Menu

2019

27/12/2019
2019 m. gruodžio 10 d. ECB sprendimas (ES) 2019/2231 dėl monetų emisijos apimties 2020 metais patvirtinimo  (ECB/2019/40), OL L 333, 2019 12 27, p. 149.
23/12/2019
2019 m. lapkričio 28 d. ECB sprendimas (ES) 2019/2216, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/298 dėl tarpinio ECB pajamų paskirstymo (ECB/2019/36), OL L 332, 2019 12 23, p. 183.
23/12/2019
2019 m. lapkričio 28 d. ECB Sprendimas (ES) 2019/2215, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2016/2247 dėl ECB metinės atskaitomybės (ECB/2019/35), OL L 332, 2019 12 23, p. 168.
23/12/2019
2019 m. lapkričio 28 d. ECB Gairės (ES) 2019/2217, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2016/2249 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2019/34), OL L 332, 2019 12 23, p. 184.
20/12/2019
2019 m. gruodžio 5 d. ECB Sprendimas (ES) 2019/2195, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/14 dėl eurų banknotų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo bei pakartotinio išleidimo į apyvartą  (ECB/2019/39), OL L 330, 2019 12 20, p. 91.
20/12/2019
2019 m. lapkričio 29 d. ECB sprendimas (ES) 2019/2194 dėl įgaliojimų pasirašyti suteikimo  (ECB/2019/33), OL L 330, 2019 12 20, p. 105.
20/12/2019
2019 m. gruodžio 5 d. ECB sprendimo (ES) 2019/2158 dėl mokestinių veiksnių, kurie naudojami metiniams priežiūros mokesčiams apskaičiuoti, duomenų nustatymo bei rinkimo metodikos ir procedūrų (ECB/2019/38) klaidų ištaisymas (Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 327, 2019 m. gruodžio 17 d.) OL L 330, 2019 12 20, p. 105.
20/12/2019
2019 m. gruodžio 5 d. ECB reglamento (ES) 2019/2155, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1163/2014 dėl priežiūros mokesčių (ECB/2019/37), klaidų ištaisymas (Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 327, 2019 m. gruodžio 17 d.) OL L 330, 2019 12 20, p. 106.
17/12/2019
Nuomonė dėl mokėjimo paslaugų ir mokėjimo sistemų (CON/2019/45), Bulgarija, 2019 12 17.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2019
2019 m. gruodžio 5 d. ECB Sprendimas (ES) 2019/2158 dėl mokestinių veiksnių, kurie naudojami metiniams priežiūros mokesčiams apskaičiuoti, duomenų nustatymo bei rinkimo metodikos ir procedūrų  (ECB/2019/38), OL L 327, 2019 12 17, p. 99.Papildoma informacija
17/12/2019
2019 m. gruodžio 5 d. ECB Reglamentas (ES) 2019/2155 kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1163/2014 dėl priežiūros mokesčių  (ECB/2019/37), OL L 327, 2019 12 17, p. 70.Papildoma informacija
17/12/2019
ECB reglamentas (ES) 2014/1163 (ECB/2014/41). Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras 2019 12 17.
16/12/2019
Nuomonė dėl tam tikrų finansų rinkos dalyvių turto mokesčių ir tam tikrų kredito įstaigų papildomų pelno mokesčių  (CON/2019/44), Lietuva, 2019 12 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildoma informacija
11/12/2019
Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB vykdomosios valdybos nario skyrimo (CON/2019/43), 2019 12 11.Papildoma informacija
06/12/2019
Nuomonė dėl kredito įstaigų suteiktų paskolų pakeitimo vertybiniais popieriais garantijos sistemos  (CON/2019/42), Graikija, 2019 12 6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2019
Nuomonė dėl tam tikrų kredito įstaigų ir filialų pareigos teikti grynųjų pinigų paslaugas (CON/2019/41), Švedija, 2019 11 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2019
Nuomonė dėl tam tikroms finansų įstaigoms taikomo specialaus mokesčio padidinimo  (CON/2019/40), Slovakija, 2019 11 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2019
Nuomonė dėl mokestinių paskatų nenaudoti grynųjų pinigų (CON/2019/39), Graikija, 2019 11 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2019
Nuomonė dėl tinklų ir informacinių sistemų saugumo (CON/2019/38), Ispanija, 2019 11 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2019
2019 m. spalio 29 d. ECB sprendimas (ES) 2019/1848, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų  (ECB/2019/32), OL L 283, 2019 11 5, p. 57.
