Menu

2019

27/12/2019
Decyzja EBC (UE) 2019/2231 z dnia 10 grudnia 2019 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2020 r. (EBC/2019/40), Dz.U. L 333 z 27.12.2019, str. 149.
23/12/2019
Decyzja EBC (UE) 2019/2216 z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/298 w sprawie tymczasowego podziału dochodu EBC (EBC/2019/36), Dz.U. L 332 z 23.12.2019, str. 183.
23/12/2019
Decyzja EBC (UE) 2019/2215 z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca decyzję (UE) 2016/2247 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego EBC (EBC/2019/35), Dz.U. L 332 z 23.12.2019, str. 168.
23/12/2019
Wytyczne EBC (UE) 2019/2217 z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniające wytyczne (UE) 2016/2249 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2019/34), Dz.U. L 332 z 23.12.2019, str. 184.
20/12/2019
Decyzja EBC (UE) 2019/2195 z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/14 w sprawie weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej oraz powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów euro  (EBC/2019/39), Dz.U. L 330 z 20.12.2019, str. 91.
20/12/2019
Decyzja EBC (UE) 2019/2194 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyznania uprawnień do składania podpisów  (EBC/2019/33), Dz.U. L 330 z 20.12.2019, str. 105.
20/12/2019
Sprostowanie do decyzji EBC (UE) 2019/2158 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie metodologii i procedur określania i gromadzenia danych dotyczących czynników warunkujących wysokość opłaty stosowanych do obliczania rocznych opłat nadzorczych (EBC/2019/38) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 327 z dnia 17 grudnia 2019 r.) Dz.U. L 330 z 20.12.2019, str. 105.
20/12/2019
Sprostowanie do rozporządzenia EBC (UE) 2019/2155 z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1163/2014 w sprawie opłat nadzorczych (EBC/2019/37) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 327 z dnia 17 grudnia 2019 r.) Dz.U. L 330 z 20.12.2019, str. 106.
17/12/2019
Opinia w sprawie usług płatniczych i systemów płatności (CON/2019/45), Bułgaria, 17.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2019
Decyzja EBC (UE) 2019/2158 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie metodologii i procedur określania i gromadzenia danych dotyczących czynników warunkujących wysokość opłaty stosowanych do obliczania rocznych opłat nadzorczych  (EBC/2019/38), Dz.U. L 327 z 17.12.2019, str. 99.Dodatkowe informacje
17/12/2019
Rozporządzenie EBC (UE) 2019/2155 z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1163/2014 w sprawie opłat nadzorczych  (EBC/2019/37), Dz.U. L 327 z 17.12.2019, str. 70.Dodatkowe informacje
17/12/2019
Rozporządzenie (UE) 2014/1163 (ECB/2014/41). Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. 17.12.2019.
16/12/2019
Opinia w sprawie opodatkowania aktywów niektórych uczestników rynku finansowego oraz nałożenia dodatkowego podatku dochodowego od osób prawnych na niektóre instytucje kredytowe (CON/2019/44), Litwa, 16.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2019
Opinia w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania członka Zarządu EBC  (CON/2019/43), 11.12.2019.Dodatkowe informacje
06/12/2019
Opinia w sprawie systemu gwarantowania sekurytyzacji kredytów inicjowanych przez instytucje kredytowe (CON/2019/42), Grecja, 6.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2019
Opinia w sprawie obowiązku świadczenia usług gotówkowych przez określone instytucje kredytowe i oddziały instytucji kredytowych (CON/2019/41), Szwecja, 26.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2019
Opinia w sprawie zwiększenia opłaty nakładanej na wybrane instytucje finansowe (CON/2019/40), Słowacja, 26.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2019
Opinia w sprawie podatkowych czynników zniechęcających do transakcji gotówkowych (CON/2019/39), Grecja, 20.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2019
Opinia EBC w sprawie bezpieczeństwa systemów sieciowych i informatycznych (CON/2019/38), Hiszpania, 11.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2019
Decyzja EBC (UE) 2019/1848 z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB  (EBC/2019/32), Dz.U. L 283 z 5.11.2019, str. 57.
