2019

27/12/2019
EKP:n päätös (EU) 2019/2231, annettu 10 päivänä joulukuuta 2019, vuonna 2020 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä  (EKP/2019/40), EUVL L 333, 27.12.2019, s. 149.
23/12/2019
EKP:n päätös (EU) 2019/2216, annettu 28 päivänä marraskuuta 2019, EKP:n tulon väliaikaisesta jakamisesta annetun päätöksen (EU) 2015/298 muuttamisesta (EKP/2019/36), EUVL L 332, 23.12.2019, s. 183.
23/12/2019
EKP:n Päätös (EU) 2019/2215, annettu 28 päivänä marraskuuta 2019, EKP:n tilinpäätöksestä annetun päätöksen (EU) 2016/2247 muuttamisesta (EKP/2019/35), EUVL L 332, 23.12.2019, s. 168.
23/12/2019
EKP:n suuntaviivat (EU) 2019/2217, annettu 28 päivänä marraskuuta 2019, kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä annettujen suuntaviivojen (EU) 2016/2249 muuttamisesta (EKP/2019/34), EUVL L 332, 23.12.2019, s. 184.
20/12/2019
EKP:n päätös (EU) 2019/2195, annettu 5 päivänä joulukuuta 2019, eurosetelien aitouden ja kunnon tarkastamisesta sekä kiertoon palauttamisesta annetun päätöksen EKP/2010/14 muuttamisesta  (EKP/2019/39), EUVL L 330, 20.12.2019, s. 91.
20/12/2019
EKP:n päätös (EU) 2019/2194, annettu 29 päivänä marraskuuta 2019, nimenkirjoitusvaltuuksien myöntämisestä  (EKP/2019/33), EUVL L 330, 20.12.2019, s. 105.
20/12/2019
Oikaisu EKP:n päätökseen (EU) 2019/2158, annettu 5 päivänä joulukuuta 2019, valvontamaksutekijöitä koskevien tietojen keräämisessä ja määrittämisessä sovellettavasta metodologiasta ja sovellettavista menettelyistä (EKP/2019/38) (Euroopan unionin virallinen lehti L 327, 17. joulukuuta 2019) EUVL L 330, 20.12.2019, s. 105.
20/12/2019
Oikaisu EKP:n asetukseen (EU) 2019/2155, annettu 5 päivänä joulukuuta 2019, valvontamaksuista annetun asetuksen (EU) N:o 1163/2014 muuttamisesta (EKP/2019/37) (Euroopan unionin virallinen lehti L 327, 17. joulukuuta 2019) EUVL L 330, 20.12.2019, s. 106.
17/12/2019
Lausunto maksupalveluista ja maksujärjestelmistä (CON/2019/45), Bulgaria, 17.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2019
EKP:n päätös (EU) 2019/2158, annettu 5 päivänä joulukuuta 2019, valvontamaksutekijöitä koskevien tietojen keräämisessä ja määrittämisessä sovellettavasta metodologiasta ja sovellettavista menettelyistä  (EKP/2019/38), EUVL L 327, 17.12.2019, s. 99.Lisätietoja
17/12/2019
EKP:n Asetus (EU) 2019/2155, annettu 5 päivänä joulukuuta 2019, valvontamaksuista annetun asetuksen (EU) N:o 1163/2014 muuttamisesta  (EKP/2019/37), EUVL L 327, 17.12.2019, s. 70.Lisätietoja
17/12/2019
EKP:n asetus (EU) 2014/1163 (EKP/2014/41). Epävirallinen Euroopan unionin julkaisutoimiston laatima kondolidoitu teksti 17.12.2019.
