2019

27/12/2019
Besluit (EU) 2019/2231 van de ECB van 10 december 2019 betreffende de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2020 (ECB/2019/40), PB L 333 van 27.12.2019, blz. 149.
23/12/2019
Besluit (EU) 2019/2216 van de ECB van 28 november 2019 tot wijziging van Besluit (EU) 2015/298 inzake de tussentijdse verdeling van de inkomsten van de ECB (ECB/2019/36), PB L 332 van 23.12.2019, blz. 183.
23/12/2019
Besluit (EU) 2019/2215 van de ECB van 28 november 2019 tot wijziging van Besluit (EU) 2016/2247 betreffende de jaarrekening van de ECB (ECB/2019/35), PB L 332 van 23.12.2019, blz. 168.
23/12/2019
Richtsnoer (EU) 2019/2217 van de ECB van 28 november 2019 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2016/2249 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken (ECB/2019/34), PB L 332 van 23.12.2019, blz. 184.
20/12/2019
Besluit (EU) 2019/2195 van de ECB van 5 december 2019 tot wijziging van Besluit ECB/2010/14 inzake echtheids- en geschiktheidscontroles en het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten (ECB/2019/39), PB L 330 van 20.12.2019, blz. 91.
20/12/2019
Besluit (EU) 2019/2194 van de ECB van 29 november 2019 betreffende de toekenning van tekeningsbevoegdheden (ECB/2019/33), PB L 330 van 20.12.2019, blz. 105.
20/12/2019
Rectificatie van Besluit (EU) 2019/2158 van de ECB van 5 december 2019 betreffende de methodologie en procedures voor de gegevensvaststelling en ‐verzameling aangaande voor de berekening van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht toegepaste vergoedingsfactoren (ECB/2019/38) (Publicatieblad van de Europese Unie L 327 van 17 december 2019) PB L 330 van 20.12.2019, blz. 105.
20/12/2019
Rectificatie van Verordening (EU) 2019/2155 van de ECB van 5 december 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1163/2014 betreffende een vergoeding voor toezicht (ECB/2019/37) (Publicatieblad van de Europese Unie L 327 van 17 december 2019) PB L 330 van 20.12.2019, blz. 106.
17/12/2019
Advies inzake betaaldiensten en betaalsystemen (CON/2019/45), Bulgarije, 17.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2019
Besluit (EU) 2019/2158 Van de ECB van 5 december 2019 betreffende de methodologie en procedures voor de gegevensvaststelling en ‐verzameling aangaande voor de berekening van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht toegepaste vergoedingsfactoren  (ECB/2019/38), PB L 327 van 17.12.2019, blz. 99.Aanvullende informatie
17/12/2019
Verordening (EU) 2019/2155 van de ECB van 5 december 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1163/2014 betreffende een vergoeding voor toezicht  (ECB/2019/37), PB L 327 van 17.12.2019, blz. 70.Aanvullende informatie
17/12/2019
Verordening (EU) 2014/1163 (ECB/2014/41). Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie 17.12.2019.
16/12/2019
Advies inzake belastingen op activa van bepaalde financiëlemarktdeelnemers en bijkomende vennnootschapsbelastingen op bepaalde kredietinstellingen (CON/2019/44), Litouwen, 16.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2019
Advies inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van een lid van de directie van de ECB (CON/2019/43), 11.12.2019.Aanvullende informatie
06/12/2019
Advies inzake een garantiestelsel voor de securitisatie van door kredietinstellingen geïnitieerde leningen (CON/2019/42), Griekenland, 6.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2019
Advies inzake de verplichting voor bepaalde kredietinstellingen en bijkantoren om contant-gelddiensten te verrichten (CON/2019/41), Zweden, 26.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2019
Advies inzake de verhoging van de bijzondere heffing op geselecteerde financiële instellingen  (CON/2019/40), Slowakije, 26.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2019
Advies inzake negatieve fiscale prikkels voor het gebruik van contanten (CON/2019/39), Griekenland, 20.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2019
Advies inzake de veiligheid van netwerk- en informatiesystemen  (CON/2019/38), Spanje, 11.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2019
Besluit (EU) 2019/1848 van de ECB van 29 oktober 2019 tot wijziging van Besluit ECB/2007/7 betreffende de voorwaarden van TARGET2-ECB  (ECB/2019/32), PB L 283 van 5.11.2019, blz. 57.