05/11/2019
Wytyczne EBC (UE) 2019/1849 z dnia 4 października 2019 r. zmieniające wytyczne EBC/2012/27 w sprawie transeuropejskiego automatycznego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2)  (EBC/2019/30), Dz.U. L 283 z 5.11.2019, str. 64.
25/10/2019
Opinia w sprawie zmian w ustawie o Latvijas Banka (CON/2019/36), Łotwa, 25.10.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2019
Opinia w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania członka Zarządu EBC  (CON/2019/35), Dz.U. C 374 z 23.10.2019, str. 2.Dodatkowe informacje
21/10/2019
Decyzja EBC (UE) 2019/1743 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie oprocentowania nadwyżek rezerw oraz niektórych depozytów (wersja przekształcona) (EBC/2019/31), Dz.U. L 267 z 21.10.2019, str. 12.Dodatkowe informacje
08/10/2019
Rozporządzenie EBC (UE) 2019/1677 z dnia 27 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1333/2014 w sprawie statystyki rynków pieniężnych (EBC/2019/29), Dz.U. L 257 z 8.10.2019, str. 18.
27/09/2019
Opinia w sprawie dodatkowych narzędzi makroostrożnościowych dotyczących mieszkaniowych kredytów hipotecznych (CON/2019/34), Luksemburg, 27.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2019
Opinia w sprawie ochrony euro przed fałszowaniem oraz weryfikacji autentyczności monet euro (CON/2019/33), Luksemburg, 23.9.2019.
16/09/2019
Decyzja EBC (UE) 2019/1558 z dnia 12 września 2019 r. zmieniająca decyzję (UE) 2019/1311 w sprawie trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących  (EBC/2019/28), Dz.U. L 238 z 16.9.2019, str. 2.
06/09/2019
Wytyczne EBC (UE) 2019/1386 z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniające wytyczne EBC/2014/15 w sprawie statystyki monetarnej i finansowej (EBC/2019/18), Dz.U. L 232 z 6.9.2019, str. 1.
05/09/2019
Opinia w sprawie zasad stosowanych przez przedsiębiorstwa finansowe przy ustalaniu polityki wynagrodzeń (CON/2019/32), Holandia, 5.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2019
Opinia w sprawie swobodnego dostępu do informacji (CON/2019/31), Holandia, 4.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2019
Decyzja EBC (UE) 2019/1378 z dnia 9 sierpnia 2019 r. zmieniająca decyzję EBC/2014/16 w sprawie ustanowienia Administracyjnej Rady Odwoławczej i jej regulaminu operacyjnego  (EBC/2019/27), Dz.U. L 224 z 28.8.2019, str. 9.
28/08/2019
Decyzja EBC (UE) 2019/1377 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia kierowników jednostek organizacyjnych przyjmujących decyzje delegowane dotyczące paszportowania, nabywania znacznych pakietów akcji oraz cofania zezwoleń instytucji kredytowych (EBC/2019/26), Dz.U. L 224 z 28.8.2019, str. 6.
28/08/2019
Decyzja EBC (UE) 2019/1376 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie przekazania uprawnień do przyjmowania decyzji dotyczących paszportowania, nabywania znacznych pakietów akcji oraz cofania zezwoleń instytucji kredytowych (EBC/2019/23), Dz.U. L 224 z 28.8.2019, str. 1.
21/08/2019
Zalecenie EBC z dnia 25 lipca 2019 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta  (EBC/2019/24), Dz.U. C 283 z 21.8.2019, str. 1.
16/08/2019
Opinia w sprawie zbywania i nabywania kredytów (CON/2019/30), Cypr, 16.8.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2019
Decyzja EBC (UE) 2019/1349 z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie procedury i warunków wykonywania przez właściwy organ niektórych uprawnień w zakresie nadzoru nad systemami płatności o znaczeniu systemowym  (EBC/2019/25), Dz.U. L 214 z 16.8.2019, str. 16.
16/08/2019
Decyzja EBC (UE) 2019/1348 z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie procedury uznawania państw członkowskich spoza strefy euro za sprawozdające państwa członkowskie na podstawie rozporządzenia (UE) 2016/867 w sprawie zbierania danych granularnych dotyczących ekspozycji kredytowych i ryzyka kredytowego  (EBC/2019/20), Dz.U. L 214 z 16.8.2019, str. 3.