05/11/2019
2019 m. spalio 4 d. ECB gairės (ES) 2019/1849, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/27 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (ECB/2019/30), OL L 283, 2019 11 5, p. 64.
25/10/2019
Nuomonė dėl Latvijas Banka įstatymo dalinių pakeitimų  (CON/2019/36), Latvija, 2019 10 25.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2019
Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB vykdomosios valdybos nario skyrimo  (CON/2019/35), OL C 374, 2019 10 23, p. 2.Papildoma informacija
21/10/2019
2019 m. spalio 15 d. ECB sprendimas (ES) 2019/1743 dėl atlyginimo už laikomą atsargų perteklių ir tam tikrus indėlius (nauja redakcija) (ECB/2019/31), OL L 267, 2019 10 21, p. 12.Papildoma informacija
08/10/2019
2019 m. rugsėjo 27 d. ECB reglamentas (ES) 2019/1677, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1333/2014 dėl pinigų rinkos statistikos (ECB/2019/29), OL L 257, 2019 10 8, p. 18.
27/09/2019
Nuomonė dėl papildomų makroprudencinių priemonių būsto paskoloms (CON/2019/34), Liuksemburgas, 2019 9 27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2019
Nuomonė dėl euro apsaugos nuo padirbinėjimo ir dėl euro monetų autentiškumo nustatymo (CON/2019/33), Liuksemburgas, 2019 9 23.
16/09/2019
2019 m. rugsėjo 12 d. ECB sprendimas (ES) 2019/1558, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2019/1311 dėl trečios tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos  (ECB/2019/28), OL L 238, 2019 9 16, p. 2.
06/09/2019
2019 m. birželio 7 d. ECB gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos (ECB/2019/18) (ECB/2019/18), OL L 232, 2019 9 6, p. 1.
05/09/2019
Nuomonė dėl taisyklių, kurių turi laikytis finansų įmonės nustatydamos atlygio politiką (CON/2019/32), Nyderlandai, 2019 9 5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2019
Nuomonė dėl informacijos laisvės (CON/2019/31), Nyderlandai, 2019 9 4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2019
2019 m. rugpjūčio 9 d. ECB sprendimas (ES) 2019/1378, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/16 dėl Administracinės peržiūros valdybos įsteigimo ir jos veiklos taisyklių  (ECB/2019/27), OL L 224, 2019 8 28, p. 9.
28/08/2019
2019 m. liepos 31 d. ECB sprendimas (ES) 2019/1377, kuriuo paskiriami struktūrinių vienetų vadovai, įgalioti priimti deleguotuosius sprendimus dėl paso suteikimo, kvalifikuotųjų akcijų paketo dalių įsigijimo ir kredito įstaigų leidimų panaikinimo (ECB/2019/26), OL L 224, 2019 8 28, p. 6.
28/08/2019
2019 m. liepos 23 d. ECB sprendimas (ES) 2019/1376 dėl įgaliojimų priimti sprendimus dėl paso suteikimo, kvalifikuotųjų akcijų paketo dalių įsigijimo ir kredito įstaigų leidimų panaikinimo delegavimo (ECB/2019/23), OL L 224, 2019 8 28, p. 1.
21/08/2019
2019 m. liepos 25 d. ECB rekomendacija Europos Sąjungos Tarybai dėl Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta išorės auditoriaus (ECB/2019/24), OL C 283, 2019 8 21, p. 1.
16/08/2019
Nuomonė dėl kredito priemonių pardavimo ir pirkimo (CON/2019/30), Kipras, 2019 8 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2019
2019 m. liepos 26 d. ECB sprendimas (ES) 2019/1349 dėl tam tikrų kompetentingos institucijos įgaliojimų, susijusių su sistemiškai svarbių mokėjimo sistemų priežiūra, įgyvendinimo procedūros ir sąlygų (ECB/2019/25), OL L 214, 2019 8 16, p. 16.
16/08/2019
2019 m. liepos 18 d. ECB sprendimas (ES) 2019/1348, kuriuo nustatoma tvarka, pagal kurią ne euro zonos valstybės narės pripažįstamos atskaitingosiomis valstybėmis narėmis pagal Reglamentą (ES) 2016/867 dėl neapibendrintų kredito ir kredito rizikos duomenų rinkimo  (ECB/2019/20), OL L 214, 2019 8 16, p. 3.