05/11/2019
Richtsnoer (EU) 2019/1849 van de ECB van 4 oktober 2019 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2012/27 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees realtime-brutovereveningssysteem (TARGET2)  (ECB/2019/30), PB L 283 van 5.11.2019, blz. 64.
25/10/2019
Advies inzake wijzigingen van de Wet op Latvijas Banka  (CON/2019/36), Letland, 25.10.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2019
Advies inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van een lid van de directie van de ECB (CON/2019/35), PB C 374 van 23.10.2019, blz. 2.Aanvullende informatie
21/10/2019
Besluit (EU) 2019/1743 van de ECB van 15 oktober 2019 betreffende de rentevergoeding op deposito’s, saldi en aangehouden extra reserves (herschikking) (ECB/2019/31), PB L 267 van 21.10.2019, blz. 12.Aanvullende informatie
08/10/2019
Verordening (EU) 2019/1677 van de ECB van 27 september 2019 tot wijziging van Verordening (EU) Nr. 1333/2014 houdende geldmarktstatistieken (ECB/2019/29), PB L 257 van 8.10.2019, blz. 18.
27/09/2019
Advies inzake aanvullende macroprudentiële instrumenten voor hypotheekleningen op niet-zakelijk onroerend goed (CON/2019/34), Luxemburg, 27.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2019
Advies inzake de bescherming van de euro tegen valsemunterij en de echtheidscontrole van euromunten in Luxemburg (CON/2019/33), Luxemburg, 23.9.2019.
16/09/2019
Besluit (EU) 2019/1558 van de ECB van 12 september 2019 tot wijziging van Besluit (EU) 2019/1311 betreffende een tweede reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties  (ECB/2019/28), PB L 238 van 16.9.2019, blz. 2.
06/09/2019
Richtsnoer (EU) 2019/1386 van de ECB van 7 juni 2019 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/15 betreffende monetaire en financiële statistieken  (ECB/2019/18), PB L 232 van 6.9.2019, blz. 1.
05/09/2019
Advies inzake de te volgen regels door financiële ondernemingen bij de vaststelling van het beloningsbeleid (CON/2019/32), Nederland, 5.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie
04/09/2019
Advies inzake de vrijheid van informatie (CON/2019/31), Nederland, 4.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie
28/08/2019
Besluit (EU) 2019/1378 van de ECB van 9 augustus 2019 houdende wijziging van Besluit ECB/2014/16 betreffende de oprichting van een administratieve raad voor toetsing en zijn werkwijze  (ECB/2019/27), PB L 224 van 28.8.2019, blz. 9.
28/08/2019
Besluit (EU) 2019/1377 van de ECB van 31 juli 2019 houdende benoeming van hoofden van arbeidseenheden voor de vaststelling van gedelegeerde besluiten inzake paspoortprocedures, de verwerving van gekwalificeerde deelnemingen en de intrekking van vergunningen van kredietinstellingen (ECB/2019/26), PB L 224 van 28.8.2019, blz. 6.
28/08/2019
Besluit (EU) 2019/1376 van de ECB van 23 juli 2019 inzake de delegatie van de bevoegdheid tot de vaststelling van besluiten inzake paspoortprocedures, de verwerving van gekwalificeerde deelnemingen en de intrekking van vergunningen van kredietinstellingen (ECB/2019/23), PB L 224 van 28.8.2019, blz. 1.
21/08/2019
Aanbeveling van de ECB van 25 juli 2019 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountant van de Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (ECB/2019/24), PB C 283 van 21.8.2019, blz. 1.
16/08/2019
Advies inzake de verkoop en aankoop van kredietfaciliteiten (CON/2019/30), Cyprus, 16.8.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2019
Besluit (EU) 2019/1349 van de ECB van 26 juli 2019 betreffende de procedure en de voorwaarden voor de uitoefening door een bevoegde autoriteit van bepaalde bevoegdheden met betrekking tot oversight op systeemrelevante betalingssystemen  (ECB/2019/25), PB L 214 van 16.8.2019, blz. 16.
16/08/2019
Besluit (EU) 2019/1348 van de ECB van 18 juli 2019 inzake de procedure voor de erkenning van niet-eurogebiedlidstaten als rapporterende lidstaten krachtens Verordening (EU) 2016/867 betreffende de verzameling van gedetailleerde kredietgegevens en kredietrisicogegevens  (ECB/2019/20), PB L 214 van 16.8.2019, blz. 3.
