Menu

2019

27/12/2019
EKP otsus (EL) 2019/2231, 10. detsember 2019, müntide emissiooni 2020. aasta mahu heakskiitmise kohta  (EKP/2019/40), ELT L 333, 27.12.2019, lk 149.
23/12/2019
EKP otsus (EL) 2019/2216, 28. november 2019, millega muudetakse otsust (EL) 2015/298 EKP tulu vahepealse jaotamise kohta (EKP/2019/36), ELT L 332, 23.12.2019, lk 183.
23/12/2019
EKP otsus (EL) 2019/2215, 28. november 2019, millega muudetakse otsust (EL) 2016/2247 EKP raamatupidamise aastaaruannete kohta (EKP/2019/35), ELT L 332, 23.12.2019, lk 168.
23/12/2019
EKP suunis (EL) 2019/2217, 28. november 2019, millega muudetakse suunist (EL) 2016/2249 raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis (EKP/2019/34), ELT L 332, 23.12.2019, lk 184.
20/12/2019
EKP otsus (EL) 2019/2195, 5. detsember 2019, millega muudetakse otsust EKP/2010/14 euro pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning taasringluse kohta  (EKP/2019/39), ELT L 330, 20.12.2019, lk 91.
20/12/2019
EKP otsus (EL)2019/2194, 29. november 2019, allkirjaõiguse andmise kohta  (EKP/2019/33), ELT L 330, 20.12.2019, lk 105.
20/12/2019
EKP 5. detsembri 2019. aasta otsuse (EL) 2019/2158 (iga-aastase järelevalvetasu arvutamiseks kasutatavate teguritega seotud andmete määratlemise ja kogumise meetodite ja korra kohta (EKP/2019/38)) parandus (Euroopa Liidu Teataja L 327, 17. detsember 2019) ELT L 330, 20.12.2019, lk 105.
20/12/2019
EKP 5. detsembri 2019. aasta määruse (EL) 2019/2155 (millega muudetakse määrust (EL) nr 1163/2014 järelevalvetasude kohta (EKP/2019/37)) parandus (Euroopa Liidu Teataja L 327, 17. detsember 2019) ELT L 330, 20.12.2019, lk 106.
17/12/2019
Arvamus makseteenuste ja maksesüsteemide kohta (CON/2019/45), Bulgaaria, 17.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2019
EKP otsus (EL) 2019/2158, 5. detsember 2019, iga-aastase järelevalvetasu arvutamiseks kasutatavate teguritega seotud andmete määratlemise ja kogumise meetodite ja korra kohta  (EKP/2019/38), ELT L 327, 17.12.2019, lk 99.Täiendav teave
17/12/2019
EKP määrus (EL) 2019/2155, 5. detsember 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1163/2014 järelevalvetasude kohta  (EKP/2019/37), ELT L 327, 17.12.2019, lk 70.Täiendav teave
17/12/2019
Määrus (EL) 2014/1163 (EKP/2014/41). Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt 17.12.2019.
16/12/2019
Arvamus teatavate finantsturul osalejate varade maksustamise kohta ja täiendava ettevõtte tulumaksu kohaldamise kohta teatavate krediidiasutuste suhtes (CON/2019/44), Leedu, 16.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2019
Arvamus seoses nõukogu soovitusega EKP juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta (CON/2019/43), 11.12.2019.Täiendav teave
06/12/2019
Arvamus krediidiasutuste poolt algatatud laenude väärtpaberistamise garantiiskeemide kohta (CON/2019/42), Kreeka, 6.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2019
Arvamus seoses nõudega, mille kohaselt peavad teatavad krediidiasutused ja filiaalid osutama sularahateenuseid (CON/2019/41), Rootsi, 26.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2019
Arvamus teatavate finantseerimisasutuste suhtes kohaldatava erimaksu suurendamise kohta  (CON/2019/40), Slovakkia, 26.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2019
Arvamus negatiivse maksustiimuli kohaldamise kohta sularaha kasutamisel (CON/2019/39), Kreeka, 20.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2019
Arvamus sidevõrkude ja infosüsteemide turvalisuse kohta (CON/2019/38), Hispaania, 11.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2019
EKP otsus (EL) 2019/1848, 29. oktoober 2019, millega muudetakse otsust EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta  (EKP/2019/32), ELT L 283, 5.11.2019, lk 57.