09/08/2019
Nuomonė dėl apribojimų perleidžiant hipotekinius reikalavimus (CON/2019/29), Lenkija, 2019 8 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/08/2019
2019 m. birželio 7 d. ECB gairės (ES) 2019/1335, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2018/876 dėl Institucijų ir susijusių įmonių duomenų registro  (ECB/2019/17), OL L 2018, 2019 8 8, p. 47.
29/07/2019
2019 m. liepos 22 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2016/810 (ECB/2016/10) dėl antros tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos  (ECB/2019/22), 2019 7 29.
29/07/2019
2019 m. liepos 22 d. ECB sprendimas dėl trečios tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos (ECB/2019/21), 2019 7 29.
26/07/2019
2019 m. liepos 10 d. ECB gairės (ES) 2019/1265 dėl euro trumpalaikio skolinimosi normos (€STR) (ECB/2019/19), OL L 199, 2019 7 26, p. 8.
25/07/2019
Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB pirmininko skyrimo (CON/2019/28), OL C 258, 2019 7 25, p. 2.Papildoma informacija
18/07/2019
Nuomonė dėl paskolų Šveicarijos frankais perskaičiavimo  (CON/2019/27), Slovėnija, 2019 7 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2019
Nuomonė dėl lėšų mokėjimo neprofesionaliems subordinuotųjų obligacijų savininkams ir smulkiesiems akcininkams, kuriems priklausė bankų, kurių akcijų dauguma priklausė Slovėnijos Respublikai, ir kuriems ypatingosios Banka Slovenije priemonės turėjo poveikio, akcijos (CON/2019/26), Slovėnija, 2019 7 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2019
Nuomonė dėl nacionalinės teisės aktų, kuriuos reikia priimti, siekiant nustatyti ECB ir Hrvatska narodna banka glaudų bendradarbiavimą  (CON/2019/25), Kroatija, 2019 7 8.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
2019 m. gegužės 10 d. ECB gairės (ES) 2019/1034, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/31 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu  (ECB/2019/13), OL L 167, 2019 6 24, p. 79.
24/06/2019
2019 m. gegužės 10 d. ECB gairės (ES) 2019/1033, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2016/65 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemą įgyvendinant taikomų įvertinimų mažesne nei rinkos verte  (ECB/2019/12), OL L 167, 2019 6 24, p. 75.
24/06/2019
2019 m. gegužės 10 d. ECB gairės (ES) 2019/1032, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo  (ECB/2019/11), OL L 167, 2019 6 24, p. 64.
24/06/2019
Nuomonė dėl Banca d’Italia nuosavybės struktūros ir aukso atsargų nuosavybės (CON/2019/23), Italija, 2019 6 24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2019
Nuomonė dėl Central Bank of Cyprus valdymo ir finansinio nepriklausomumo bei Konstitucijos pakeitimų, susijusių su Central Bank of Cyprus  (CON/2019/24), Kipras, 2019 6 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2019
2019 m. birželio 7 d. ECB gairės (ES) 2019/1007, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/13 dėl TARGET2-Securities  (ECB/2019/16), OL L 163, 2019 6 20, p. 108.
20/06/2019
2019 m. birželio 7 d. ECB sprendimas (ES) 2019/1006, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2011/20, kuriuo nustatomos centrinių vertybinių popierių depozitoriumų tinkamumo gauti prieigą prie TARGET2-Securities paslaugų kriterijų įgyvendinimo išsamios taisyklės ir tvarka  (ECB/2019/15), OL L 163, 2019 6 20, p. 103.
14/06/2019
2019 m. gegužės 29 d. ECB sprendimas (ES) 2019/976, kuriuo nustatomi tikslų apibrėžimo ir dalijimosi vertinimu jungtinėse priežiūros grupėse principai ir kuriuo panaikinamas Sprendimas (ES) 2017/274 (ECB/2019/14), OL L 157, 2019 6 14, p. 61.Papildoma informacija
12/06/2019
Nuomonė dėl Latvijos finansų ir kapitalo rinkų komisijos tikslų ir valdymo (CON/2019/22), Latvija, 2019 6 12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2019
Nuomonė dėl bankų ir finansų rinkos priežiūros sistemos reformos (CON/2019/21), Austrija, 2019 5 31.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2019
Nuomonė dėl kvalifikuotųjų banko įsipareigojimų priemonių buvusių savininkų teisių teisminės gynybos (CON/2019/20), Slovėnija, 2019 5 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2019
Nuomonė dėl Portugalijos finansų priežiūros sistemos teisinio reglamentavimo peržiūros (CON/2019/19), Portugalija, 2019 5 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2019
Nuomonė dėl bankų finansinio turto mokesčio ir vartojimo kredito sutartims taikomos lyginamosios palūkanų normos (CON/2019/18), Rumunija, 2019 5 10.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2019
2019 m. balandžio 18 d. ECB sprendimas (ES) 2019/685 dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2019 m.  (ECB/2019/10), OL L 115, 2019 5 2, p. 16.
