2019

10/05/2019
Please translate the title. (CON/2019/18), Roemenië, 10.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2019
Advies inzake de veiligheid van netwerk- en informatiesystemen  (CON/2019/17), Cyprus, 2.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/04/2019
Besluit van de ECB van 18 april 2019 betreffende het totale bedrag van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht voor 2019 (ECB/2019/10), 30.4.2019.
29/04/2019
Besluit (EU) 2019/669 van de ECB van 4 april 2019 tot wijziging van Besluit ECB/2013/10 betreffende de denominaties, specificaties, reproductie, vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten  (ECB/2019/9), PB L 113 van 29.4.2019, blz. 6.
29/04/2019
Richtsnoer (EU) 2019/671 van de ECB van 9 april 2019 betreffende nationale beheertransacties inzake activa en passiva door nationale centrale banken (herschikking) (ECB/2019/7), PB L 113 van 29.4.2019, blz. 11.
17/04/2019
Advies inzake deelname aan het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme (CON/2019/16), Bulgarije, 17.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2019
Advies inzake lobbyen  (CON/2019/15), Tsjechië, 11.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/03/2019
Advies inzake het eisen van toestemming van kredietnemers voor de overdracht van door hypotheken op niet-zakelijk onroerend goed gedekte leningen (CON/2019/14), Ierland, 29.3.2019.
27/03/2019
Advies inzake rechtsbescherming voor houders van in aanmerking komend bankkrediet (CON/2019/13), Slovenië, 27.3.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2019
Advies betreffende de governancestructuur van de the Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2019/12), België, 26.3.2019.
12/03/2019
Advies inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van een lid van de directie van de ECB (CON/2019/11), PB C 94 van 12.3.2019, blz. 2.
08/03/2019
Gedragscode voor hoge ambtenaren van de ECB PB C 89 van 8.3.2019, blz. 2.Aanvullende informatie
06/03/2019
Advies inzake een voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de sluiting van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (CON/2019/06), PB C 84 van 6.3.2019, blz. 1.
04/03/2019
Advies betreffende een voorstel voor een verordening wat betreft minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen (CON/2018/32), PB C 79 van 4.3.2019, blz. 1.Aanvullende informatie
28/02/2019
Advies betreffende de oprichting van een macroprudentiële raad (CON/2019/10), Spanje, 28.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/02/2019
Advies inzake een wetsontwerp voor de bescherming van hoofdverblijven (CON/2019/09), Griekenland, 27.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2019
Besluit (EU) 2019/323 van de ECB van 12 februari 2019 houdende de benoeming van hoofden van arbeidseenheden voor de vaststelling van gedelegeerde besluiten aangaande krachtens het nationaal recht toegekende toezichthoudende bevoegdheden  (ECB/2019/5), PB L 55 van 25.2.2019, blz. 16.
25/02/2019
Besluit (EU) 2019/322 van de ECB van 31 januari 2019 inzake de delegatie van de bevoegdheid om besluiten vast te stellen inzake krachtens nationaal recht toegewezen toezichtsbevoegdheden (ECB/2019/4), PB L 55 van 25.2.2019, blz. 7.
20/02/2019
Aanbeveling van de ECB van 14 februari 2019 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Banque centrale du Luxembourg (ECB/2019/6), PB C 67 van 20.2.2019, blz. 1.
18/02/2019
Advies inzake over rechterlijke bevelen voor bezit van hoofd privé-woningen (CON/2019/08), Ierland, 18.2.2019.
15/02/2019
Advies bertreffende het verlenen van een vergunning aan en toezicht op verleners van microkrediet (CON/2019/07), Griekenland, 15.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2019
Advies inzake het verbieden van het gebruik van bankbiljetten van 500 euro en inzake bepaalde wijzigingen in de antiwitwaswetgeving (CON/2019/05), Denemarken, 12.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2019
Besluit (EU) 2019/166 van de ECB van 25 januari 2019 betreffende de Raad voor marktinfrastructuur en tot intrekking van Besluit ECB/2012/6 betreffende de instelling van de TARGET2-Effectenraad  (ECB/2019/3), PB L 32 van 4.2.2019, blz. 14.Aanvullende informatie
01/02/2019
Advies inzake beperkingen op betalingen in contanten (CON/2019/04), Spanje, 1.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2019
Advies inzake de bezoldiging van leidinggevenden en senior management in Narodowy Bank Polski (CON/2019/03), Polen, 30.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2019
Verordening (EU) 2019/113 van de ECB van 7 december 2018 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1333/2014 houdende geldmarktstatistieken  (ECB/2018/33), PB L 23 van 25.1.2019, blz. 19.
23/01/2019
Besluit (EU) 2019/137 van de ECB van 23 januari 2019 inzake de selectie van Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway (ESMIG)-netwerkdienstverleners (ECB/2019/2), PB L 25 van 23.1.2019, blz. 34.
21/01/2019
Advies inzake het toezicht van de Centrale Bank van Malta op kredietinformatiebureaus en het toezicht op betalingsdiensten (CON/2019/02), Malta, 21.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/01/2019
Aanbeveling van de ECB van 7 december 2018 betreffende het gegevensregister inzake instellingen en verbonden ondernemingen  (ECB/2018/36), PB C 21 van 17.1.2019, blz. 1.
11/01/2019
Aanbeveling van de ECB van 7 januari 2019 betreffende dividenduitkeringsbeleid  (ECB/2019/1), PB C 11 van 11.1.2019, blz. 1.
11/01/2019
Besluit (EU) 2019/48 van de ECB van 30 november 2018 betreffende het volstorten van het kapitaal van de ECB door de niet-eurogebied nationale centrale banken en tot intrekking van Besluit ECB/2013/31  (ECB/2018/32), PB L 9 van 11.1.2019, blz. 196.Aanvullende informatie
11/01/2019
Besluit (EU) 2019/47 van de ECB van 29 november 2018 tot wijziging van Besluit ECB/2010/29 betreffende de uitgifte van eurobankbiljetten (ECB/2018/31), PB L 9 van 11.1.2019, blz. 194.
11/01/2019
Besluit (EU) 2019/46 van de ECB van 29 november 2018 betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de bijdrage aan het geaccumuleerde eigen vermogen van de ECB en voor de aanpassing van de vorderingen van de nationale centrale banken ter grootte van de overgedragen externe reserves en tot intrekking van Besluit ECB/2013/26 (ECB/2018/30), PB L 9 van 11.1.2019, blz. 190.Aanvullende informatie
11/01/2019
Besluit (EU) 2019/45 van de ECB van 29 november 2018 betreffende de modaliteiten en de voorwaarden voor de overdracht van aandelen in het kapitaal van de ECB tussen de nationale centrale banken en de aanpassing van het gestorte kapitaal en tot intrekking van Besluit ECB/2013/29 (ECB/2018/29), PB L 9 van 11.1.2019, blz. 183.Aanvullende informatie
11/01/2019
Besluit (EU) 2019/44 van de ECB van 29 november 2018 betreffende het volstorten van het kapitaal van de ECB door de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben, tot wijziging van Besluit ECB/2014/61 en tot intrekking van Besluit ECB/2013/30 (ECB/2018/28), PB L 9 van 11.1.2019, blz. 180.
11/01/2019
Besluit (EU) 2019/43 van de ECB van 29 november 2018 inzake het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB en tot intrekking van Besluit ECB/2013/28  (ECB/2018/27), PB L 9 van 11.1.2019, blz. 178.Aanvullende informatie
03/01/2019
Advies inzake het juridisch kader voor gedekte obligaties (CON/2019/01), Estland, 3.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language