05/11/2019
EKP suunis (EL) 2019/1849, 4. oktoober 2019, millega muudetakse suunist EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta  (EKP/2019/30), ELT L 283, 5.11.2019, lk 64.
25/10/2019
Arvamus Latvijas Banka seaduse muutmise kohta  (CON/2019/36), Läti, 25.10.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2019
Arvamus seoses nõukogu soovitusega EKP juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta  (CON/2019/35), ELT C 374, 23.10.2019, lk 2.Täiendav teave
21/10/2019
EKP otsus (EL) 2019/1743 15. oktoober 2019, ülemääraste reservide ja teatavate hoiuste tasustamise kohta (uuesti sõnastatud) (EKP/2019/31), ELT L 267, 21.10.2019, lk 12.Täiendav teave
08/10/2019
EKP määrus (EL) 2019/1677, 27. september 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1333/2014 rahaturgude statistika kohta (EKP/2019/29), ELT L 257, 8.10.2019, lk 18.
27/09/2019
Arvamus täiendavate makrotasandi usaldatavusjärelevalve meetmete kohta seoses eluaseme hüpoteekidega (CON/2019/34), Luksemburg, 27.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2019
EKP 10. juuli 2019. aasta suunise (EL) 2019/1265 (euro lühiajalise intressimäära (€STR) kohta) (EKP/2019/19) parandus 26.9.2019.
23/09/2019
Arvamus euro kaitsmise kohta võltsimise eest ja euromüntide autentimise kohta (CON/2019/33), Luksemburg, 23.9.2019.
16/09/2019
EKP otsus (EL) 2019/1558, 12. september 2019, millega muudetakse otsust (EL) 2019/1311 suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda seeria kohta  (EKP/2019/28), ELT L 238, 16.9.2019, lk 2.
06/09/2019
EKP suunis (EL) 2019/1386, 7. juuni 2019, millega muudetakse suunist EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta  (EKP/2019/18), ELT L 232, 6.9.2019, lk 1.
05/09/2019
Arvamus reeglite kohta, mida finantsettevõtted peavad järgima tasustamispoliitika kehtestamisel (CON/2019/32), Madalmaad, 5.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2019
Arvamus teabevabaduse kohta (CON/2019/31), Madalmaad, 4.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2019
EKP otsus (EL) 2019/1378, 9. august 2019, millega muudetakse otsust EKP/2014/16 vaidlustusnõukogu asutamise ja selle kodukorra kohta  (EKP/2019/27), ELT L 224, 28.8.2019, lk 9.
28/08/2019
EKP otsus (EL) 2019/1377, 31. juuli 2019, millega nimetatakse ametisse tööüksuse juhid delegeeritud otsuste tegemiseks krediidiasutuste üleeuroopaliste tegevuslubade, oluliste osaluste omandamise ja tegevusloa kehtetuks tunnistamise osas  (EKP/2019/26), ELT L 224, 28.8.2019, lk 6.
28/08/2019
EKP otsus (EL) 2019/1376, 23. juuli 2019, krediidiasutuste üleeuroopaliste tegevuslubade, oluliste osaluste omandamise ja tegevusloa kehtetuks tunnistamise osas otsuste tegemise pädevuse delegeerimise kohta  (EKP/2019/23), ELT L 224, 28.8.2019, lk 1.
21/08/2019
EKP soovitus, 25. juuli 2019, Euroopa Liidu Nõukogule Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta välisaudiitorite kohta (EKP/2019/24), ELT C 283, 21.8.2019, lk 1.
16/08/2019
Arvamus krediidiinstrumentide müügi ja ostu kohta (CON/2019/30), Küpros, 16.8.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2019
EKP otsus (EL) 2019/1349, 26. juuli 2019, pädeva asutuse teatavate volituste teostamise korra ja tingimuste kohta seoses süsteemselt oluliste maksesüsteemide järelevalvega  (EKP/2019/25), ELT L 214, 16.8.2019, lk 16.
16/08/2019
EKP otsus (EL) 2019/1348, 18. juuli 2019, euroalaväliste liikmesriikide tunnustamise kohta andmeid esitavate liikmesriikidena kooskõlas määrusega (EL) 2016/867 granulaarsete krediidi- ja krediidiriskiandmete kogumise kohta (EKP/2019/20), ELT L 214, 16.8.2019, lk 3.
