2019

10/05/2019
Mišljenje o porezu na financijsku imovinu banaka i referentnoj kamatnoj stopi za ugovore o potrošačkim kreditima (CON/2019/18), Rumunjska, 10.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2019
Mišljenje o sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava (CON/2019/17), Cipar, 2.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/04/2019
Odluka ESB od 18. travnja 2019. o ukupnom iznosu godišnjih naknada za nadzor za 2019. (ESB/2019/10), 30.4.2019.
29/04/2019
Odluka (EU) 2019/669 ESB od 4. travnja 2019. o izmjeni Odluke ESB/2013/10 o apoenima, specifikacijama, reproduciranju, zamjeni i povlačenju euronovčanica  (ESB/2019/9), SL L 113, 29.4.2019., str. 6.
29/04/2019
Smjernica (EU) 2019/671 ESB od 9. travnja 2019. o domaćim operacijama upravljanja imovinom i obvezama od strane nacionalnih središnjih banaka (preinaka) (ESB/2019/7), SL L 113, 29.4.2019., str. 11.
17/04/2019
Mišljenje o sudjelovanju u jedinstvenom sanacijskom mehanizmu (CON/2019/16), Bugarska, 17.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2019
Mišljenje o lobiranju  (CON/2019/15), Češka, 11.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/03/2019
Mišljenje o zahtijevanju suglasnosti dužnika za prijenos kredita osiguranih hipotekama na stambenim nekretninama (CON/2019/14), Irska, 29.3.2019.
27/03/2019
Mišljenje o odobravanju sudske zaštite za bivše imatelje kvalificiranih bankovnih kredita  (CON/2019/13), Slovenija, 27.3.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2019
Mišljenje o promjenama strukture upravljanja središnje banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2019/12), Belgija, 26.3.2019.
12/03/2019
Mišljenje o preporuci Vijeća o imenovanju člana Izvršnog odbora ESB (CON/2019/11), SL C 94, 12.3.2019., str. 2.
08/03/2019
Kodeks ponašanja za visoke dužnosnike ESB  SL C 89, 8.3.2019., str. 2.
06/03/2019
Mišljenje ESB оd 13. veljače 2019. o prijedlogu Oduke Vijeća o sklapanju Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (CON/2019/06), SL C 84, 6.3.2019., str. 1.
04/03/2019
Mišljenje o Prijedlogu uredbe o minimalnom pokriću gubitka za neprihodujuće izloženosti (CON/2018/32), SL C 79, 4.3.2019., str. 1.
28/02/2019
Mišljenje o osnivanju makrobonitetnog odbora (CON/2019/10), Španjolska, 28.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/02/2019
Mišljenje o prijedlogu zakona za zaštitu glavnog mjesta stanovanja (CON/2019/09), Grčka, 27.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2019
Odluka (EU) 2019/323 ESB оd 12. veljače 2019. o imenovanju voditelja radnih jedinica za donošenje delegiranih odluka u vezi s nadzornim ovlastima dodijeljenim nacionalnim pravom (ESB/2019/5), SL L 55, 25.2.2019., str. 16.
25/02/2019
Odluka (EU) 2019/322 ESB od 31. siječnja 2019. o prenošenju ovlasti za donošenje odluka u vezi s nadzornim ovlastima dodijeljenim nacionalnim pravom (ESB/2019/4), SL L 55, 25.2.2019., str. 7.
20/02/2019
Preporuka ESB od 14. veljače 2019. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Banque centrale du Luxembourg (ESB/2019/6), SL C 67, 20.2.2019., str. 1.
18/02/2019
Mišljenje o sudskim nalozima za predaju u posjed stambenih nekretnina koje služe za trajno stanovanje (CON/2019/08), Irska, 18.2.2019.
