2019

10/05/2019
Opinjoni dwar it-taxxa fuq l-assi finanzjari ta' banek u l-parametru referenzjarju tar-rata tal-imgħax għal kuntratti ta’ kreditu lill-konsumatur. (CON/2019/18), Ir-Rumanija, 10.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2019
Opinjoni dwar is-sigurtá tas-sistemi tan-netwerks u tal-informazzjoni (CON/2019/17), Ċipru, 2.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/04/2019
Deċiżjoni tal-BĊE tat-18 ta’ April 2019 fuq l-ammont totali ta' drittijiet superviżorji annwali għall-2019 (BĊE/2019/10), 30.4.2019.
29/04/2019
Deċiżjoni (UE) 2019/669 tal-BĊE tal-4 ta' April 2019 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2013/10 dwar id-denominazzjonijiet, speċifikazzjonijiet, riproduzzjoni, skambju u rtirar ta' karti tal-flus tal-euro  (BĊE/2019/9), ĠU L 113, 29.4.2019, pġ. 6.
29/04/2019
Linja Gwida (UE) 2019/671 tal-BĊE tad-9 ta' April 2019 dwar operazzjonijiet ta' ġestjoni tal-assi u l-obbligazzjonijiet domestiċi mill-banek ċentrali nazzjonali (riformulazzjoni)  (BĊE/2019/7), ĠU L 113, 29.4.2019, pġ. 11.
17/04/2019
Opinjoni dwar parteċipazzjoni fil-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni (CON/2019/16), Il-Bulgarija, 17.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2019
Opinjoni dwar l-illobbjar  (CON/2019/15), Ir-Repubblika Ċeka, 11.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/03/2019
Opinjoni dwar il-ħtieġa ta' kunsens ta' min jissellef għal trasferimenti ta' self iggarantit b'ipoteki fuq proprjetà residenzjali (CON/2019/14), L-Irlanda, 29.3.2019.
27/03/2019
Opinjoni dwar rimedju ġudizzjarju mogħti lil detenturi preċedenti ta' kreditu bankarju kkwalifikat  (CON/2019/13), Is-Slovenja, 27.3.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2019
Opinjoni dwar bidliet għall-istruttura ta' governanza tan-Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2019/12), Il-Belġju, 26.3.2019.
12/03/2019
Opinjoni dwar rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-ħatra ta’ membru tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE (CON/2019/11), ĠU C 94, 12.3.2019, pġ. 2.
08/03/2019
Kodiċi ta’ Kondotta għall-membri ta’ livell għoli tal-BĊE  ĠU C 89, 8.3.2019, pġ. 2.Aktar tagħrif
06/03/2019
Opinjoni fuq proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill fuq il-konklużjoni tal-Ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u tal-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni Ewropea u mill-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika (CON/2019/06), ĠU C 84, 6.3.2019, pġ. 1.Aktar tagħrif
04/03/2019
Opinjoni dwar proposta għal regolament dwar il-kopertura minima għat-telf għal skoperturi improduttivi (CON/2018/32), ĠU C 79, 4.3.2019, pġ. 1.Aktar tagħrif
28/02/2019
Opinjoni dwar it-twaqqif ta' bord makroprudenzjali (CON/2019/10), Spanja, 28.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/02/2019
Opinjoni dwar abbozz ta' liġi għall-protezzjoni ta' residenzi primarji (CON/2019/09), Il-Greċja, 27.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2019
Deċiżjoni (UE) 2019/323 tal-BĊE tat-12 ta' Frar 2019 li tinnomina kapijiet ta' unitajiet ta' xogħol għall-adozzjoni ta' deċiżjonijiet iddelegati fuq poteri superviżorji mogħtija taħt id-dritt nazzjonali (BĊE/2019/5), ĠU L 55, 25.2.2019, pġ. 16.
25/02/2019
Deċiżjoni (UE) 2019/322 tal-BĊE tal-31 ta' Jannar 2019 dwar id-delegazzjoni tas-setgħa ta' adozzjoni ta' deċiżjonijiet dwar is-setgħat superviżorji mogħtija taħt id-dritt nazzjonali (BĊE/2019/4), ĠU L 55, 25.2.2019, pġ. 7.
20/02/2019
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tal-14 ta’ Frar 2019 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Banque centrale du Luxembourg (BĊE/2019/6), ĠU C 67, 20.2.2019, pġ. 1.
18/02/2019
Opinjoni dwar ordinijiet tal-qorti li jagħtu pussess ta' residenzi privati prinċipali (CON/2019/08), L-Irlanda, 18.2.2019.