16/12/2019
Lausunto tiettyjen finanssimarkkinatoimijoiden varallisuudesta kannettavasta verosta sekä tiettyjen luottolaitosten yhteisötuloista kannettavasta lisäverosta  (CON/2019/44), Liettua, 16.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2019
Lausunto EKP:n johtokunnan jäsenen nimittämistä koskevasta neuvoston suosituksesta (CON/2019/43), 11.12.2019.Lisätietoja
06/12/2019
Lausunto luottolaitosten myöntämien lainojen arvopaperistamista koskevasta takausjärjestelmästä (CON/2019/42), Kreikka, 6.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2019
Lausunto vaatimuksesta, jonka mukaan tiettyjen luottolaitosten ja sivuliikkeiden on tarjottava käteispalveluja (CON/2019/41), Ruotsi, 26.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2019
Lausunto valikoiduilta rahoituslaitoksilta perittävän erityisen maksun korottamisesta  (CON/2019/40), Slovakia, 26.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2019
Lausunto käteisen käytön jarruttamisesta verotuskeinoin (CON/2019/39), Kreikka, 20.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2019
Lausunto verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuudesta (CON/2019/38), Espanja, 11.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2019
EKP:n Päätös (EU) 2019/1848, annettu 29 päivänä lokakuuta 2019, TARGET2-ECB-osajärjestelmän säännöistä tehdyn päätöksen EKP/2007/7 muuttamisesta  (EKP/2019/32), EUVL L 283, 5.11.2019, s. 57.
05/11/2019
EKP:n suuntaviivat (EU) 2019/1849, annettu 4 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) annettujen suuntaviivojen EKP/2012/27 muuttamisesta  (EKP/2019/30), EUVL L 283, 5.11.2019, s. 64.
25/10/2019
Lausunto Latvijas Bankasista annetun lain muutoksista (CON/2019/36), Latvia, 25.10.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2019
Lausunto EKP:n johtokunnan jäsenen nimittämistä koskevasta neuvoston suosituksesta  (CON/2019/35), EUVL C 374, 23.10.2019, s. 2.Lisätietoja
21/10/2019
EKP:n päätös (EU) 2019/1743, annettu 15 päivänä lokakuuta 2019, varantovelvoitteen ylittävistä talletuksista ja tietyistä muista talletuksista maksettavista koroista (uudelleenlaadittu) (EKP/2019/31), EUVL L 267, 21.10.2019, s. 12.Lisätietoja
08/10/2019
EKP:n Asetus (EU) 2019/1677, annettu 27 päivänä syyskuuta 2019, rahamarkkinatilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1333/2014 muuttamisesta (EKP/2019/29), EUVL L 257, 8.10.2019, s. 18.
27/09/2019
EKP:n lausunto asuntolainoihin sovellettavista uusista makrovakausvälineistä Luxemburgissa (CON/2019/34), Luxemburg, 27.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2019
Lausunto euron suojaamisesta väärentämiseltä sekä eurometallirahojen aitouden tarkastamisesta (CON/2019/33), Luxemburg, 23.9.2019.
16/09/2019
EKP:n päätös (EU) 2019/1558, annettu 12 päivänä syyskuuta 2019, kolmannesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta annetun päätöksen (EU) 2019/1311 muuttamisesta  (EKP/2019/28), EUVL L 238, 16.9.2019, s. 2.
06/09/2019
EKP:n suuntaviivat (EU) 2019/1386, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2019, raha- ja rahoitustilastoista annettujen suuntaviivojen EKP/2014/15 muuttamisesta (EKP/2019/18), EUVL L 232, 6.9.2019, s. 1.
05/09/2019
EKP:n lausunto säännöistä, joita rahoitusalan yritysten on noudatettava palkka- ja palkitsemispolitiikkojen määrittelyssä (CON/2019/32), Alankomaat, 5.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2019
Lausunto tietojen avoimuudesta (CON/2019/31), Alankomaat, 4.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2019
EKP:n päätös (EU) 2019/1378, annettu 9 päivänä elokuuta 2019, oikaisulautakunnan perustamisesta ja sen toimintasäännöistä annetun päätöksen EKP/2014/16 muuttamisesta  (EKP/2019/27), EUVL L 224, 28.8.2019, s. 9.
28/08/2019
EKP:n päätös (EU) 2019/1377, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2019, yksikönpäälliköiden nimittämisestä tekemään delegoituja päätöksiä EU:n laajuisen toimiluvan antamisesta, määräosuuksien hankkimisesta ja luottolaitosten toimilupien peruuttamisesta (EKP/2019/26), EUVL L 224, 28.8.2019, s. 6.