09/08/2019
Advies inzake beperkingen op de overdracht van hypothecaire vorderingen (CON/2019/29), Polen, 9.8.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/08/2019
Richtsnoer (EU) 2019/1335 van de ECB van 7 juni 2019 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2018/876 betreffende het gegevensregister inzake instellingen en verbonden ondernemingen (ECB/2019/17), PB L 2018 van 8.8.2019, blz. 47.
08/08/2019
Richtsnoer ECB/2014/60. Niet-officiële door het Publicatiebureau van de Europese Unie geproduceerde geconsolideerde tekst  PB L  van 8.8.2019, blz. .
05/08/2019
Richtsnoer ECB/2015/35. Niet-officiële door het Publicatiebureau van de Europese Unie geconsolideerde tekst  PB L  van 5.8.2019, blz. .
29/07/2019
Besluit (EU) 2019/1312 van de ECB van 22 juli 2019 tot wijziging van Besluit (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) betreffende een tweede reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (ECB/2019/22), 29.7.2019.
29/07/2019
Besluit (EU) 2019/1311 van de ECB van 22 juli 2019 betreffende een derde reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties  (ECB/2019/21), 29.7.2019.
26/07/2019
Richtsnoer (EU) 2019/1265 van de ECB van 10 juli 2019 betreffende de kortetermijnrente voor de euro (€STR)  (ECB/2019/19), PB L 199 van 26.7.2019, blz. 8.
25/07/2019
Advies inzake een aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van de president van de ECB (CON/2019/28), PB C 258 van 25.7.2019, blz. 2.Aanvullende informatie
18/07/2019
Advies inzake de conversie van leningen in Zwiterse franken (CON/2019/27), Slovenië, 18.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2019
Advies inzake de betaling van gelden aan niet-gekwalificeerde houders van achtergestelde obligaties en minderheidsaandeelhouders van aan de buitengewone maatregelen van de Banka Slovenije onderworpen banken waarin de Republiek Slovenië een meerderheidsaandeel had (CON/2019/26), Slovenië, 9.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2019
Advies inzake nationale wetgeving die moet worden aangenomen met het oog op de totstandbrenging van nauwe samenwerking tussen de ECB en Hrvatska narodna banka  (CON/2019/25), Kroatië, 8.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
Richtsnoer (EU) 2019/1034 van de ECB van 10 mei 2019 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/31 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand  (ECB/2019/13), PB L 167 van 24.6.2019, blz. 79.
24/06/2019
Richtsnoer (EU) 2019/1033 van de ECB van 10 mei 2019 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2016/65 betreffende binnen het kader van de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem toegepaste surpluspercentages  (ECB/2019/12), PB L 167 van 24.6.2019, blz. 75.
24/06/2019
Richtsnoer (EU) 2019/1032 van de ECB van 10 mei 2019 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2015/510 betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem  (ECB/2019/11), PB L 167 van 24.6.2019, blz. 64.
24/06/2019
Advies inzake een algemene herziening van de eigendomsstructuur van Banca d'Italia en het eigendom van goudreserves  (CON/2019/23), Italië, 24.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
Richtsnoer ECB/2014/31. Niet-officiële door het Publicatiebureau van de Europese Unie geproduceerde geconsolideerde tekst  24.6.2019.
21/06/2019
Advies inzake het bestuur en financiële onafhankelijkheid van de Central Bank of Cyprus en inzake wijzigingen in de grondwet betreffende de Central Bank of Cyprus (CON/2019/24), Cyprus, 21.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2019
Richtsnoer (EU) 2019/1007 van de ECB van 7 juni 2019 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2012/13 betreffende TARGET2-securities  (ECB/2019/16), PB L 163 van 20.6.2019, blz. 108.
20/06/2019
Besluit (EU) 2019/1006 van de ECB van 7 juni 2019 tot wijziging van Besluit ECB/2011/20 tot vaststelling van gedetailleerde regels en procedures voor de tenuitvoerlegging van de geschiktheidscriteria voor centrale effectenbewaarinstellingen voor toegang tot TARGET2-Securities-diensten  (ECB/2019/15), PB L 163 van 20.6.2019, blz. 103.
