Menu

2019

27/12/2019
Deċiżjoni (UE) 2019/2231 tal-BĊE tal-10 ta’ Diċembru 2019 dwar l-approvazzjoni tal-volum ta’ ħruġ ta’ muniti fl-2020  (BĊE/2019/40), ĠU L 333, 27.12.2019, pġ. 149.
23/12/2019
Deċiżjoni (UE) 2019/2216 tal-BĊE tat-28 ta’ Novembru 2019 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2015/298 dwar id-distribuzzjoni interim tad-dħul tal-BĊE (BĊE/2019/36), ĠU L 332, 23.12.2019, pġ. 183.
23/12/2019
Deċiżjoni (UE) 2019/2215 tal-BĊE tat-28 ta’ Novembru 2019 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2016/2247 dwar il-kontijiet annwali tal-BĊE (BĊE/2019/35), ĠU L 332, 23.12.2019, pġ. 168.
23/12/2019
Linja Gwida (UE) 2019/2217 tal-BĊE tat-28 ta’ Novembru 2019 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2016/2249 dwar il-qafas legali għall-kontabilità u r-rappurtar finanzjarju fis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (BĊE/2019/34), ĠU L 332, 23.12.2019, pġ. 184.
20/12/2019
Deċiżjoni (UE) 2019/2195 tal-BĊE tal-5 ta’ Diċembru 2019 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/14 dwar il-verifika tal-awtentiċità u l-kundizzjoni u r-riċirkulazzjoni tal-karti tal-flus tal-euro  (BĊE/2019/39), ĠU L 330, 20.12.2019, pġ. 91.
20/12/2019
Deċiżjoni (UE) 2019/2194 tal-BĊE tad-29 ta’ Novembru 2019 dwar l-għoti ta’ setgħat ta’ ffirmar  (BĊE/2019/33), ĠU L 330, 20.12.2019, pġ. 105.
20/12/2019
Rettifika tad-Deċiżjoni (UE) 2019/2158 tal-BĊE tal-5 ta’ Diċembru 2019 dwar il-metodoloġija u l-proċeduri għad-determinazzjoni u l-ġbir ta’ data dwar il-fatturi tariffarji użati għall-kalkolu tat-tariffi superviżorji annwali (BĊE/2019/38) (Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 327 tas-17 ta’ Diċembru 2019) ĠU L 330, 20.12.2019, pġ. 105.
20/12/2019
Rettifika tar-Regolament (UE) 2019/2155 tal-BĊE tal-5 ta’ Diċembru 2019 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1163/2014 dwar it-tariffi superviżorji (BĊE/2019/37) (Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 327 tas-17 ta’ Diċembru 2019) ĠU L 330, 20.12.2019, pġ. 106.
17/12/2019
Opinjoni dwar servizzi ta' ħlas u sistemi ta' ħlas (CON/2019/45), Il-Bulgarija, 17.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2019
Deċiżjoni (UE) 2019/2158 tal-BĊE tal-5 ta’ Diċembru 2019 dwar il-metodoloġija u l-proċeduri għad-determinazzjoni u l-ġbir ta’ data dwar il-fatturi tariffarji użati għall-kalkolu tat-tariffi superviżorji annwali (BĊE/2019/38), ĠU L 327, 17.12.2019, pġ. 99.Aktar tagħrif
17/12/2019
Regolament (UE) 2019/2155 tal-BĊE tal-5 ta’ Diċembru 2019 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1163/2014 dwar it-tariffi superviżorji  (BĊE/2019/37), ĠU L 327, 17.12.2019, pġ. 70.Aktar tagħrif
17/12/2019
Regolament (UE) Nru 2014/1163 (BĊE/2014/41). Test ikkonsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 17.12.2019.