28/08/2019
EKP:n päätös (EU) 2019/1376, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2019, EU:n laajuisen toimiluvan antamista, määräosuuksien hankkimista ja luottolaitosten toimilupien peruuttamista koskevien päätöksentekovaltuuksien siirtämisestä  (EKP/2019/23), EUVL L 224, 28.8.2019, s. 1.
21/08/2019
EKP:n suositus, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2019, Euroopan unionin neuvostolle Central Bank of Maltan ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2019/24), EUVL C 283, 21.8.2019, s. 1.
16/08/2019
Lausunto luottojärjestelyjen ostosta ja myynnistä (CON/2019/30), Kypros, 16.8.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2019
EKP:n päätös (EU) 2019/1349, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2019, toimivaltaisen viranomaisen valtuuksien käyttöä koskevista menettelyistä ja ehdoista systeemisesti merkittävien maksujärjestelmien yleisvalvonnassa  (EKP/2019/25), EUVL L 214, 16.8.2019, s. 16.
16/08/2019
EKP:n päätös (EU) 2019/1348, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2019, menettelystä, jonka mukaisesti euroalueen ulkopuoliset jäsenvaltiot hyväksytään tietoja antaviksi jäsenvaltioiksi yksityiskohtaisten luotto- ja luottoriskitietojen keruusta annetun asetuksen (EU) 2016/867 nojalla  (EKP/2019/20), EUVL L 214, 16.8.2019, s. 3.
09/08/2019
Lausunto kiinteistövakuudellisten saamisten siirtoa koskevista rajoituksista (CON/2019/29), Puola, 9.8.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/08/2019
EKP:n suuntaviivat (EU) 2019/1335, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2019, yhteisötietorekisteristä annettujen suuntaviivojen (EU) 2018/876 muuttamisesta  (EKP/2019/17), EUVL L 2018, 8.8.2019, s. 47.
08/08/2019
Suuntaviivat EKP/2014/60. Epävirallinen Euroopan unionin julkaisutoimiston laatima kondolidoitu teksti EUVL L , 8.8.2019, s. .
05/08/2019
Suuntaviivat EKP/2015/35. Epävirallinen Euroopan unionin julkaisutoimiston laatima kondolidoitu teksti EUVL L , 5.8.2019, s. .
29/07/2019
EKP:n päätös (EU) 2019/1312, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2019, toisesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta annetun päätöksen (EU) 2016/810 (EKP/2016/10) muuttamisesta  (EKP/2019/22), 29.7.2019.
29/07/2019
EKP:n päätös (EU) 2019/1311, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2019, kolmannesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta  (EKP/2019/21), 29.7.2019.
26/07/2019
EKP:n suuntaviivat (EU) 2019/1265, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2019, euromääräisten markkinoiden lyhyestä korosta (€STR)  (EKP/2019/19), EUVL L 199, 26.7.2019, s. 8.
25/07/2019
Lausunto EKP:n johtokunnan puheenjohtajan nimittämistä koskevasta neuvoston suosituksesta  (CON/2019/28), EUVL C 258, 25.7.2019, s. 2.Lisätietoja
18/07/2019
Lausunto Sveitsin frangin määräisten lainojen muuntamisesta  (CON/2019/27), Slovenia, 18.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2019
Lausunto varojen maksusta muille kuin sijoittajina kokeneille toissijaisten joukkolainojen haltijoille ja vähemmistöosakkaille, joilla oli omistusosuus Slovenian tasavallan määräysvallan alaisissa, Banka Slovenijen poikkeuksellisten toimenpiteiden kohteena olevissa pankeissa (CON/2019/26), Slovenia, 9.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2019
Lausunto voimaan saatettavasta kansallisesta lainsäädännöstä, jolla luodaan puitteet EKP:n ja Hrvatska narodna bankan tiiviille yhteistyölle (CON/2019/25), Kroatia, 8.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
EKP:n suuntaviivat (EU) 2019/1034, annettu 10 päivänä toukokuuta 2019, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annettujen suuntaviivojen EKP/2014/31 muuttamisesta (EKP/2019/13), EUVL L 167, 24.6.2019, s. 79.
