Menu

2019

27/12/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/2231 af 10. december 2019 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2020 (ECB/2019/40), EUT L 333 af 27.12.2019, s. 149.
23/12/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/2216 af 28. november 2019 om ændring af afgørelse ECB/2015/298 om foreløbig fordeling af ECB's indtægter (ECB/2019/36), EUT L 332 af 23.12.2019, s. 183.
23/12/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/2215 af 28. november 2019 om ændring af afgørelse (EU) 2016/2247 om ECB's årsregnskab (ECB/2019/35), EUT L 332 af 23.12.2019, s. 168.
23/12/2019
ECB's retningslinje (EU) 2019/2217 af 28. november 2019 om ændring af retningslinje (EU) 2016/2249 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker (ECB/2019/34), EUT L 332 af 23.12.2019, s. 184.
20/12/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/2195 af 5. december 2019 om ændring af afgørelse ECB/2010/14 om kontrol af eurosedlers ægthed og kvalitet og om recirkulering af eurosedler (ECB/2019/39), EUT L 330 af 20.12.2019, s. 91.
20/12/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/2194 af 29. november 2019 om tildeling af undertegnelsesbeføjelser (ECB/2019/33), EUT L 330 af 20.12.2019, s. 105.
20/12/2019
Berigtigelse til ECB's forordning (EU) 2019/2158 af 5. december 2019 om metoden til og procedurerne for fastsættelse og indsamling af data om de gebyrfaktorer, der anvendes til beregning af de årlige tilsynsgebyrer (ECB/2019/38) (Den Europæiske Unions Tidende L 327 af 17. december 2019) EUT L 330 af 20.12.2019, s. 105.
20/12/2019
Berigtigelse til ECB's forordning (EU) 2019/2155 af 5. december 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 1163/2014 om tilsynsgebyrer (ECB/2019/37) (Den Europæiske Unions Tidende L 327 af 17. december 2019) EUT L 330 af 20.12.2019, s. 106.
17/12/2019
Udtalelse om betalingstjenester og betalingssystemer (CON/2019/45), Bulgarien, 17.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/2158 af 5. december 2019 om metoden til og procedurerne for fastsættelse og indsamling af data om de gebyrfaktorer, der anvendes til beregning af de årlige tilsynsgebyrer  (ECB/2019/38), EUT L 327 af 17.12.2019, s. 99.Læs mere
17/12/2019
ECB's forordning (EU) 2019/2155 af 5. december 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 1163/2014 om tilsynsgebyrer (ECB/2019/37), EUT L 327 af 17.12.2019, s. 70.Læs mere
17/12/2019
Forordning (EU) 2014/1163 (ECB/2014/41). Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor 17.12.2019.
16/12/2019
Udtalelse om skatter på visse finansielle markedsdeltageres aktiver og yderligere selskabsskatter på visse kreditinstitutter (CON/2019/44), Litauen, 16.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2019
Udtalelse om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem til direktionen for ECB (CON/2019/43), 11.12.2019.Læs mere
06/12/2019
Udtalelse om en garantiordning for securitiseringer af lån, der ydes af kreditinstitutter (CON/2019/42), Grækenland, 6.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2019
Udtalelse om kravet til vise kreditinstitutter og filialer om at tilbyde kontanttjenester (CON/2019/41), Sverige, 26.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2019
Udtalelse om forhøjelsen af den særlige afgift på udvalgte finansielle institutioner (CON/2019/40), Slovakiet, 26.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2019
Udtalelse om skattemæssige hindringer for anvendelsen af kontanter (CON/2019/39), Grækenland, 20.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2019
Udtalelse om sikkerheden for net- og informationssystemer (CON/2019/38), Spanien, 11.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/1848 af 29. oktober 2019 om ændring af afgørelse ECB/2007/7 om de nærmere vilkår for TARGET2-ECB  (ECB/2019/32), EUT L 283 af 5.11.2019, s. 57.
05/11/2019
ECB's retningslinje (EU) 2019/1849 af 4. oktober 2019 om ændring af retningslinje ECB/2012/27 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (ECB/2019/30), EUT L 283 af 5.11.2019, s. 64.
25/10/2019
Udtalelse om ændringer til loven om Latvijas Banka (CON/2019/36), Letland, 25.10.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2019
Udtalelse om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem til Direktionen for ECB (CON/2019/35), EUT C 374 af 23.10.2019, s. 2.Læs mere
21/10/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/1743 af 15. oktober 2019 om forrentning af beholdninger af overskudsreserver og visse indlån (omarbejdning) (ECB/2019/31), EUT L 267 af 21.10.2019, s. 12.Læs mere
08/10/2019
ECB's forordning (EU) 2019/1677 af 27. september 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 1333/2014 om pengemarkedsstatistik (ECB/2019/29), EUT L 257 af 8.10.2019, s. 18.
27/09/2019
Udtalelse om yderligere makroprudentielle værktøjer for realkreditlån (CON/2019/34), Luxembourg, 27.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2019
Udtalelse om beskyttelse af euroen mod falskmøntneri og om autentificering af euromønter (CON/2019/33), Luxembourg, 23.9.2019.
16/09/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/1558 af 12. september 2019 om ændring af afgørelse (EU) 2019/1311 om den tredje række af målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2019/28), EUT L 238 af 16.9.2019, s. 2.
