2019

16/08/2019
Udtalelse om salg og køb af kreditfaciliteter (CON/2019/30), Cypern, 16.8.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/08/2019
Udtalelse om restriktioner på overførsler af realkreditlån (CON/2019/29), Polen, 9.8.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/07/2019
Udtalelse om Rådets henstilling om udnævnelsen af formanden for ECB (CON/2019/28), EUT C 258 af 25.7.2019, s. 2.Læs mere
18/07/2019
Udtalelse om konverteringen af lån i schweiziske franc (CON/2019/27), Slovenien, 18.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2019
Udtalelse om betalingen af midler til ikke-kvalificerede indehavere af efterstillede obligationer og minoritetsaktionærer, som havde aktier i banker, som Republikken Slovenien havde aktiemajoritet i, og som blev påvirket af Banka Slovenijes ekstraordinære foranstaltninger (CON/2019/26), Slovenien, 9.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2019
Udtalelse om national lovgivning, som skal vedtages med henblik på etablering af et tæt samarbejde mellem ECB og Hrvatska narodna banka (CON/2019/25), Kroatien, 8.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
ECB's retningslinje (EU) 2019/1034 af 10. maj 2019 om ændring af retningslinje ECB/2014/31 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed (ECB/2019/13), EUT L 167 af 24.6.2019, s. 79.
24/06/2019
ECB's retningslinje (EU) 2019/1033 af 10. maj 2019 om ændring af retningslinje (EU) 2016/65 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2019/12), EUT L 167 af 24.6.2019, s. 75.
24/06/2019
ECB's retningslinje (EU) 2019/1032 af 10. maj 2019 om ændring af retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme  (ECB/2019/11), EUT L 167 af 24.6.2019, s. 64.
24/06/2019
Udtalelse om ejerskabsstrukturen i Banca d'Italia og ejerskabet af guldreserver (CON/2019/23), Italien, 24.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2019
Udtalelse om forvaltningen af Central Bank of Cyprus og dennes finansielle uafhængighed og om ændringer af den cypriotiske forfatning vedrørende Central Bank of Cyprus (CON/2019/24), Cypern, 21.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2019
ECB's retningslinje (EU) 2019/1007 af 7. juni 2019 om ændring af retningslinje ECB/2012/13 om TARGET2-Securities  (ECB/2019/16), EUT L 163 af 20.6.2019, s. 108.
20/06/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/1006 af 7. juni 2019 om ændring af afgørelse ECB/2011/20 om fastsættelse af de nærmere regler og procedurer for gennemførelse af kriterierne for værdipapircentralers adgang til TARGET2-Securities tjenesteydelserne (ECB/2019/15), EUT L 163 af 20.6.2019, s. 103.
14/06/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/976 af 29. maj 2019 om fastsættelse af principper for at definere mål og dele feedback i de fælles tilsynsteams og om ophævelse af afgørelse (EU) 2017/274 (ECB/2019/14), EUT L 157 af 14.6.2019, s. 61.Læs mere
12/06/2019
Udtalelse om målene for og forvaltningen af den lettiske finans- og kapitalmarkedskommission (CON/2019/22), Letland, 12.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2019
Udtalelse om en reform af tilsynsordningen for bank- og finansmarkedet (CON/2019/21), Østrig, 31.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2019
Udtalelse om ret til domstolsprøvelse bevilget til tidligere indehavere af kvalificeret bankkredit (CON/2019/20), Slovenien, 28.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2019
Udtalelse om revisionen af de retlige rammer for det portugisiske finansielle tilsynssystem (CON/2019/19), Portugal, 21.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2019
Udtalelse om skatten på bankers finansielle aktiver og rentebenchmarket for forbrugerkreditaftaler (CON/2019/18), Rumænien, 10.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/685 af 18. april 2019 om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2019 (ECB/2019/10), EUT L 115 af 2.5.2019, s. 16.
02/05/2019
Udtalelse om net- og informationssikkerhed (CON/2019/17), Cypern, 2.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/669 af 4. april 2019 om ændring af afgørelse ECB/2013/10 om pålydende værdi, specifikationer, gengivelse, ombytning og inddragelse af eurosedler (ECB/2019/9), EUT L 113 af 29.4.2019, s. 6.
29/04/2019
ECB's retningslinje (EU) 2019/671 af 9. april 2019 om de nationale centralbankers indenlandske operationer i forbindelse med forvaltningen af aktiver og passiver (omarbejdning) (ECB/2019/7), EUT L 113 af 29.4.2019, s. 11.
17/04/2019
Udtalelse om deltagelse i den fælles afviklingsmekanisme (CON/2019/16), Bulgarien, 17.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2019
Udtalelse om lobbyisme  (CON/2019/15), Den Tjekkiske Republik, 11.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/03/2019
Udtalelse om kravet om samtykke fra låntagere til overførsel af lån, som er sikret ved pant i fast ejendom til beboelse (CON/2019/14), Irland, 29.3.2019.
27/03/2019
Udtalelse om ret til domstolsprøvelse bevilget til tidligere indehavere af kvalificeret bankkredit (CON/2019/13), Slovenien, 27.3.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2019
Udtalelse om ændringer i ledelsesstrukturen for Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2019/12), Belgien, 26.3.2019.
12/03/2019
Udtalelse om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem til Direktionen for ECB (CON/2019/11), EUT C 94 af 12.3.2019, s. 2.