09/08/2019
Arvamus hüpoteeknõuete üleandmise piirangute kohta (CON/2019/29), Poola, 9.8.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/08/2019
EKP suunis (EL) 2019/1335, 7. juuni 2019, millega muudetakse suunist (EL) 2018/876 asutuste ja filiaalide andmete registri kohta (EKP/2019/17), ELT L 2018, 8.8.2019, lk 47.
29/07/2019
EKP otsus, 22. juuli 2019, millega muudetakse otsust (EL) 2016/810 (EKP/2016/10) suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide teise seeria kohta  (EKP/2019/22), 29.7.2019.
29/07/2019
EKP otsus (EL) 2019/1311, 22. juuli 2019, suunatud pikemajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda seeria kohta  (EKP/2019/21), 29.7.2019.
26/07/2019
EKP suunis (EL) 2019/1265, 10. juuli 2019, euro lühiajalise intressimäära (€STR) kohta (EKP/2019/19), ELT L 199, 26.7.2019, lk 8.Täiendav teave
25/07/2019
Arvamus seoses nõukogu soovitusega EKP presidendi ametisse nimetamise kohta (CON/2019/28), ELT C 258, 25.7.2019, lk 2.Täiendav teave
18/07/2019
Arvamus Šveitsi frankides laenude konverteerimise kohta (CON/2019/27), Sloveenia, 18.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2019
Arvamus väljamaksete kohta mitteteadlikele allutatud võlakirjade omanikele ja vähemusaktsionäridele, kellele kuuluvad aktsiaosalused pankades, kus Sloveenia Vabariik oli enamusaktsionär ja mida mõjutavad Banca Slovenije erakorralised meetmed (CON/2019/26), Sloveenia, 9.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2019
Arvamus riigi õigusaktide vastuvõtmise kohta eesmärgiga alustada tihedat koostööd EKP ja Hrvatska narodna banka vahel (CON/2019/25), Horvaatia, 8.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
EKP suunis (EL) 2019/1034, 10. mai 2019, millega muudetakse suunist EKP/2014/31 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega  (EKP/2019/13), ELT L 167, 24.6.2019, lk 79.
24/06/2019
EKP suunis (EL) 2019/1033, 10. mai 2019, millega muudetakse suunist (EL) 2016/65 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamisel kohaldatavate väärtuskärbete kohta  (EKP/2019/12), ELT L 167, 24.6.2019, lk 75.
24/06/2019
EKP suunis (EL) 2019/1032, 10. mai 2019, millega muudetakse suunist (EL) 2015/510 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta  (EKP/2019/11), ELT L 167, 24.6.2019, lk 64.
24/06/2019
Arvamus Banca d’Italia omandistruktuuri ja kullareservi omandi kohta (CON/2019/23), Itaalia, 24.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2019
Arvamus Central Bank of Cypruse juhtimise ja finantssõltumatuse kohta ning põhiseaduse muudatuste kohta Central Bank of Cypruse osas (CON/2019/24), Küpros, 21.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2019
EKP suunis (EL) 2019/1007, 7. juuni 2019, millega muudetakse suunist EKP/2012/13 TARGET2-Securities kohta  (EKP/2019/16), ELT L 163, 20.6.2019, lk 108.
20/06/2019
EKP otsus (EL) 2019/1006, 7. juuni 2019, millega muudetakse otsust EKP/2011/20, millega kehtestatakse väärtpaberite keskdepositooriumidele TARGET2-Securities teenustele juurdepääsu kõlblikkuskriteeriumide rakendamise üksikasjalikud eeskirjad ja kord  (EKP/2019/15), ELT L 163, 20.6.2019, lk 103.