16/12/2019
Opinjoni dwar taxxi fuq assi ta' ċerti parteċipanti fis-suq finanzjarju u taxxi addizzjonali fuq id-dħul korporattiv ta' ċerti istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2019/44), Il-Litwanja, 16.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2019
Opinjoni dwar rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-ħatra ta’ membru tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE (CON/2019/43), 11.12.2019.Aktar tagħrif
06/12/2019
Opinjoni dwar skema ta' garanzija għal titolizzazzjoni ta' self li jkunu originaw minn istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2019/42), Il-Greċja, 6.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2019
Opinjoni dwar ir-rekwiżit għal ċerti istituzzjonijiet ta' kreditu u friegħi biex jipprovdu servizzi ta' flus kontanti (CON/2019/41), L-Isvezja, 26.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2019
Opinjoni dwar iż-żieda tal-imposta speċjali fuq istituzzjonijiet finanzjarji magħżula  (CON/2019/40), Is-Slovakja, 26.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2019
Opinjoni dwar diżinċentivi fiskali għall-użu ta’ flus kontanti (CON/2019/39), Il-Greċja, 20.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2019
Opinjoni dwar is-sigurta` tan-netwerk u tas-sistemi tal-informazzjoni (CON/2019/38), Spanja, 11.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2019
Deċiżjoni (UE) 2019/1848 tal-BĊE tad-29 ta’ Ottubru 2019 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2007/7 dwar il-kundizzjonijiet tat-TARGET2-BĊE (BĊE/2019/32), ĠU L 283, 5.11.2019, pġ. 57.
05/11/2019
Linja Gwida (UE) 2019/1849 tal-BĊE tal-4 ta’ Ottubru 2019 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2012/27 dwar is-sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET2)  (BĊE/2019/30), ĠU L 283, 5.11.2019, pġ. 64.
25/10/2019
Opinjoni dwar emendi fil-Liġi dwar Latvijas Banka (CON/2019/36), Il-Latvja, 25.10.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2019
Opinjoni dwar rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-ħatra ta’ membru tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE  (CON/2019/35), ĠU C 374, 23.10.2019, pġ. 2.Aktar tagħrif
21/10/2019
Deċiżjoni (UE) 2019/1743 tal-BĊE tal-15 ta’ Ottubru 2019 dwar ir-remunerazzjoni ta’ holdings ta’ eċċess ta’ riżervi u ta’ ċerti depożiti (riformulazzjoni) (BĊE/2019/31), ĠU L 267, 21.10.2019, pġ. 12.Aktar tagħrif
08/10/2019
Regolament (UE) 2019/1677 tal-BĊE tas-27 ta’ Settembru 2019 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1333/2014 dwar l-istatistika tas-swieq monetarji (BĊE/2019/29), ĠU L 257, 8.10.2019, pġ. 18.
27/09/2019
Opinjoni dwar għodda makroprudenzjali addizjonali għal ipoteki residenzjali (CON/2019/34), Il-Lussemburgu, 27.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2019
Opinjoni dwar il-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar u dwar l-awtentikazzjoni tal-muniti tal-euro (CON/2019/33), Il-Lussemburgu, 23.9.2019.
16/09/2019
Deċiżjoni (UE) 2019/1558 tal-BĊE tat-12 ta' Settembru 2019 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2019/1311 dwar it-tielet serje ta' operazzjonijiet speċifiċi ta' rifinanzjament għal żmien itwal  (BĊE/2019/28), ĠU L 238, 16.9.2019, pġ. 2.
06/09/2019
Linja Gwida (UE) 2019/1386 tal-BĊE tas-7 ta' Ġunju 2019 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2014/15 dwar statistika monetarja u finanzjarja  (BĊE/2019/18), ĠU L 232, 6.9.2019, pġ. 1.
05/09/2019
Opinjoni dwar ir-regoli li għandhom jiġu segwiti minn impriżi finanzjarji meta jiġu ddefiniti l-politiki ta' remunerazzjoni (CON/2019/32), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 5.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2019
Opinjoni dwar il-liberta` tal-informazzjoni (CON/2019/31), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 4.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2019
Deċiżjoni (UE) 2019/1378 tal-BĊE tad-9 ta' Awwissu 2019 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2014/16 dwar l-istabbiliment ta' Bord Amministrattiv ta' Rieżami u r-Regoli Operattivi tiegħu  (BĊE/2019/27), ĠU L 224, 28.8.2019, pġ. 9.
28/08/2019
Deċiżjoni (UE) 2019/1377 tal-BĊE tal-31 ta' Lulju 2019 li tinnomina kapijiet ta' unitajiet ta' xogħol għall-adozzjoni ta' deċiżjonijiet iddelegati dwar l-ippassaportar, l-akkwiżizzjoni ta' parteċipazzjoni azzjonarja kwalifikanti u l-irtirar ta' liċenzji ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (BĊE/2019/26), ĠU L 224, 28.8.2019, pġ. 6.