24/06/2019
EKP:n suuntaviivat (EU) 2019/1033, annettu 10 päivänä toukokuuta 2019, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta annettujen suuntaviivojen (EU) 2016/65 muuttamisesta (EKP/2019/12), EUVL L 167, 24.6.2019, s. 75.
24/06/2019
EKP:n suuntaviivat (EU) 2019/1032, annettu 10 päivänä toukokuuta 2019, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta annettujen suuntaviivojen (EU) 2015/510 muuttamisesta  (EKP/2019/11), EUVL L 167, 24.6.2019, s. 64.
24/06/2019
EKP:n lausunto Banca d’Italian omistajuusrakenteesta sekä kultavarantojen omistajuudesta (CON/2019/23), Italia, 24.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
Suuntaviivat EKP/2014/31. Euroopan unionin julkaisutoimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti  24.6.2019.
21/06/2019
EKP:n lausunto Central Bank of Cyprusin hallinnosta ja taloudellisesta riippumattomuudesta sekä Central Bank of Cyprusia koskevien perustuslain säännösten muutoksista (CON/2019/24), Kypros, 21.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2019
EKP:n suuntaviivat (EU) 2019/1007, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2019, TARGET2-Securities-hankkeesta annettujen suuntaviivojen EKP/2012/13 muuttamisesta  (EKP/2019/16), EUVL L 163, 20.6.2019, s. 108.
20/06/2019
EKP:n päätös (EU) 2019/1006, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2019, yksityiskohtaisista säännöistä ja menettelyistä niiden ehtojen täytäntöönpanemiseksi, joiden perusteella arvopaperikeskus hyväksytään TARGET2-Securities-palvelujen käyttäjäksi annetun päätöksen EKP/2011/20 muuttamisesta  (EKP/2019/15), EUVL L 163, 20.6.2019, s. 103.
14/06/2019
EKP:n päätös (EU) 2019/976, annettu 29 päivänä toukokuuta 2019, tavoitteiden asettamista ja palautteen jakamista yhteisissä valvontaryhmissä koskevien periaatteiden vahvistamisesta sekä päätöksen (EU) 2017/274 kumoamisesta (EKP/2019/14), EUVL L 157, 14.6.2019, s. 61.Lisätietoja
12/06/2019
Lausunto Latvian rahoitus- ja pääomamarkkinoiden valvontakomission tehtävistä ja hallinnosta (CON/2019/22), Latvia, 12.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2019
Lausunto pankkien ja finanssimarkkinoiden valvontajärjestelmän uudistuksesta  (CON/2019/21), Itävalta, 31.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2019
Lausunto viitekorkoon sidottujen pankkilainojen aikaisemmille haltijoille myönnettävästä oikeussuojakeinosta (CON/2019/20), Slovenia, 28.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2019
Lausunto Portugalin finanssivalvontajärjestelmää koskevien säännösten muuttamisesta (CON/2019/19), Portugali, 21.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/05/2019
Oikaisu EKP:n asetukseen (EU) 2018/231, annettu 26 päivänä tammikuuta 2018, tilastointiin liittyvistä eläkerahastojen tiedonantovaatimuksista  EUVL L 132, 20.5.2019, s. 47.
20/05/2019
Oikaisu EKP:n asetukseen (EU) 2016/867, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, yksityiskohtaisten luotto- ja luottoriskitietojen keruusta  EUVL L 134, 20.5.2019, s. 47.
10/05/2019
Lausunto pankkien rahoitusvarojen verotuksesta sekä kulutusluottosopimusten vertailukorosta  (CON/2019/18), Romania, 10.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2019
EKP:n päätös (EU) 2019/685, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2019, vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2019 (EKP/2019/10), EUVL L 115, 2.5.2019, s. 16.
02/05/2019
Lausunto verkko- ja tietoturvasta (CON/2019/17), Kypros, 2.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2019
EKP:n päätös (EU) 2019/669, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2019, euroseteleiden nimellisarvoista, selitelmistä, vaihtamisesta, käytöstä poistamisesta ja seteliaiheen jäljentämisestä annetun päätöksen EKP/2013/10 muuttamisesta  (EKP/2019/9), EUVL L 113, 29.4.2019, s. 6.
