2019

12/03/2019
Vélemény az EKB Igazgatósága egy tagjának kinevezéséről szóló tanácsi ajánlásról (CON/2019/11), HL C 94., 2019.3.12., 2. o.
08/03/2019
Az EKB vezető tisztségviselőinek szóló magatartási kódex HL C 89., 2019.3.8., 2. o.Kiegészítő információ
06/03/2019
Vélemény a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat iránti javaslatról (CON/2019/06), HL C 84., 2019.3.6., 1. o.Kiegészítő információ
04/03/2019
Vélemény a nemteljesítő kitettségekre vonatkozó minimális veszteségfedezetről szóló rendelet iránti javaslatról (CON/2018/32), HL C 79., 2019.3.4., 1. o.Kiegészítő információ
28/02/2019
Vélemény makroprudenciális testület létrehozásáról (CON/2019/10), Spanyolország, 2019.2.28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/02/2019
Vélemény az elsődleges lakhelyek védelméről szóló jogszabálytervezetről (CON/2019/09), Görögország, 2019.2.27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2019
Az EKB (EU) 2019/323 határozata (2019. február 12.) a nemzeti jogban biztosított felügyeleti hatáskörök tekintetében felhatalmazáson alapuló határozatokat meghozó szervezeti egységek vezetőinek kijelöléséről (EKB/2019/5), HL L 55., 2019.2.25., 16. o.
25/02/2019
Az EKB (EU) 2019/322 határozata (2019. január 31.) a nemzeti jogban biztosított felügyeleti hatáskörök tekintetében a határozathozatali hatáskör átruházásáról (EKB/2019/4), HL L 55., 2019.2.25., 7. o.
20/02/2019
Az EKB ajánlása (2019. február 14.) az Európai Unió Tanácsa számára a Banque centrale du Luxembourg külső könyvvizsgálóiról (EKB/2019/6), HL C 67., 2019.2.20., 1. o.
18/02/2019
Vélemény az elsődleges lakóhelyül szolgáló magánlakások birtokba adását elrendelő bírósági határozatokról (CON/2019/08), Írország, 2019.2.18.
15/02/2019
Vélemény a mikrohitelnyújtók engedélyezéséről és felügyeletéről (CON/2019/07), Görögország, 2019.2.15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2019
Vélemény az 500 eurós címletű bankjegyek használatának tilalmáról és a pénzmosás elleni küzdelemről szóló jogszabályok egyes módosításáról (CON/2019/05), Dánia, 2019.2.12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2019
Az EKB (EU) 2019/166 határozata (2019. január 25.) a Piaci Infrastruktúra Testületről és a TARGET2-Securities Tanács (TARGET2-Securities Board) létrehozásáról szóló EKB/2012/6 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2019/3), HL L 32., 2019.2.4., 14. o.Kiegészítő információ
01/02/2019
A készpénzfizetések korlátozásáról szóló vélemény (CON/2019/04), Spanyolország, 2019.2.1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2019
Vélemény a vezetők és a felső vezetés javadalmazásáról a Narodowy Bank Polskinál (CON/2019/03), Lengyelország, 2019.1.30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2019
Az EKB (EU) 2019/113 rendelete (2018. december 7.) a pénzpiacokra vonatkozó statisztikákról szóló 1333/2014/EU rendelet módosításáról (EKB/2018/33), HL L 23., 2019.1.25., 19. o.
23/01/2019
Az EKB (EU) 2019/137 határozata (2019. január 23.) az eurorendszer egységes piaci infrastruktúra kapuja (ESMIG) telekommunikációs szolgáltatóinak kiválasztásáról (EKB/2019/2), HL L 25., 2019.1.23., 34. o.
21/01/2019
Vélemény a hitelinformációs ügynökségek Bank Ċentrali ta’ Malta általi felügyeletéről és a pénzforgalmi szolgáltatások általa való felvigyázásáról (CON/2019/02), Málta, 2019.1.21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/01/2019
Az EKB ajánlása (2018. december 7.) az intézmények és leányvállalatok adatainak adatbázisáról (EKB/2018/36), HL C 21., 2019.1.17., 1. o.
11/01/2019
Az EKB ajánlása (2019. január 7.) az osztalékfizetési politikákról (EKB/2019/1), HL C 11., 2019.1.11., 1. o.
11/01/2019
Az EKB (EU) 2019/48 határozata (2018. november 30.) az EKB tőkéjének az euroövezeten kívüli nemzeti központi bankok részéről történő befizetéséről és az EKB/2013/31 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2018/32), HL L 9., 2019.1.11., 196. o.Kiegészítő információ
11/01/2019
Az EKB (EU) 2019/47 határozata (2018. november 29.) az eurobankjegyek kibocsátásáról szóló EKB/2010/29 határozat módosításáról (EKB/2018/31), HL L 9., 2019.1.11., 194. o.
11/01/2019
Az EKB (EU) 2019/46 határozata (2018. november 29.) az EKB felhalmozott tőkéjéhez való hozzájáruláshoz és a nemzeti központi bankoknak az átadott, devizatartalékokat megtestesítő eszközökkel megegyező követelései módosításához szükséges intézkedések megállapításáról és az EKB/2013/26 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2018/30), HL L 9., 2019.1.11., 190. o.Kiegészítő információ
11/01/2019
Az EKB (EU) 2019/45 határozata (2018. november 29.) az EKB tőkerészesedéseinek a nemzeti központi bankok közötti átruházásáról, illetve a befizetett tőke módosításáról szóló szabályok megállapításáról és az EKB/2013/29 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2018/29), HL L 9., 2019.1.11., 183. o.Kiegészítő információ
11/01/2019
Az EKB (EU) 2019/44 határozata (2018. november 29.) az EKB tőkéjének azon tagállamok nemzeti központi bankjai részéről történő befizetéséről, amelyek pénzneme az euro, az EKB/2014/61 határozat módosításáról és az EKB/2013/30 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2018/28), HL L 9., 2019.1.11., 180. o.
11/01/2019
Az EKB (EU) 2019/43 határozata (2018. november 29.) a nemzeti központi bankoknak az EKB tőkejegyzési kulcsában való százalékos részesedéséről és az EKB/2013/28 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2018/27), HL L 9., 2019.1.11., 178. o.Kiegészítő információ
03/01/2019
Vélemény a fedezett kötvényekre vonatkozó jogi keretről (CON/2019/01), Észtország, 2019.1.3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language