28/08/2019
Deċiżjoni (UE) 2019/1376 tal-BĊE tat-23 ta' Lulju 2019 dwar id-delega tas-setgħa li jiġu adottati deċiżjonijiet dwar l-ippassaportar, l-akkwiżizzjoni ta' parteċipazzjoni azzjonarja kwalifikanti u l-irtirar ta' liċenzji ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (BĊE/2019/23), ĠU L 224, 28.8.2019, pġ. 1.
21/08/2019
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tal-25 ta’ Lulju 2019 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Bank Ċentrali ta’ Malta (BĊE/2019/24), ĠU C 283, 21.8.2019, pġ. 1.
16/08/2019
Opinjoni dwar il-bejgħ u x-xiri ta' faċilitajiet tal-kreditu (CON/2019/30), Ċipru, 16.8.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2019
Deċiżjoni (UE) 2019/1349 tal-BĊE tas-26 ta' Lulju 2019 dwar il-proċedura u l-kundizzjonijiet għall-eżerċizzju minn awtorità kompetenti ta' ċerti setgħat fir-rigward ta' sorveljanza ta' sistemi ta' ħlas sistemikament importanti (BĊE/2019/25), ĠU L 214, 16.8.2019, pġ. 16.
16/08/2019
Deċiżjoni (UE) 2019/1348 tal-BĊE tat-18 ta' Lulju 2019 dwar il-proċedura għar-rikonoxximent ta' Stati Membri li mhumiex taż-żona tal-euro bħala Stati Membri li jirrapportaw skont ir-Regolament (UE) 2016/867 dwar il-ġbir ta' mikrodejta dwar il-kreditu u r-riskju tal-kreditu (BĊE/2019/20), ĠU L 214, 16.8.2019, pġ. 3.
09/08/2019
Opinjoni dwar restrizzjonijiet fuq trasferimenti ta' pretensjonijiet ta' ipoteki (CON/2019/29), Il-Polonja, 9.8.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/08/2019
Linja Gwida (UE) 2019/1335 tal-BĊE tas-7 ta' Ġunju 2019 li temenda l-Linja Gwida (UE) 2018/876 dwar ir-Reġistru ta' Dejta dwar Istituzzjonijiet u Affiljati (BĊE/2019/17), ĠU L 2018, 8.8.2019, pġ. 47.
29/07/2019
Deċiżjoni tal-BĊE tat-22 ta' Lulju 2019 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2016/810 (BĊE/2016/10) dwar it-tieni serje ta' operazzjonijiet speċifiċi ta' rifinanzjament għal żmien itwal  (BĊE/2019/22), 29.7.2019.
29/07/2019
Deċiżjoni tal-BĊE tat-22 ta' Lulju 2019 dwar it-tielet serje ta' operazzjonijiet speċifiċi ta' rifinanzjament għal żmien itwal  (BĊE/2019/21), 29.7.2019.
26/07/2019
Linja Gwida (UE) 2019/1265 tal-BĊE tal-10 ta' Lulju 2019 dwar ir-rata tal-euro fuq terminu qasir (€STR) (BĊE/2019/19), ĠU L 199, 26.7.2019, pġ. 8.
25/07/2019
Opinjoni dwar rakkomandazzjoni mill-Kunsill dwar il-ħatra tal-President tal-BĊE (CON/2019/28), ĠU C 258, 25.7.2019, pġ. 2.Aktar tagħrif
18/07/2019
Opinjoni dwar il-konverżjoni ta' selfiet bil-frank Żvizzeru (CON/2019/27), Is-Slovenja, 18.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2019
Opinjoni dwar il-ħlas ta' fondi lil detenturi mhux informati ta' bonds subordinati u azzjonisti minoritarji li kellhom ishma miżmuma f'banek li fihom ir-Repubblika tas-Slovenia kellha parteċipazzjoni azzjonarja ta' maġġoranza li ġiet affettwata mill-miżuri straordinarji tal-Banka Slovenije. (CON/2019/26), Is-Slovenja, 9.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2019
Opinjoni dwar leġislazzjoni nazzjonali li se tiġi adottata għall-fini li tiġi stabbilita kooperazzjoni mill-qrib bejn il-BĊE u l-Hrvatska narodna banka (CON/2019/25), Il-Kroazja, 8.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
Linja Gwida (UE) 2019/1034 tal-BĊE tal-10 ta' Mejju 2019 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2014/31 dwar miżuri temporanji addizzjonali fir-rigward ta' operazzjonijiet ta' rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral (BĊE/2019/13), ĠU L 167, 24.6.2019, pġ. 79.