14/06/2019
Besluit (EU) 2019/976 van de ECB van 29 mei 2019 houdende vaststelling van de beginselen voor het formuleren van doelstellingen en het delen van feedback in gezamenlijk toezichthoudende teams en tot intrekking van Besluit (EU) 2017/274  (ECB/2019/14), PB L 157 van 14.6.2019, blz. 61.Aanvullende informatie
12/06/2019
Advies inzake de doelstellingen en governance van de Letse Commissie voor Financiële en Kapitaalmarkten (CON/2019/22), Letland, 12.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2019
Advies inzake hervorming van het toezichtstelsel voor het bankwezen en de financiële markten  (CON/2019/21), Oostenrijk, 31.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2019
Advies inzake verleende rechtsbescherming aan voormalige houders van gekwalificeerd bankkrediet  (CON/2019/20), Slovenië, 28.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2019
Advies inzake het juridische kader van het Portugese systeem van financieel toezicht (CON/2019/19), Portugal, 21.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2019
Please translate the title. (CON/2019/18), Roemenië, 10.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2019
Besluit (EU) 2019/685 van de ECB van 18 april 2019 betreffende het totale bedrag van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht voor 2019 (ECB/2019/10), PB L 115 van 2.5.2019, blz. 16.
02/05/2019
Advies inzake de veiligheid van netwerk- en informatiesystemen  (CON/2019/17), Cyprus, 2.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2019
Besluit (EU) 2019/669 van de ECB van 4 april 2019 tot wijziging van Besluit ECB/2013/10 betreffende de denominaties, specificaties, reproductie, vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten  (ECB/2019/9), PB L 113 van 29.4.2019, blz. 6.
29/04/2019
Richtsnoer (EU) 2019/671 van de ECB van 9 april 2019 betreffende nationale beheertransacties inzake activa en passiva door nationale centrale banken (herschikking) (ECB/2019/7), PB L 113 van 29.4.2019, blz. 11.Aanvullende informatie
17/04/2019
Advies inzake deelname aan het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme (CON/2019/16), Bulgarije, 17.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2019
Advies inzake lobbyen  (CON/2019/15), Tsjechië, 11.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/03/2019
Advies inzake het eisen van toestemming van kredietnemers voor de overdracht van door hypotheken op niet-zakelijk onroerend goed gedekte leningen (CON/2019/14), Ierland, 29.3.2019.
27/03/2019
Advies inzake rechtsbescherming voor houders van in aanmerking komend bankkrediet (CON/2019/13), Slovenië, 27.3.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2019
Advies betreffende de governancestructuur van de the Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2019/12), België, 26.3.2019.
12/03/2019
Advies inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van een lid van de directie van de ECB (CON/2019/11), PB C 94 van 12.3.2019, blz. 2.
08/03/2019
Gedragscode voor hoge ambtenaren van de ECB PB C 89 van 8.3.2019, blz. 2.Aanvullende informatie
06/03/2019
Advies inzake een voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de sluiting van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (CON/2019/6), PB C 84 van 6.3.2019, blz. 1.Aanvullende informatie
04/03/2019
Advies betreffende een voorstel voor een verordening wat betreft minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen (CON/2018/32), PB C 79 van 4.3.2019, blz. 1.Aanvullende informatie
28/02/2019
Advies betreffende de oprichting van een macroprudentiële raad (CON/2019/10), Spanje, 28.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/02/2019
Advies inzake een wetsontwerp voor de bescherming van hoofdverblijven (CON/2019/9), Griekenland, 27.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2019
Besluit (EU) 2019/323 van de ECB van 12 februari 2019 houdende de benoeming van hoofden van arbeidseenheden voor de vaststelling van gedelegeerde besluiten aangaande krachtens het nationaal recht toegekende toezichthoudende bevoegdheden  (ECB/2019/5), PB L 55 van 25.2.2019, blz. 16.
25/02/2019
Besluit (EU) 2019/322 van de ECB van 31 januari 2019 inzake de delegatie van de bevoegdheid om besluiten vast te stellen inzake krachtens nationaal recht toegewezen toezichtsbevoegdheden (ECB/2019/4), PB L 55 van 25.2.2019, blz. 7.
20/02/2019
Aanbeveling van de ECB van 14 februari 2019 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Banque centrale du Luxembourg (ECB/2019/6), PB C 67 van 20.2.2019, blz. 1.
18/02/2019
Advies inzake over rechterlijke bevelen voor bezit van hoofd privé-woningen (CON/2019/8), Ierland, 18.2.2019.