08/03/2019
Adfærdskodeks for højtstående embedsmænd i ECB  EUT C 89 af 8.3.2019, s. 2.Læs mere
06/03/2019
Udtalelse om et forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab  (CON/2019/06), EUT C 84 af 6.3.2019, s. 1.Læs mere
04/03/2019
Udtalelse om et forslag til en forordning om krav til minimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer (CON/2018/32), EUT C 79 af 4.3.2019, s. 1.Læs mere
28/02/2019
Udtalelse om oprettelse af et makroprudentielt råd (CON/2019/10), Spanien, 28.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/02/2019
Udtalelse om et lovforslag til beskyttelse af primær bolig (CON/2019/09), Grækenland, 27.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/323 af 12. februar 2019 om udpegning af ledere af arbejdsenheder til at vedtage delegerede afgørelser på grundlag af tilsynsbeføjelser i henhold til national ret  (ECB/2019/5), EUT L 55 af 25.2.2019, s. 16.
25/02/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/322 af 31. januar 2019 om delegation af beføjelsen til at vedtage afgørelser på grundlag af tilsynsbeføjelser i henhold til national ret (ECB/2019/4), EUT L 55 af 25.2.2019, s. 7.
20/02/2019
ECB's henstilling af 14. februar 2019 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banque centrale du Luxembourg (ECB/2019/6), EUT C 67 af 20.2.2019, s. 1.
18/02/2019
Udtalelse om retsafgørelser vedrørende overtagelse af privat hovedbolig (CON/2019/08), Irland, 18.2.2019.
15/02/2019
Udtalelse om udstedelse af tilladelse til og overvågning af udbydere af mikrokredit (CON/2019/07), Grækenland, 15.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2019
Udtalelse om et forbud mod anvendelse af 500-eurosedler og visse ændringer af lovgivning om bekæmpelse af hvidvask af penge (CON/2019/05), Danmark, 12.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Læs mere
04/02/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/166 af 25. januar 2019 om Markedsinfrastrukturrådet og om ophævelse af afgørelse ECB/2012/6 om oprettelse af et råd for TARGET2-Securities (Target2-Securities Board)  (ECB/2019/3), EUT L 32 af 4.2.2019, s. 14.Læs mere
01/02/2019
Udtalelse om begrænsninger for kontantbetalinger (CON/2019/04), Spanien, 1.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2019
Udtalelse om aflønning af ledende medarbejdere og den øverste ledelse i Narodowy Bank Polski (CON/2019/03), Polen, 30.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2019
ECB's forordning (EU) 2019/113 af 7. december 2018 om ændring af forordning (EU) nr. 1333/2014 om pengemarkedsstatistik (ECB/2018/33), EUT L 23 af 25.1.2019, s. 19.
23/01/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/137 af 23. januar 2019 om udvælgelse af netværksleverandører til adgangsportalen for finansielle markedsinfrastrukturer i Eurosystemet (Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway — ESMIG) (ECB/2019/2), EUT L 25 af 23.1.2019, s. 34.
21/01/2019
Udtalelse om Central Bank of Maltas tilsyn med kreditreferencebureauer og overvågning af betalingstjenester (CON/2019/02), Malta, 21.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/01/2019
ECB's henstilling af 7. december 2018 om registeret for data om institutter og tilknyttede enheder (RIAD)  (ECB/2018/36), EUT C 21 af 17.1.2019, s. 1.
11/01/2019
ECB's henstilling af 7. januar 2019 om politikker vedrørende udlodning af udbytte  (ECB/2019/1), EUT C 11 af 11.1.2019, s. 1.
11/01/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/48 af 30. november 2018 om indbetaling af ECB's kapital af de nationale centralbanker uden for euroområdet og om ophævelse af afgørelse ECB/2013/31  (ECB/2018/32), EUT L 9 af 11.1.2019, s. 196.Læs mere
11/01/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/47 af 29. november 2018 om ændring af afgørelse ECB/2010/29 om udstedelse af eurosedler  (ECB/2018/31), EUT L 9 af 11.1.2019, s. 194.
11/01/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/46 af 29. november 2018 om fastsættelse af de foranstaltninger, som er nødvendige for bidraget til den akkumulerede værdi af ECB's egenkapital og for justeringen af de nationale centralbankers fordringer svarende til de overførte valutareserveaktiver og om ophævelse af afgørelse ECB/2013/26 (ECB/2018/30), EUT L 9 af 11.1.2019, s. 190.Læs mere
11/01/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/45 af 29. november 2018 om de nærmere vilkår for omfordeling af ECB's kapitalandele mellem de nationale centralbanker og justering af den indbetalte kapital og om ophævelse af afgørelse ECB/2013/29  (ECB/2018/29), EUT L 9 af 11.1.2019, s. 183.Læs mere
11/01/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/44 af 29. november 2018 om indbetaling af ECB's kapital af de nationale centralbanker i medlemsstater, der har euroen som valuta, om ændring af afgørelse ECB/2014/61 og om ophævelse af afgørelse ECB/2013/30 (ECB/2018/28), EUT L 9 af 11.1.2019, s. 180.
11/01/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/43 af 29. november 2018 om de nationale centralbankers fordelingsnøgle for kapitalindskud i ECB og om ophævelse af afgørelse ECB/2013/28 (ECB/2018/27), EUT L 9 af 11.1.2019, s. 178.Læs mere
03/01/2019
Udtalelse om den retlige ramme for dækkede obligationer (CON/2019/01), Estland, 3.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language