24/06/2019
Linja Gwida (UE) 2019/1033 tal-BĊE tal-10 ta' Mejju 2019 li temenda l-Linja Gwida (UE) 2016/65 dwar il-haircuts fil-valutazzjoni applikati fl-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal-Eurosistema  (BĊE/2019/12), ĠU L 167, 24.6.2019, pġ. 75.
24/06/2019
Linja Gwida (UE) 2019/1032 tal-BĊE tal-10 ta' Mejju 2019 li temenda l-Linja Gwida (UE) 2015/510 dwar l-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal-Eurosistema  (BĊE/2019/11), ĠU L 167, 24.6.2019, pġ. 64.
24/06/2019
Opinjoni dwar l-istruttura ta' sjieda tal-Banca d'Italia u s-sjieda ta' riżervi tad-deheb (CON/2019/23), L-Italja, 24.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2019
Opinjoni dwar il-governanza u indipendenza finanzjarja tas-Central Bank of Cyprus u dwar emendi għall-Kostituzzjoni fir-rigward tas-Central Bank of Cyprus  (CON/2019/24), Ċipru, 21.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2019
Linja Gwida (UE) 2019/1007 tal-BĊE tas-7 ta' Ġunju 2019 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2012/13 dwar it-TARGET2-Securities  (BĊE/2019/16), ĠU L 163, 20.6.2019, pġ. 108.
20/06/2019
Deċiżjoni (UE) 2019/1006 tal-BĊE tas-7 ta' Ġunju 2019 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2011/20 li tistabbilixxi regoli u proċeduri dettaljati għall-implimentazzjoni tal-kriterji ta' eliġibbiltà biex id-depożitorji ċentrali tat-titoli jaċċessaw servizzi tat-TARGET2-Securities (BĊE/2019/15), ĠU L 163, 20.6.2019, pġ. 103.
14/06/2019
Deċiżjoni (UE) 2019/976 tal-BĊE tad-29 ta' Mejju 2019 li tistabbilixxi l-prinċipji għad-definizzjoni ta' objettivi u l-kondiviżjoni ta' feedback fi ħdan it-timijiet superviżorji konġunti u li tħassar id-Deċiżjoni (UE) 2017/274 (BĊE/2019/14), ĠU L 157, 14.6.2019, pġ. 61.Aktar tagħrif
12/06/2019
Opinjoni dwar l-għanijiet u l-governanza tal-Kummissjoni Latvjana għas-Swieq Finanzjarji u Tal-Kapital (CON/2019/22), Il-Latvja, 12.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2019
Opinjoni dwar riforma tas-sistema superviżorja bankarja u tas-suq finanzjarju (CON/2019/21), L-Awstrija, 31.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2019
Opinjoni dwar rimedju ġudizzjarju mogħti lil detenturi preċedenti ta' kreditu bankarju kkwalifikat (CON/2019/20), Is-Slovenja, 28.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2019
Opinjoni dwar ir-reviżjoni tal-qafas legali tas-sistema superviżorja finanzjarja Portugiża (CON/2019/19), Il-Portugall, 21.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/05/2019
Rettifika għar-Regolament (UE) 2018/231 tal-BĊE tas-26 ta' Jannar 2018 dwar rekwiżiti ta' rappurtar statistiku għal fondi tal-pensjoni  ĠU L 132, 20.5.2019, pġ. 47.
10/05/2019
Opinjoni dwar it-taxxa fuq l-assi finanzjari ta' banek u l-parametru referenzjarju tar-rata tal-imgħax għal kuntratti ta’ kreditu lill-konsumatur. (CON/2019/18), Ir-Rumanija, 10.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2019
Deċiżjoni (UE) 2019/685 tal-BĊE tat-18 ta' April 2019 fuq l-ammont totali ta' drittijiet superviżorji annwali għall-2019  (BĊE/2019/10), ĠU L 115, 2.5.2019, pġ. 16.
02/05/2019
Opinjoni dwar is-sigurtá tas-sistemi tan-netwerks u tal-informazzjoni (CON/2019/17), Ċipru, 2.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2019
Deċiżjoni (UE) 2019/669 tal-BĊE tal-4 ta' April 2019 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2013/10 dwar id-denominazzjonijiet, speċifikazzjonijiet, riproduzzjoni, skambju u rtirar ta' karti tal-flus tal-euro  (BĊE/2019/9), ĠU L 113, 29.4.2019, pġ. 6.
