilor centrale naționale echivalente activelor din rezervele valutare transferate și de abrogare a Deciziei BCE/2013/26  (BCE/2018/30), JO L 9, 11.1.2019, p. 190.Informaţii suplimentare
11/01/2019
Decizia (UE) 2019/45 a BCE din 29 noiembrie 2018 de stabilire a termenilor și condițiilor privind transferurile cotelor din capitalul BCE între băncile centrale naționale și ajustarea capitalului vărsat și de abrogare a Deciziei BCE/2013/29  (BCE/2018/29), JO L 9, 11.1.2019, p. 183.Informaţii suplimentare
11/01/2019
Decizia (UE) 2019/44 a BCE din 29 noiembrie 2018 privind vărsarea capitalului BCE de către băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro, de modificare a Deciziei BCE/2014/61 și de abrogare a Deciziei BCE/2013/30 (BCE/2018/28), JO L 9, 11.1.2019, p. 180.
11/01/2019
Decizia (UE) 2019/43 a BCE din 29 noiembrie 2018 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naționale în grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul BCE și de abrogare a Deciziei BCE/2013/28  (BCE/2018/27), JO L 9, 11.1.2019, p. 178.Informaţii suplimentare
03/01/2019
Aviz cu privire la cadrul juridic pentru obligațiuni garantate (CON/2019/01), Estonia, 3.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language