09/08/2019
Opinia w sprawie ograniczeń dotyczących zbywania wierzytelności hipotecznych  (CON/2019/29), Polska, 9.8.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
08/08/2019
Wytyczne EBC (UE) 2019/1335 z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniające wytyczne (UE) 2018/876 w sprawie Rejestru Danych Instytucji i Podmiotów Powiązanych (EBC/2019/17), Dz.U. L 2018 z 8.8.2019, str. 47.
29/07/2019
Decyzja EBC (UE) 2019/1312 z dnia 22 lipca 2019 r. zmieniająca decyzję (UE) 2016/810 (EBC/2016/10) w sprawie drugiej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (EBC/2019/22), 29.7.2019.
29/07/2019
Decyzja EBC (UE) 2019/1311 z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (EBC/2019/21), 29.7.2019.
26/07/2019
Wytyczne EBC (UE) 2019/1265 z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie krótkoterminowej stopy procentowej dla euro (€STR) (EBC/2019/19), Dz.U. L 199 z 26.7.2019, str. 8.
25/07/2019
Opinia w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania prezesa EBC (CON/2019/28), Dz.U. C 258 z 25.7.2019, str. 2.Dodatkowe informacje
18/07/2019
Opinia w sprawie przewalutowania kredytów we frankach szwajcarskich (CON/2019/27), Słowenia, 18.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2019
Opinia w sprawie wypłaty rekompensat na rzecz niekwalifikowanych posiadaczy podporządkowanych obligacji oraz akcjonariuszy mniejszościowych banków, których większościowym udziałowcem była Republika Słowenii i które były przedmiotem nadzwyczajnych środków wprowadzonych przez Banka Slovenije (CON/2019/26), Słowenia, 9.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2019
Opinia w sprawie krajowych przepisów prawnych, które mają zostać przyjęte w celu ustanowienia ścisłej współpracy między Europejskim Bankiem Centralnym a Hrvatska narodna banka (CON/2019/25), Chorwacja, 8.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
Wytyczne EBC (UE) 2019/1034 z dnia 10 maja 2019 r. zmieniające wytyczne EBC/2014/31 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń (EBC/2019/13), Dz.U. L 167 z 24.6.2019, str. 79.
24/06/2019
Wytyczne EBC (UE) 2019/1033 z dnia 10 maja 2019 r. zmieniające wytyczne (UE) 2016/65 w sprawie redukcji wartości w wycenie stosowanych przy implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2019/12)  (EBC/2019/12), Dz.U. L 167 z 24.6.2019, str. 75.
24/06/2019
Wytyczne EBC (UE) 2019/1032 z dnia 10 maja 2019 r. zmieniające wytyczne (UE) 2015/510 w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu  (EBC/2019/11), Dz.U. L 167 z 24.6.2019, str. 64.
24/06/2019
Opinia w sprawie struktury własnościowej Banca d’Italia oraz prawa własności do rezerw złota (CON/2019/23), Włochy, 24.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2019
Opinia w sprawie struktury zarządzania i niezależności finansowej Central Bank of Cyprus oraz zmian w konstytucji dotyczących Central Bank of Cyprus (CON/2019/24), Cypr, 21.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2019
Wytyczne EBC (UE) 2019/1007 z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniające wytyczne EBC/2012/13 w sprawie TARGET2-Securities  (EBC/2019/16), Dz.U. L 163 z 20.6.2019, str. 108.
20/06/2019
Decyzja EBC (UE) 2019/1006 z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniająca decyzję EBC/2011/20 ustanawiającą szczegółowe zasady i procedury stosowania kryteriów kwalifikowania centralnych depozytów papierów wartościowych do korzystania z usług TARGET2-Securities  (EBC/2019/15), Dz.U. L 163 z 20.6.2019, str. 103.