02/05/2019
Nuomonė dėl tinklų ir informacinių sistemų saugumo (CON/2019/17), Kipras, 2019 5 2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2019
2019 m. balandžio 4 d. ECB sprendimas (ES) 2019/669, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2013/10 dėl eurų banknotų nominalų, specifikacijų, atkūrimo, keitimo ir išėmimo iš apyvartos  (ECB/2019/9), OL L 113, 2019 4 29, p. 6.
29/04/2019
2019 m. balandžio 9 d. ECB gairės (ES) 2019/671 dėl nacionalinių centrinių bankų vidaus turto ir įsipareigojimų valdymo operacijų (nauja redakcija)  (ECB/2019/7), OL L 113, 2019 4 29, p. 11.Papildoma informacija
17/04/2019
Nuomonė dėl dalyvavimo bendrame pertvarkymo mechanizme (CON/2019/16), Bulgarija, 2019 4 17.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2019
Nuomonė dėl lobistinės veiklos (CON/2019/15), Čekija, 2019 4 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/03/2019
Nuomonė dėl reikalavimo gauti paskolos gavėjų sutikimą perleisti paskolas, užtikrintas gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto hipoteka (CON/2019/14), Airija, 2019 3 29.
27/03/2019
Nuomonė dėl kvalifikuotųjų banko įsipareigojimų priemonių buvusių savininkų teisių teisminės gynybos (CON/2019/13), Slovėnija, 2019 3 27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2019
Nuomonė dėl Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique valdymo struktūros pakeitimų  (CON/2019/12), Belgija, 2019 3 26.
12/03/2019
Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB vykdomosios valdybos nario skyrimo (CON/2019/11), OL C 94, 2019 3 12, p. 2.
08/03/2019
ECB aukšto lygio tarnautojų elgesio kodeksas  OL C 89, 2019 3 8, p. 2.Papildoma informacija
06/03/2019
2019 m. vasario 13 d. ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymo (CON/2019/6), OL C 84, 2019 3 6, p. 1.Papildoma informacija
04/03/2019
Nuomonė dėl pasiūlyto reglamento dėl neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygio (CON/2018/32), OL C 79, 2019 3 4, p. 1.Papildoma informacija
28/02/2019
Nuomonė dėl makroprudencinės valdybos įsteigimo (CON/2019/10), Ispanija, 2019 2 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/02/2019
Nuomonė dėl pagrindinės gyvenamosios vietos apsaugos įstatymo projekto  (CON/2019/9), Graikija, 2019 2 27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2019
2019 m. vasario 12 d. ECB sprendimas (ES) 2019/323, kuriuo paskiriami struktūrinių vienetų vadovai, įgalioti priimti deleguotuosius sprendimus dėl priežiūros įgaliojimų, suteiktų pagal nacionalinę teisę (ECB/2019/5), OL L 55, 2019 2 25, p. 16.
25/02/2019
2019 m. sausio 31 d. ECB sprendimas (ES) 2019/322 dėl įgaliojimų priimti sprendimus dėl priežiūros įgaliojimų, suteiktų pagal nacionalinę teisę, delegavimo (ECB/2019/4), OL L 55, 2019 2 25, p. 7.
20/02/2019
2019 m. vasario 14 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Banque centrale du Luxembourg išorės auditoriaus (ECB/2019/6), OL C 67, 2019 2 20, p. 1.
18/02/2019
Nuomonė dėl teismo nutarčių, kuriomis išieškojimas nukreipiamas į pagrindinę privačią gyvenamąją vietą (CON/2019/8), Airija, 2019 2 18.