29/04/2019
EKP:n suuntaviivat (EU) 2019/671, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2019, kansallisten keskuspankkien suorittamista varojen ja vastuiden kotimaisista hallintatoimista (uudelleenlaadittu)  (EKP/2019/7), EUVL L 113, 29.4.2019, s. 11.Lisätietoja
17/04/2019
Lausunto osallistumisesta yhteiseen kriisinratkaisumekanismiin (CON/2019/16), Bulgaria, 17.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2019
Lausunto lobbauksesta (CON/2019/15), Tšekki, 11.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/03/2019
Lausunto lainanottajien suostumuksen vaatimisesta asunto-omaisuusvakuudellisten lainojen siirroille (CON/2019/14), Irlanti, 29.3.2019.
27/03/2019
Lausunto vaatimusten mukaisten pankkien vastuiden entisten oikeudenhaltijoiden oikeussuojasta,  (CON/2019/13), Slovenia, 27.3.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2019
Lausunto Nationale Bank van Belgiën / Banque Nationale de Belgiquen hallintorakenteen muutoksista (CON/2019/12), Belgia, 26.3.2019.
12/03/2019
Lausunto EKP:n johtokunnan jäsenen nimittämistä koskevasta Euroopan unionin neuvoston suosituksesta (CON/2019/11), EUVL C 94, 12.3.2019, s. 2.
08/03/2019
EKP:n ylimmän johdon jäsenten menettelytapaohjeet  EUVL C 89, 8.3.2019, s. 2.Lisätietoja
06/03/2019
Lausunto ehdotuksesta neuvoston sopimukseksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevan sopimuksen tekemisestä (CON/2019/6), EUVL C 84, 6.3.2019, s. 1.Lisätietoja
04/03/2019
Lausunto ehdotuksesta asetukseksi järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamisen vähimmäisvaatimuksista (CON/2018/32), EUVL C 79, 4.3.2019, s. 1.Lisätietoja
28/02/2019
Lausunto makrovakautta valvovan lautakunnan perustamisesta (CON/2019/10), Espanja, 28.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/02/2019
Lausunto ensisijaisten asuntojen suojaa koskevasta lakiesityksestä (CON/2019/9), Kreikka, 27.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2019
EKP:n päätös (EU) 2019/323, annettu 12 päivänä helmikuuta 2019, kansallisessa lainsäädännössä annettuihin valvontavaltuuksiin liittyviä delegoituja päätöksiä tekevien yksikönpäälliköiden nimittämisestä  (EKP/2019/5), EUVL L 55, 25.2.2019, s. 16.
25/02/2019
EKP:n päätös (EU) 2019/322, annettu 31 päivänä tammikuuta 2019, kansallisessa lainsäädännössä annettuihin valvontavaltuuksiin liittyvien päätösten antamista koskevan toimivallan siirtämisestä (EKP/2019/4), EUVL L 55, 25.2.2019, s. 7.
20/02/2019
EKP:n suositus, annettu 14 päivänä helmikuuta 2019, Euroopan unionin neuvostolle Banque centrale du Luxembourgin ulkopuolisista tilintarkastajista  (EKP/2019/6), EUVL C 67, 20.2.2019, s. 1.
18/02/2019
Lausunto velallisen vakituisena asuntona käyttämää omaisuutta koskevista häätöpäätöksistä (CON/2019/8), Irlanti, 18.2.2019.