14/06/2019
Decyzja EBC (UE) 2019/976 z dnia 29 maja 2019 r. ustanawiająca zasady definiowania celów i przekazywania informacji zwrotnych we wspólnych zespołach nadzorczych i uchylająca decyzję (UE) 2017/274 (EBC/2019/14), Dz.U. L 157 z 14.6.2019, str. 61.Dodatkowe informacje
12/06/2019
Opinia w sprawie zarządzania łotewską komisją ds. rynku finansowego i kapitałowego oraz celów jej działalności (CON/2019/22), Łotwa, 12.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2019
Opinia w sprawie reformy zasad dotyczących nadzoru nad rynkiem bankowym i finansowym  (CON/2019/21), Austria, 31.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2019
Opinia w sprawie środków prawnych przyznanych byłym posiadaczom kwalifikowanych kredytów bankowych (CON/2019/20), Słowenia, 28.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2019
Opinia w sprawie zmian przepisów dotyczących portugalskiego systemu nadzoru finansowego (CON/2019/19), Portugalia, 21.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2019
Opinia w sprawie podatku od aktywów finansowych banków oraz wskaźników referencyjnych stóp procentowych stosowanych do umów o kredyt konsumencki  (CON/2019/18), Rumunia, 10.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2019
Decyzja EBC (UE) 2019/685 z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za 2019 r.  (EBC/2019/10), Dz.U. L 115 z 2.5.2019, str. 16.
02/05/2019
Opinia w sprawie bezpieczeństwa systemów sieciowych i informatycznych  (CON/2019/17), Cypr, 2.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2019
Decyzja EBC (UE) 2019/669 z dnia 4 kwietnia 2019 r. zmieniająca decyzję EBC/2013/10 w sprawie nominałów, parametrów, reprodukcji, wymiany i wycofywania banknotów euro  (EBC/2019/9), Dz.U. L 113 z 29.4.2019, str. 6.
29/04/2019
Wytyczne EBC (UE) 2019/671 z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie krajowych operacji zarządzania aktywami i pasywami przez krajowe banki centralne (wersja przekształcona)  (EBC/2019/7), Dz.U. L 113 z 29.4.2019, str. 11.Dodatkowe informacje
17/04/2019
Opinia w sprawie uczestnictwa w jednolitym mechanizmie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (CON/2019/16), Bułgaria, 17.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2019
Opinia w sprawie działalności lobbingowe (CON/2019/15), Republika Czeska, 11.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/03/2019
Opinia w sprawie wymogu uzyskania zgody kredytobiorcy na przeniesienie kredytu zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości mieszkalnej (CON/2019/14), Irlandia, 29.3.2019.
27/03/2019
Opinia w sprawie sądowej ochrony praw przysługujących byłym posiadaczom kwalifikowanych zobowiązań banków (CON/2019/13), Słowenia, 27.3.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2019
Opinia w sprawie zmian w strukturze zarządzania Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2019/12), Belgia, 26.3.2019.
12/03/2019
Opinia w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania członka Zarządu EBC (CON/2019/11), Dz.U. C 94 z 12.3.2019, str. 2.
08/03/2019
Kodeks postępowania dla pracowników wysokiego szczebla EBC  Dz.U. C 89 z 8.3.2019, str. 2.Dodatkowe informacje
06/03/2019
Opinia dotycząca projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej  (CON/2019/6), Dz.U. C 84 z 6.3.2019, str. 1.Dodatkowe informacje
04/03/2019
Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie minimalnego pokrycia strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych (CON/2018/32), Dz.U. C 79 z 4.3.2019, str. 1.Dodatkowe informacje
28/02/2019
Opinia w sprawie ustanowienia rady makroostrożnościowej (CON/2019/10), Hiszpania, 28.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/02/2019
Opinia w sprawie projektu ustawy dotyczącej ochrony nieruchomości stanowiących główne miejsce zamieszkania  (CON/2019/9), Grecja, 27.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2019
Decyzja EBC (UE) 2019/323 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia kierowników jednostek organizacyjnych przyjmujących decyzje delegowane dotyczące uprawnień nadzorczych przyznanych na mocy prawa krajowego  (EBC/2019/5), Dz.U. L 55 z 25.2.2019, str. 16.
25/02/2019
Decyzja EBC (UE) 2019/322 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania uprawnień do przyjmowania decyzji dotyczących uprawnień nadzorczych przyznanych na mocy prawa krajowego (EBC/2019/4), Dz.U. L 55 z 25.2.2019, str. 7.
20/02/2019
Zalecenie EBC z dnia 14 lutego 2019 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banque centrale du Luxembourg (EBC/2019/6), Dz.U. C 67 z 20.2.2019, str. 1.