29/04/2019
Linja Gwida (UE) 2019/671 tal-BĊE tad-9 ta' April 2019 dwar operazzjonijiet ta' ġestjoni tal-assi u l-obbligazzjonijiet domestiċi mill-banek ċentrali nazzjonali (riformulazzjoni)  (BĊE/2019/7), ĠU L 113, 29.4.2019, pġ. 11.Aktar tagħrif
17/04/2019
Opinjoni dwar parteċipazzjoni fil-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni (CON/2019/16), Il-Bulgarija, 17.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2019
Opinjoni dwar l-illobbjar  (CON/2019/15), Ir-Repubblika Ċeka, 11.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/03/2019
Opinjoni dwar il-ħtieġa ta' kunsens ta' min jissellef għal trasferimenti ta' self iggarantit b'ipoteki fuq proprjetà residenzjali (CON/2019/14), L-Irlanda, 29.3.2019.
27/03/2019
Opinjoni dwar rimedju ġudizzjarju mogħti lil detenturi preċedenti ta' kreditu bankarju kkwalifikat  (CON/2019/13), Is-Slovenja, 27.3.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2019
Opinjoni dwar bidliet għall-istruttura ta' governanza tan-Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2019/12), Il-Belġju, 26.3.2019.
12/03/2019
Opinjoni dwar rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-ħatra ta’ membru tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE (CON/2019/11), ĠU C 94, 12.3.2019, pġ. 2.
08/03/2019
Kodiċi ta’ Kondotta għall-membri ta’ livell għoli tal-BĊE  ĠU C 89, 8.3.2019, pġ. 2.Aktar tagħrif
06/03/2019
Opinjoni fuq proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill fuq il-konklużjoni tal-Ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u tal-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni Ewropea u mill-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika (CON/2019/6), ĠU C 84, 6.3.2019, pġ. 1.Aktar tagħrif
04/03/2019
Opinjoni dwar proposta għal regolament dwar il-kopertura minima għat-telf għal skoperturi improduttivi (CON/2018/32), ĠU C 79, 4.3.2019, pġ. 1.Aktar tagħrif
28/02/2019
Opinjoni dwar it-twaqqif ta' bord makroprudenzjali (CON/2019/10), Spanja, 28.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/02/2019
Opinjoni dwar abbozz ta' liġi għall-protezzjoni ta' residenzi primarji (CON/2019/9), Il-Greċja, 27.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2019
Deċiżjoni (UE) 2019/323 tal-BĊE tat-12 ta' Frar 2019 li tinnomina kapijiet ta' unitajiet ta' xogħol għall-adozzjoni ta' deċiżjonijiet iddelegati fuq poteri superviżorji mogħtija taħt id-dritt nazzjonali (BĊE/2019/5), ĠU L 55, 25.2.2019, pġ. 16.
25/02/2019
Deċiżjoni (UE) 2019/322 tal-BĊE tal-31 ta' Jannar 2019 dwar id-delegazzjoni tas-setgħa ta' adozzjoni ta' deċiżjonijiet dwar is-setgħat superviżorji mogħtija taħt id-dritt nazzjonali (BĊE/2019/4), ĠU L 55, 25.2.2019, pġ. 7.
20/02/2019
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tal-14 ta’ Frar 2019 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Banque centrale du Luxembourg (BĊE/2019/6), ĠU C 67, 20.2.2019, pġ. 1.
18/02/2019
Opinjoni dwar ordinijiet tal-qorti li jagħtu pussess ta' residenzi privati prinċipali (CON/2019/8), L-Irlanda, 18.2.2019.
15/02/2019
Opinjoni dwar il-liċensjar u superviżjoni ta' fornituri ta' mikrokreditu (CON/2019/7), Il-Greċja, 15.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2019
Opinjoni dwar il-projbizzjoni tal-użu ta' karti tal-flus b'denominazzjoni ta' 500 euro u dwar ċerti emendi għal-leġiżlazzjoni kontra l-ħasil tal-flus (AML) (CON/2019/5), Id-Danimarka, 12.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2019
Deċiżjoni (UE) 2019/166 tal-BĊE tal-25 ta' Jannar 2019 dwar il-Bord tal-Infrastruttura tas-Suq u li tħassar id-Deċiżjoni BĊE/2012/6 dwar it-twaqqif tal-Bord għall-Programm TARGET2-Securities (BĊE/2019/3), ĠU L 32, 4.2.2019, pġ. 14.Aktar tagħrif
01/02/2019
Opinjoni dwar limitazzjonijiet fuq ħlasijiet fi flus kontanti (CON/2019/4), Spanja, 1.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2019
Opinjoni CON/2019/3 PL dwar ir-remunerazzjoni għall-uffiċjali eżekuttivi u l-maniġment ta' grad għoli ta' Narodowy Bank Polski (CON/2019/3), Il-Polonja, 30.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2019
Regolament (UE) 2019/113 tal-BĊE tas-7 ta' Diċembru 2018 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1333/2014 dwar l-istatistika tas-swieq monetarji (BĊE/2018/33), ĠU L 23, 25.1.2019, pġ. 19.