15/02/2019
Mišljenje o izdavanju odobrenja za rad pružateljima usluga mikrokreditiranja i o nadzoru pružatelja usluga mikrokreditiranja  (CON/2019/07), Grčka, 15.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2019
Mišljenje o zabrani uporabe novčanica u apoenu od 500 eura i o određenim izmjenama zakonodavstva o sprječavanju pranja novca (CON/2019/05), Danska, 12.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2019
Odluka (EU) 2019/166 ESB od 25. siječnja 2019. o Odboru za tržišnu infrastrukturu i stavljanju izvan snage Odluke ESB/2012/6 o osnivanju Odbora sustava TARGET2-Securities  (ESB/2019/3), SL L 32, 4.2.2019., str. 14.
01/02/2019
Mišljenje o ograničenjima gotovinskih plaćanja (CON/2019/04), Španjolska, 1.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2019
Mišljenje o naknadama za rukovoditelje i više rukovodstvo u središnjoj banci Narodowy Bank Polski .  (CON/2019/03), Poljska, 30.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2019
Uredba (EU) 2019/113 ESB od 7. prosinca 2018. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1333/2014 o statistici tržišta novca  (ESB/2018/33), SL L 23, 25.1.2019., str. 19.
23/01/2019
Odluka (EU) 2019/137 ESB od 23. siječnja 2019. o odabiru pružatelja mrežnih usluga za portal jedinstvene tržišne infrastrukture Eurosustava (ESMIG) (ESB/2019/2), SL L 25, 23.1.2019., str. 34.
21/01/2019
Mišljenje o nadzoru kreditnih ureda i platnih usluga koje obavlja središnja banka Central Bank of Malta (CON/2019/02), Malta, 21.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/01/2019
Preporuka ESB od 7. prosinca 2018. o Registru podataka o institucijama i povezanim društvima  (ESB/2018/36), SL C 21, 17.1.2019., str. 1.
11/01/2019
Preporuka ESB od 7. siječnja 2019. o politikama raspodjele dividendi  (ESB/2019/1), SL C 11, 11.1.2019., str. 1.
11/01/2019
Odluka (EU) 2019/48 ESB od 30. studenoga 2018. o uplati kapitala ESB od strane nacionalnih središnjih banaka izvan europodručja i stavljanju izvan snage Odluke ESB/2013/31  (ESB/2018/32), SL L 9, 11.1.2019., str. 196.
11/01/2019
Odluka (EU) 2019/47 ESB od 29. studenoga 2018. o izmjeni Odluke ESB/2010/29 o izdavanju euronovčanica  (ESB/2018/31), SL L 9, 11.1.2019., str. 194.
11/01/2019
Odluka (EU) 2019/46 ESB od 29. studenoga 2018. o utvrđivanju mjera potrebnih za doprinos akumuliranoj vrijednosti vlasničkog kapitala ESB te za prilagodbu potraživanja nacionalnih središnjih banaka koja su jednaka prenesenim deviznim pričuvama i stavljanju izvan snage Odluke ESB/2013/26 (ESB/2018/30), SL L 9, 11.1.2019., str. 190.
11/01/2019
Odluka (EU) 2019/45 ESB od 29. studenoga 2018. o utvrđivanju uvjeta za prijenos udjela u kapitalu ESB među nacionalnim središnjim bankama i prilagodbu uplaćenoga kapitala i stavljanju izvan snage Odluke ESB/2013/29 (ESB/2018/29), SL L 9, 11.1.2019., str. 183.
11/01/2019
Odluka (EU) 2019/44 ESB od 29. studenoga 2018. o uplati kapitala ESB od strane nacionalnih središnjih banaka država članica čija je valuta euro, izmjeni Odluke ESB/2014/61 i stavljanju izvan snage Odluke ESB/2013/30  (ESB/2018/28), SL L 9, 11.1.2019., str. 180.
11/01/2019
Odluka (EU) 2019/43 ESB od 29. studenoga 2018. o postotnim udjelima nacionalnih središnjih banaka u ključu za upis kapitala ESB i stavljanju izvan snage Odluke ESB/2013/28 (ESB/2018/27), SL L 9, 11.1.2019., str. 178.
03/01/2019
Mišljenje o pravnom okviru za pokrivene obveznice (CON/2019/01), Estonija, 3.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language