15/02/2019
Opinjoni dwar il-liċensjar u superviżjoni ta' fornituri ta' mikrokreditu (CON/2019/07), Il-Greċja, 15.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2019
Opinjoni dwar il-projbizzjoni tal-użu ta' karti tal-flus b'denominazzjoni ta' 500 euro u dwar ċerti emendi għal-leġiżlazzjoni kontra l-ħasil tal-flus (AML) (CON/2019/05), Id-Danimarka, 12.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2019
Deċiżjoni (UE) 2019/166 tal-BĊE tal-25 ta' Jannar 2019 dwar il-Bord tal-Infrastruttura tas-Suq u li tħassar id-Deċiżjoni BĊE/2012/6 dwar it-twaqqif tal-Bord għall-Programm TARGET2-Securities (BĊE/2019/3), ĠU L 32, 4.2.2019, pġ. 14.Aktar tagħrif
01/02/2019
Opinjoni dwar limitazzjonijiet fuq ħlasijiet fi flus kontanti (CON/2019/04), Spanja, 1.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2019
Opinjoni CON/2019/3 PL dwar ir-remunerazzjoni għall-uffiċjali eżekuttivi u l-maniġment ta' grad għoli ta' Narodowy Bank Polski (CON/2019/03), Il-Polonja, 30.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2019
Regolament (UE) 2019/113 tal-BĊE tas-7 ta' Diċembru 2018 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1333/2014 dwar l-istatistika tas-swieq monetarji (BĊE/2018/33), ĠU L 23, 25.1.2019, pġ. 19.
23/01/2019
Deċiżjoni (UE) 2019/137 tal-BĊE tat-23 ta' Jannar 2019 dwar l-għażla ta' fornituri ta' servizz ta' network tal-Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway (ESMIG) (BĊE/2019/2), ĠU L 25, 23.1.2019, pġ. 34.
21/01/2019
Opinjoni dwar is-superviżjoni ta’ aġenziji ta’ referenza tal-kreditu mill-Bank Ċentrali ta' Malta u s-sorveljanza tiegħu ta’ servizzi ta’ pagament (CON/2019/02), Malta, 21.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/01/2019
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tas-7 ta' Diċembru 2018 dwar ir-Reġistru tal-Istituzzjonijiet u l-Affiljati  (BĊE/2018/36), ĠU C 21, 17.1.2019, pġ. 1.
11/01/2019
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tas-7 ta’ Jannar 2019 dwar politiki għad-distribuzzjoni ta’ dividendi  (BĊE/2019/1), ĠU C 11, 11.1.2019, pġ. 1.
11/01/2019
Deċiżjoni (UE) 2019/48 tal-BĊE tat-30 ta' Novembru 2018 dwar il-ħlas tal-kapital tal-BĊE mill-banek ċentrali nazzjonali li mhumiex fiż-żona tal-euro u li tirrevoka d-Deċiżjoni BĊE/2013/31 (BĊE/2018/32), ĠU L 9, 11.1.2019, pġ. 196.Aktar tagħrif
11/01/2019
Deċiżjoni (UE) 2019/47 tal-BĊE tad-29 ta' Novembru 2018 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/29 dwar il-ħruġ ta' karti tal-flus tal-euro (BĊE/2018/31), ĠU L 9, 11.1.2019, pġ. 194.
11/01/2019
Deċiżjoni (UE) 2019/46 tal-BĊE tad-29 ta' Novembru 2018 li tistabbilixxi l-miżuri meħtieġa għall-kontribuzzjoni għall-valur akkumulat tal-ekwità tal-BĊE u għall-aġġustament tal-pretensjonijiet tal-banek ċentrali nazzjonali li huma ekwivalenti għall-assi ta' riżerva barranija ittrasferiti u li tirrevoka d-Deċiżjoni BĊE/2013/26 (BĊE/2018/30), ĠU L 9, 11.1.2019, pġ. 190.Aktar tagħrif
11/01/2019
Deċiżjoni (UE) 2019/45 tal-BĊE tad-29 ta' Novembru 2018 li tistabbilixxi t-termini u l-kundizzjonijiet għal trasferimenti ta' ishma fil-kapital tal-BĊE bejn il-banek ċentrali nazzjonali u għall-aġġustament tal-kapital imħallas u li tirrevoka d-Deċiżjoni BĊE/2013/29 (BĊE/2018/29), ĠU L 9, 11.1.2019, pġ. 183.Aktar tagħrif
11/01/2019
Deċiżjoni (UE) 2019/44 tal-BĊE tad-29 ta' Novembru 2018 dwar il-ħlas fil-kapital tal-BĊE mill-banek ċentrali nazzjonali ta' Stati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro, li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2014/61 u tirrevoka d-Deċiżjoni BĊE/2013/30 (BĊE/2018/28), ĠU L 9, 11.1.2019, pġ. 180.
11/01/2019
Deċiżjoni (UE) 2019/43 tal-BĊE tad-29 ta' Novembru 2018 dwar l-ishma perċentwali tal-banek ċentrali nazzjonali fl-iskema għas-sottoskrizzjoni tal-kapital tal-BĊE u li tirrevoka d-Deċiżjoni BĊE/2013/28 (BĊE/2018/27), ĠU L 9, 11.1.2019, pġ. 178.Aktar tagħrif
03/01/2019
Opinjoni dwar il-qafas legali għal bonds koperti (CON/2019/01), L-Estonja, 3.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language