14/06/2019
EKP otsus (EL) 2019/976, 29. mai 2019, millega kehtestatakse ühiste järelevalverühmade eesmärkide määratlemise ja tagasiside edastamise põhimõtted ning tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2017/274 (EKP/2019/14), ELT L 157, 14.6.2019, lk 61.Täiendav teave
12/06/2019
Arvamus Läti finantsjärelevalve asutuse eesmärkide ja juhtimise kohta (CON/2019/22), Läti, 12.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2019
Arvamus panga- ja finantsturujärelevalve reformi kohta (CON/2019/21), Austria, 31.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2019
Arvamus pankade erikohustuste subjektidele antava õiguskaitse kohta (CON/2019/20), Sloveenia, 28.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2019
Arvamus Portugali finantsjärelevalvesüsteemi õigusraamistiku läbivaatamise kohta (CON/2019/19), Portugal, 21.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2019
Arvamus pankade finantsvara maksustamise ja tarbimislaenu lepingute intressi viitemäära kohta (CON/2019/18), Rumeenia, 10.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2019
EKP otsus (EL) 2019/685, 18. aprill 2019, iga-aastase järelevalvetasu kogusumma kohta 2019. aastal  (EKP/2019/10), ELT L 115, 2.5.2019, lk 16.
02/05/2019
Arvamus võrgu ja infosüsteemide turvalisuse kohta (CON/2019/17), Küpros, 2.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2019
EKP otsus (EL) 2019/669, 4. aprill 2019, millega muudetakse otsust EKP/2013/10 euro pangatähtede nimiväärtuste, tehniliste nõuete, reprodutseerimise, vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta  (EKP/2019/9), ELT L 113, 29.4.2019, lk 6.
29/04/2019
EKP suunis (EL) 2019/671, 9. aprill 2019, riigi varade ja kohustustega seotud riigi tehingute juhtimise kohta riikide keskpankade poolt (uuesti sõnastatud)  (EKP/2019/7), ELT L 113, 29.4.2019, lk 11.Täiendav teave
17/04/2019
Arvamus ühtses kriisilahenduskorras osalemise kohta (CON/2019/16), Bulgaaria, 17.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2019
Arvamus lobitöö kohta (CON/2019/15), Tšehhi Vabariik, 11.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/03/2019
Arvamus kohustuse kohta saada laenusaaja nõusolek eluaseme hüpoteeklaenude ülekandmisel (CON/2019/14), Iirimaa, 29.3.2019.
27/03/2019
Arvamus pankade erikohustuste subjektidele antava õiguskaitse kohta (CON/2019/13), Sloveenia, 27.3.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2019
Arvamus Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique juhtimisstruktuuri muudatuste kohta (CON/2019/12), Belgia, 26.3.2019.
12/03/2019
Arvamus seoses nõukogu soovitusega EKP juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta (CON/2019/11), ELT C 94, 12.3.2019, lk 2.
08/03/2019
EKP kõrgetasemeliste töötajate tegevusjuhend  ELT C 89, 8.3.2019, lk 2.Täiendav teave
06/03/2019
Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsust Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu sõlmimise kohta (CON/2019/6), ELT C 84, 6.3.2019, lk 1.Täiendav teave
04/03/2019
Arvamus seoses ettepanekuga määruse kohta, millega muudetakse viivisnõuete kahju miinimumkatet käsitlevat määrust (CON/2018/32), ELT C 79, 4.3.2019, lk 1.Täiendav teave
28/02/2019
Arvamus makrotasandi usaldatavusnõuete nōukogu asutamise kohta (CON/2019/10), Hispaania, 28.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/02/2019
EKP arvamus seaduseelnõu kohta, mis käsitleb peamise elukoha kaitset (CON/2019/9), Kreeka, 27.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2019
EKP otsus (EL) 2019/323, 12. veebruar 2019, millega volitatakse tööüksuste juhte tegema delegeeritud otsuseid riigi õiguses sätestatud järelevalvevolituste alusel (EKP/2019/5), ELT L 55, 25.2.2019, lk 16.
25/02/2019
EKP otsus (EL) 2019/322, 31. jaanuar 2019, riigi õiguses sätestatud järelevalvevolituste alusel otsuste tegemise pädevuse delegeerimise kohta  (EKP/2019/4), ELT L 55, 25.2.2019, lk 7.
20/02/2019
EKP soovitus, 14. veebruar 2019, Euroopa Liidu Nõukogule Banque centrale du Luxembourgi välisaudiitorite kohta  (EKP/2019/6), ELT C 67, 20.2.2019, lk 1.
18/02/2019
Arvamus kohtuotsuste kohta, mis käsitlevad peamise elukoha omandit (CON/2019/8), Iirimaa, 18.2.2019.