23/01/2019
Deċiżjoni (UE) 2019/137 tal-BĊE tat-23 ta' Jannar 2019 dwar l-għażla ta' fornituri ta' servizz ta' network tal-Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway (ESMIG) (BĊE/2019/2), ĠU L 25, 23.1.2019, pġ. 34.
21/01/2019
Opinjoni dwar is-superviżjoni ta’ aġenziji ta’ referenza tal-kreditu mill-Bank Ċentrali ta' Malta u s-sorveljanza tiegħu ta’ servizzi ta’ pagament (CON/2019/2), Malta, 21.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/01/2019
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tas-7 ta' Diċembru 2018 dwar ir-Reġistru tal-Istituzzjonijiet u l-Affiljati  (BĊE/2018/36), ĠU C 21, 17.1.2019, pġ. 1.
11/01/2019
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tas-7 ta’ Jannar 2019 dwar politiki għad-distribuzzjoni ta’ dividendi  (BĊE/2019/1), ĠU C 11, 11.1.2019, pġ. 1.
11/01/2019
Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni (UE) 2019/48 tal-BĊE tat-30 ta' Novembru 2018 dwar il-ħlas tal-kapital tal-BĊE mill-banek ċentrali nazzjonali li mhumiex fiż-żona tal-euro u li tirrevoka d-Deċiżjoni BĊE/2013/31 (BĊE/2018/32), ĠU L 9, 11.1.2019, pġ. 196.
11/01/2019
Deċiżjoni (UE) 2019/47 tal-BĊE tad-29 ta' Novembru 2018 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/29 dwar il-ħruġ ta' karti tal-flus tal-euro (BĊE/2018/31), ĠU L 9, 11.1.2019, pġ. 194.
11/01/2019
Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni (UE) 2019/46 tal-BĊE tad-29 ta' Novembru 2018 li tistabbilixxi l-miżuri meħtieġa għall-kontribuzzjoni għall-valur akkumulat tal-ekwità tal-BĊE u għall-aġġustament tal-pretensjonijiet tal-banek ċentrali nazzjonali li huma ekwivalenti għall-assi ta' riżerva barranija ittrasferiti u li tirrevoka d-Deċiżjoni BĊE/2013/26 (BĊE/2018/30), ĠU L 9, 11.1.2019, pġ. 190.
11/01/2019
Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni (UE) 2019/45 tal-BĊE tad-29 ta' Novembru 2018 li tistabbilixxi t-termini u l-kundizzjonijiet għal trasferimenti ta' ishma fil-kapital tal-BĊE bejn il-banek ċentrali nazzjonali u għall-aġġustament tal-kapital imħallas u li tirrevoka d-Deċiżjoni BĊE/2013/29 (BĊE/2018/29), ĠU L 9, 11.1.2019, pġ. 183.
11/01/2019
Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni (UE) 2019/44 tal-BĊE tad-29 ta' Novembru 2018 dwar il-ħlas fil-kapital tal-BĊE mill-banek ċentrali nazzjonali ta' Stati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro, li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2014/61 u tirrevoka d-Deċiżjoni BĊE/2013/30 (BĊE/2018/28), ĠU L 9, 11.1.2019, pġ. 180.
11/01/2019
Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni (UE) 2019/43 tal-BĊE tad-29 ta' Novembru 2018 dwar l-ishma perċentwali tal-banek ċentrali nazzjonali fl-iskema għas-sottoskrizzjoni tal-kapital tal-BĊE u li tirrevoka d-Deċiżjoni BĊE/2013/28 (BĊE/2018/27), ĠU L 9, 11.1.2019, pġ. 178.
03/01/2019
Opinjoni dwar il-qafas legali għal bonds koperti (CON/2019/1), L-Estonja, 3.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language