15/02/2019
Lausunto mikrolainojen myöntäjien toimiluvista ja valvonnasta (CON/2019/7), Kreikka, 15.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2019
Lausunto 500 euron setelien käytön kiellosta ja tietyistä rahanpesun torjuntaa koskevan lainsäädännön muutoksista (CON/2019/5), Tanska, 12.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2019
EKP:n päätös (EU) 2019/166, annettu 25 päivänä tammikuuta 2019, markkinainfrastruktuurilautakunnasta sekä TARGET2-Securities-johtokunnan perustamisesta annetun päätöksen EKP/2012/6 kumoamisesta  (EKP/2019/3), EUVL L 32, 4.2.2019, s. 14.Lisätietoja
01/02/2019
Lausunto käteismaksujen rajoittamisesta (CON/2019/4), Espanja, 1.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2019
Lausunto Narodowy Bank Polskin johtajien ja toimivan johdon palkkauksesta (CON/2019/3), Puola, 30.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2019
EKP:n asetus (EU) 2019/113, annettu 7 päivänä joulukuuta 2018, rahamarkkinatilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1333/2014 muuttamisesta  (EKP/2018/33), EUVL L 23, 25.1.2019, s. 19.
23/01/2019
EKP:n päätös (EU) 2019/137, annettu 23 päivänä tammikuuta 2019, eurojärjestelmän markkinainfrastruktuurien keskitetyn yhdysväylän (ESMIG-yhdysväylä) verkkopalvelujen tarjoajien valinnasta (EKP/2019/2), EUVL L 25, 23.1.2019, s. 34.
21/01/2019
Lausunto Central Bank of Maltan suorittamasta luottotietolaitosten valvonnasta ja maksupalvelujen yleisvalvonnasta (CON/2019/2), Malta, 21.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/01/2019
EKP:n suositus, annettu 7 päivänä joulukuuta 2018, yhteisötietorekisteristä  (EKP/2018/36), EUVL C 21, 17.1.2019, s. 1.
11/01/2019
EKP:n suositus, annettu 7 päivänä tammikuuta 2019, osingonjakopolitiikasta  (EKP/2019/1), EUVL C 11, 11.1.2019, s. 1.
11/01/2019
Ei enää voimassa: EKP:n päätös (EU) 2019/48, annettu 30 päivänä marraskuuta 2018, euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien maksettavista osuuksista EKP:n pääomasta ja päätöksen EKP/2013/31 kumoamisesta  (EKP/2018/32), EUVL L 9, 11.1.2019, s. 196.
11/01/2019
EKP:n päätös (EU) 2019/47, annettu 29 päivänä marraskuuta 2018, euroseteleiden liikkeeseenlaskusta annetun päätöksen EKP/2010/29 muuttamisesta  (EKP/2018/31), EUVL L 9, 11.1.2019, s. 194.
11/01/2019
Ei enää voimassa: EKP:n päätös (EU) 2019/46, annettu 29 päivänä marraskuuta 2018, toimenpiteistä, joita EKP:n kertyneen oman pääoman arvon osuuksien maksaminen ja siirrettyjä valuuttavarantoja vastaavien kansallisten keskuspankkien saatavien tarkistaminen edellyttävät, ja päätöksen EKP/2013/26 kumoamisesta (EKP/2018/30), EUVL L 9, 11.1.2019, s. 190.
11/01/2019
Ei enää voimassa: EKP:n päätös (EU) 2019/45, annettu 29 päivänä marraskuuta 2018, kansallisten keskuspankkien keskinäisiä EKP:n pääoman osuuksien siirtoja ja maksetun pääoman tarkistamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta ja päätöksen EKP/2013/29 kumoamisesta  (EKP/2018/29), EUVL L 9, 11.1.2019, s. 183.
11/01/2019
Ei enää voimassa: EKP:n päätös (EU) 2019/44, annettu 29 päivänä marraskuuta 2018, niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, maksettavista osuuksista EKP:n pääomasta, päätöksen EKP/2014/61 muuttamisesta ja päätöksen EKP/2013/30 kumoamisesta  (EKP/2018/28), EUVL L 9, 11.1.2019, s. 180.
11/01/2019
Ei enää voimassa: EKP:n päätös (EU) 2019/43, annettu 29 päivänä marraskuuta 2018, kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista EKP:n pääoman merkitsemisen jakoperusteessa ja päätöksen EKP/2013/28 kumoamisesta  (EKP/2018/27), EUVL L 9, 11.1.2019, s. 178.
03/01/2019
Lausunto katettuja joukkolainoja koskevista säännöksistä (CON/2019/1), Viro, 3.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language