15/02/2019
Nuomonė dėl mikrokreditų teikėjų licencijavimo ir priežiūros (CON/2019/7), Graikija, 2019 2 15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2019
ECB nuomonė dėl draudimo naudoti 500 eurų nominalo banknotus ir dėl tam tikrų kovos su pinigų plovimu teisės aktų pakeitimų (CON/2019/5), Danija, 2019 2 12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2019
2019 m. sausio 25 d. ECB sprendimas (ES) 2019/166 dėl Rinkos infrastruktūros valdybos, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2012/6 dėl TARGET2-Securities valdybos sudarymo  (ECB/2019/3), OL L 32, 2019 2 4, p. 14.Papildoma informacija
01/02/2019
Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais apribojimų (CON/2019/4), Ispanija, 2019 2 1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2019
Nuomonė dėl Narodowy Bank Polski vadovų ir vyresniosios vadovybės atlygio (CON/2019/3), Lenkija, 2019 1 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2019
2018 m. gruodžio 7 d. ECB reglamentas (ES) 2019/113, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1333/2014 dėl pinigų rinkos statistikos  (ECB/2018/33), OL L 23, 2019 1 25, p. 19.
23/01/2019
2019 m. sausio 23 d. ECB sprendimas (ES) 2019/137 dėl Eurosistemos bendros rinkos infrastruktūros sąsajos (ESMIG) tinklo paslaugų teikėjų atrankos (ECB/2019/2), OL L 25, 2019 1 23, p. 34.
21/01/2019
Nuomonė dėl Central Bank of Malta vykdomos kreditų vertinimo balų teikimo agentūrų priežiūros ir mokėjimo sistemų priežiūrinės stebėsenos (CON/2019/2), Malta, 2019 1 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/01/2019
2018 m. gruodžio 7 d. ECB rekomendacija dėl Institucijų ir susijusių įmonių duomenų registro (ECB/2018/36), OL C 21, 2019 1 17, p. 1.
11/01/2019
2019 m. sausio 7 d. ECB rekomendacija dėl dividendų paskirstymo politikos  (ECB/2019/1), OL C 11, 2019 1 11, p. 1.
11/01/2019
Nebegalioja: 2018 m. lapkričio 30 d. ECB sprendimas (ES) 2019/48 dėl ECB kapitalo apmokėjimo, kurį atlieka ne euro zonos nacionaliniai centriniai bankai, ir dėl Sprendimo ECB/2013/31 panaikinimo  (ECB/2018/32), OL L 9, 2019 1 11, p. 196.
11/01/2019
2018 m. lapkričio 29 d. ECB sprendimas (ES) 2019/47, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/29 dėl eurų banknotų emisijos (ECB/2018/31), OL L 9, 2019 1 11, p. 194.
11/01/2019
Nebegalioja: 2018 m. lapkričio 29 d. ECB sprendimas (ES) 2019/46, kuriuo nustatomos įnašui į ECB sukauptą nuosavo turto vertę ir nacionalinių centrinių bankų reikalavimų, lygių pervestoms užsienio atsargoms, pakoregavimui reikalingos priemonės ir kuriuo panaikinamas Sprendimas ECB/2013/26 (ECB/2018/30), OL L 9, 2019 1 11, p. 190.
11/01/2019
Nebegalioja: 2018 m. lapkričio 29 d. ECB sprendimas (ES) 2019/45, kuriuo nustatomos ECB kapitalo dalių tarpusavio pervedimų tarp nacionalinių centrinių bankų ir apmokėto kapitalo pakoregavimo sąlygos ir kuriuo panaikinamas Sprendimas ECB/2013/29 (ECB/2018/29), OL L 9, 2019 1 11, p. 183.
11/01/2019
Nebegalioja: 2018 m. lapkričio 29 d. ECB sprendimas (ES) 2019/44 dėl ECB kapitalo apmokėjimo, kurį atlieka valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniai centriniai bankai, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/61 ir panaikinamas Sprendimas ECB/2013/30 (ECB/2018/28), OL L 9, 2019 1 11, p. 180.
11/01/2019
Nebegalioja: 2018 m. lapkričio 29 d. ECB sprendimas (ES) 2019/43 dėl nacionalinių centrinių bankų procentinių dalių ECB kapitalo pasirašymo rakte ir Sprendimo ECB/2013/28 panaikinimo  (ECB/2018/27), OL L 9, 2019 1 11, p. 178.
03/01/2019
Nuomonė dėl padengtųjų obligacijų teisinės sistemos (CON/2019/1), Estija, 2019 1 3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language