18/02/2019
Opinia w sprawie orzeczeń sądowych dotyczących przejmowania posiadania nieruchomości stanowiących główne prywatne miejsce zamieszkania (CON/2019/8), Irlandia, 18.2.2019.
15/02/2019
Opinia w sprawie udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności przez podmioty udzielające mikrokredytów i nadzoru nad tymi podmiotami  (CON/2019/7), Grecja, 15.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2019
Opinia w sprawie zakazu stosowania banknotów o nominale 500 euro oraz zmian w ustawodawstwie dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy (CON/2019/5), Dania, 12.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2019
Decyzja EBC (UE) 2019/166 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie Rady ds. Infrastruktury Rynku i uchylająca decyzję EBC/2012/6 w sprawie ustanowienia Rady TARGET2-Securities  (EBC/2019/3), Dz.U. L 32 z 4.2.2019, str. 14.Dodatkowe informacje
01/02/2019
Opinia w sprawie ograniczeń dotyczących płatności gotówkowych (CON/2019/4), Hiszpania, 1.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2019
Opinia w sprawie wynagrodzeń członków Zarządu i osób zajmujących wyższe stanowiska kierownicze w Narodowym Banku Polskim (CON/2019/3), Polska, 30.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
25/01/2019
Rozporządzenie EBC (UE) 2019/113 z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1333/2014 w sprawie statystyki rynków pieniężnych  (EBC/2018/33), Dz.U. L 23 z 25.1.2019, str. 19.
23/01/2019
Decyzja EBC (UE) 2019/137 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru dostawców usług sieciowych jednolitego punktu dostępu do infrastruktur rynkowych Eurosystemu (ESMIG) (EBC/2019/2), Dz.U. L 25 z 23.1.2019, str. 34.
21/01/2019
Opinia EBC w sprawie nadzoru Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta nad agencjami informacji kredytowej i usługami płatniczymi na Malcie (CON/2019/2), Malta, 21.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/01/2019
Zalecenie EBC z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie rejestru danych instytucji i podmiotów powiązanych  (EBC/2018/36), Dz.U. C 21 z 17.1.2019, str. 1.
11/01/2019
Zalecenie EBC z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie zasad wypłaty dywidend  (EBC/2019/1), Dz.U. C 11 z 11.1.2019, str. 1.
11/01/2019
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC (UE) 2019/48 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie opłacenia kapitału EBC przez krajowe banki centralne spoza strefy euro i uchylająca decyzję EBC/2013/31  (EBC/2018/32), Dz.U. L 9 z 11.1.2019, str. 196.
11/01/2019
Decyzja EBC (UE) 2019/47 z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/29 w sprawie emisji banknotów euro (EBC/2018/31), Dz.U. L 9 z 11.1.2019, str. 194.
11/01/2019
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC (UE) 2019/46 z dnia 29 listopada 2018 r. określająca środki niezbędne do uzupełnienia całkowitej wartości kapitałowej EBC oraz korekty wierzytelności krajowych banków centralnych odpowiadających przekazanym rezerwom walutowym i uchylająca decyzję EBC/2013/26  (EBC/2018/30), Dz.U. L 9 z 11.1.2019, str. 190.
11/01/2019
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC (UE) 2019/45 z dnia 29 listopada 2018 r. określająca warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz korekty opłaconego kapitału i uchylająca decyzję EBC/2013/29 (EBC/2018/29), Dz.U. L 9 z 11.1.2019, str. 183.
11/01/2019
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC (UE) 2019/44 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie opłacenia kapitału EBC przez krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro, zmieniająca decyzję EBC/2014/61 i uchylająca decyzję EBC/2013/30 (EBC/2018/28), Dz.U. L 9 z 11.1.2019, str. 180.
11/01/2019
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC (UE) 2019/43 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie procentowego udziału krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału EBC i uchylająca decyzję EBC/2013/28  (EBC/2018/27), Dz.U. L 9 z 11.1.2019, str. 178.
03/01/2019
Opinia w sprawie ram prawnych dotyczących zabezpieczonych obligacji (CON/2019/1), Estonia, 3.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language