15/02/2019
Advies bertreffende het verlenen van een vergunning aan en toezicht op verleners van microkrediet (CON/2019/7), Griekenland, 15.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2019
Advies inzake het verbieden van het gebruik van bankbiljetten van 500 euro en inzake bepaalde wijzigingen in de antiwitwaswetgeving (CON/2019/5), Denemarken, 12.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2019
Besluit (EU) 2019/166 van de ECB van 25 januari 2019 betreffende de Raad voor marktinfrastructuur en tot intrekking van Besluit ECB/2012/6 betreffende de instelling van de TARGET2-Effectenraad  (ECB/2019/3), PB L 32 van 4.2.2019, blz. 14.Aanvullende informatie
01/02/2019
Advies inzake beperkingen op betalingen in contanten (CON/2019/4), Spanje, 1.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2019
Advies inzake de bezoldiging van leidinggevenden en senior management in Narodowy Bank Polski (CON/2019/3), Polen, 30.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2019
Verordening (EU) 2019/113 van de ECB van 7 december 2018 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1333/2014 houdende geldmarktstatistieken  (ECB/2018/33), PB L 23 van 25.1.2019, blz. 19.
23/01/2019
Besluit (EU) 2019/137 van de ECB van 23 januari 2019 inzake de selectie van Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway (ESMIG)-netwerkdienstverleners (ECB/2019/2), PB L 25 van 23.1.2019, blz. 34.
21/01/2019
Advies inzake het toezicht van de Centrale Bank van Malta op kredietinformatiebureaus en het toezicht op betalingsdiensten (CON/2019/2), Malta, 21.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/01/2019
Aanbeveling van de ECB van 7 december 2018 betreffende het gegevensregister inzake instellingen en verbonden ondernemingen  (ECB/2018/36), PB C 21 van 17.1.2019, blz. 1.
11/01/2019
Aanbeveling van de ECB van 7 januari 2019 betreffende dividenduitkeringsbeleid  (ECB/2019/1), PB C 11 van 11.1.2019, blz. 1.
11/01/2019
Niet langer van kracht zijn: Besluit (EU) 2019/48 van de ECB van 30 november 2018 betreffende het volstorten van het kapitaal van de ECB door de niet-eurogebied nationale centrale banken en tot intrekking van Besluit ECB/2013/31  (ECB/2018/32), PB L 9 van 11.1.2019, blz. 196.
11/01/2019
Besluit (EU) 2019/47 van de ECB van 29 november 2018 tot wijziging van Besluit ECB/2010/29 betreffende de uitgifte van eurobankbiljetten (ECB/2018/31), PB L 9 van 11.1.2019, blz. 194.
11/01/2019
Niet langer van kracht zijn: Besluit (EU) 2019/46 van de ECB van 29 november 2018 betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de bijdrage aan het geaccumuleerde eigen vermogen van de ECB en voor de aanpassing van de vorderingen van de nationale centrale banken ter grootte van de overgedragen externe reserves en tot intrekking van Besluit ECB/2013/26 (ECB/2018/30), PB L 9 van 11.1.2019, blz. 190.
11/01/2019
Niet langer van kracht zijn: Besluit (EU) 2019/45 van de ECB van 29 november 2018 betreffende de modaliteiten en de voorwaarden voor de overdracht van aandelen in het kapitaal van de ECB tussen de nationale centrale banken en de aanpassing van het gestorte kapitaal en tot intrekking van Besluit ECB/2013/29 (ECB/2018/29), PB L 9 van 11.1.2019, blz. 183.
11/01/2019
Niet langer van kracht zijn: Besluit (EU) 2019/44 van de ECB van 29 november 2018 betreffende het volstorten van het kapitaal van de ECB door de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben, tot wijziging van Besluit ECB/2014/61 en tot intrekking van Besluit ECB/2013/30 (ECB/2018/28), PB L 9 van 11.1.2019, blz. 180.
11/01/2019
Niet langer van kracht zijn: Besluit (EU) 2019/43 van de ECB van 29 november 2018 inzake het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB en tot intrekking van Besluit ECB/2013/28  (ECB/2018/27), PB L 9 van 11.1.2019, blz. 178.
03/01/2019
Advies inzake het juridisch kader voor gedekte obligaties (CON/2019/1), Estland, 3.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language