15/02/2019
Arvamus mikrolaenu pakkujate tegevuslubade andmise ja järelevalve kohta (CON/2019/7), Kreeka, 15.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2019
Arvamus 500 euro nimiväärtusega pangatähtede kasutamise keelamise ja teatavate muudatuste kohta rahapesuvastastes õigusnormides (CON/2019/5), Taani, 12.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2019
EKP otsus (EL) 2019/166, 25. jaanuar 2019, turuinfrastruktuuri nõukogu kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus EKP/2012/6 TARGET2-Securities juhatuse asutamise kohta  (EKP/2019/3), ELT L 32, 4.2.2019, lk 14.Täiendav teave
01/02/2019
Arvamus sularahamaksete piirangute kohta (CON/2019/4), Hispaania, 1.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2019
Arvamus Narodowy Bank Polski juhatuse ja tippjuhtide tasustamise kohta (CON/2019/3), Poola, 30.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2019
EKP määrus (EL) 2019/113, 7. detsember 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1333/2014 rahaturgude statistika kohta  (EKP/2018/33), ELT L 23, 25.1.2019, lk 19.
23/01/2019
EKP otsus (EL) 2019/137, 23. jaanuar 2019, eurosüsteemi turuinfrastruktuuri ühtse juurdepääsu võrguteenuse osutajate valimise kohta (EKP/2019/2) (EKP/2019/2), ELT L 25, 23.1.2019, lk 34.
21/01/2019
Arvamus krediidiinfoagentuuride järelevalve ja makseteenuste järelevaatamise kohta Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta poolt (CON/2019/2), Malta, 21.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/01/2019
EKP soovitus, 7. detsember 2018, asutuste ja filiaalide andmete registri kohta  (EKP/2018/36), ELT C 21, 17.1.2019, lk 1.
11/01/2019
EKP soovitus, 7. jaanuar 2019, dividendi jaotamise põhimõtete kohta  (EKP/2019/1), ELT C 11, 11.1.2019, lk 1.
11/01/2019
Kehtivus lõppenud: EKP otsus (EL) 2019/48, 30. november 2018, EKP kapitali sissemaksmise kohta euroalaväliste riikide keskpankade poolt ja otsuse EKP/2013/31 kehtetuks tunnistamise kohta  (EKP/2018/32), ELT L 9, 11.1.2019, lk 196.
11/01/2019
EKP otsus (EL) 2019/47, 29. november 2018, millega muudetakse otsust EKP/2010/29 euro pangatähtede emiteerimise kohta  (EKP/2018/31), ELT L 9, 11.1.2019, lk 194.
11/01/2019
Kehtivus lõppenud: EKP otsus (EL) 2019/46, 29. november 2018, millega kehtestatakse meetmed EKP akumuleeritud omakapitali sissemaksmiseks ja riikide keskpankade ülekantud välisvaluutareservidega samaväärsete nõuete korrigeerimiseks ja tunnistatakse kehtetuks otsus EKP/2013/26 (EKP/2018/30), ELT L 9, 11.1.2019, lk 190.
11/01/2019
Kehtivus lõppenud: EKP otsus (EL) 2019/45, 29. november 2018, millega kehtestatakse tingimused EKP kapitaliosade ülekanneteks riikide keskpankade vahel ja sissemakstud kapitali korrigeerimiseks ja tunnistatakse kehtetuks otsus EKP/2013/29  (EKP/2018/29), ELT L 9, 11.1.2019, lk 183.
11/01/2019
Kehtivus lõppenud: EKP otsus (EL) 2019/44, 29. november 2018, EKP kapitali sissemaksmise kohta eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade poolt, otsuse EKP/2014/61 muutmise kohta ja otsuse EKP/2013/30 kehtetuks tunnistamise kohta (EKP/2018/28), ELT L 9, 11.1.2019, lk 180.
11/01/2019
Kehtivus lõppenud: EKP otsus (EL) 2019/43, 29. november 2018, riikide keskpankade protsentuaalsete osade kohta EKP kapitali märkimise aluses ja otsuse EKP/2013/28 kehtetuks tunnistamise kohta  (EKP/2018/27), ELT L 9, 11.1.2019, lk 178.
03/01/2019
Arvamus pandikirjade õigusraamistiku kohta (CON/2019/1), Eesti, 3.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Täiendav teave