06/09/2019
ECB's retningslinje (EU) 2019/1386 af 7. juni 2019 om ændring af retningslinje ECB/2014/15 om monetær og finansiel statistik (ECB/2019/18), EUT L 232 af 6.9.2019, s. 1.
06/09/2019
Berigtigelse til ECB's retningslinje (EU) 2019/1265 af 10. juli 2019 om den korte eurorente (EURSTR) (ECB/2019/19) EUT L 230 af 6.9.2019, s. 11.
05/09/2019
Please provide title of the opinion here (CON/2019/32), Nederlandene, 5.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2019
Udtalelse om informationsfrihed (CON/2019/31), Nederlandene, 4.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/1378 af 9. august 2019 om ændring af afgørelse ECB/2014/16 om nedsættelse af et administrativt klagenævn og forretningsordenen for dette  (ECB/2019/27), EUT L 224 af 28.8.2019, s. 9.
28/08/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/1377 af 31. juli 2019 om udpegning af ledere af arbejdsenheder til at vedtage delegerede afgørelser om pasordningen, erhvervelse af kvalificerede andele og inddragelse af kreditinstitutters tilladelser  (ECB/2019/26), EUT L 224 af 28.8.2019, s. 6.
28/08/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/1376 af 23. juli 2019 om delegation af beføjelsen til at vedtage afgørelser om pasordningen, erhvervelse af kvalificerede andele og inddragelse af kreditinstitutters tilladelser (ECB/2019/23), EUT L 224 af 28.8.2019, s. 1.
21/08/2019
ECB's henstilling af 25. juli 2019 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta  (ECB/2019/24), EUT C 283 af 21.8.2019, s. 1.
16/08/2019
Udtalelse om salg og køb af kreditfaciliteter (CON/2019/30), Cypern, 16.8.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/1349 af 26. juli 2019 om proceduren og betingelserne for en kompetent myndigheds udøvelse af visse beføjelser i forbindelse med overvågning af systemisk vigtige betalingssystemer (ECB/2019/25), EUT L 214 af 16.8.2019, s. 16.
16/08/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/1348 af 18. juli 2019 om proceduren for anerkendelse af medlemsstater uden for euroområdet som rapporterende medlemsstater i henhold til forordning (EU) 2016/867 om indsamling af granulære data om kreditter og kreditrisici (ECB/2019/20), EUT L 214 af 16.8.2019, s. 3.
09/08/2019
Udtalelse om restriktioner på overførsler af realkreditlån (CON/2019/29), Polen, 9.8.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/08/2019
ECB's retningslinje (EU) 2019/1335 af 7. juni 2019 om ændring af retningslinje (EU) 2018/876 om registeret for data om institutter og tilknyttede enheder (RIAD) (ECB/2019/17), EUT L 2018 af 8.8.2019, s. 47.
29/07/2019
ECB's afgørelse af 22. juli 2019 om ændring af afgørelse (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) om den anden række af målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2019/22), 29.7.2019.
29/07/2019
ECB's afgørelse af 22. juli 2019 om den tredje række af målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2019/21), 29.7.2019.
26/07/2019
ECB's retningslinje (EU) 2019/1265 af 10. juli 2019 om den korte eurorente (EURSTR) (ECB/2019/19), EUT L 199 af 26.7.2019, s. 8.Læs mere
25/07/2019
Udtalelse om Rådets henstilling om udnævnelsen af formanden for ECB (CON/2019/28), EUT C 258 af 25.7.2019, s. 2.Læs mere
18/07/2019
Udtalelse om konverteringen af lån i schweiziske franc (CON/2019/27), Slovenien, 18.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2019
Udtalelse om betalingen af midler til ikke-kvalificerede indehavere af efterstillede obligationer og minoritetsaktionærer, som havde aktier i banker, som Republikken Slovenien havde aktiemajoritet i, og som blev påvirket af Banka Slovenijes ekstraordinære foranstaltninger (CON/2019/26), Slovenien, 9.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2019
Udtalelse om national lovgivning, som skal vedtages med henblik på etablering af et tæt samarbejde mellem ECB og Hrvatska narodna banka (CON/2019/25), Kroatien, 8.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
ECB's retningslinje (EU) 2019/1034 af 10. maj 2019 om ændring af retningslinje ECB/2014/31 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed (ECB/2019/13), EUT L 167 af 24.6.2019, s. 79.
24/06/2019
ECB's retningslinje (EU) 2019/1033 af 10. maj 2019 om ændring af retningslinje (EU) 2016/65 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2019/12), EUT L 167 af 24.6.2019, s. 75.
24/06/2019
ECB's retningslinje (EU) 2019/1032 af 10. maj 2019 om ændring af retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme  (ECB/2019/11), EUT L 167 af 24.6.2019, s. 64.
24/06/2019
Udtalelse om ejerskabsstrukturen i Banca d'Italia og ejerskabet af guldreserver (CON/2019/23), Italien, 24.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2019
Udtalelse om forvaltningen af Central Bank of Cyprus og dennes finansielle uafhængighed og om ændringer af den cypriotiske forfatning vedrørende Central Bank of Cyprus (CON/2019/24), Cypern, 21.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2019
ECB's retningslinje (EU) 2019/1007 af 7. juni 2019 om ændring af retningslinje ECB/2012/13 om TARGET2-Securities  (ECB/2019/16), EUT L 163 af 20.6.2019, s. 108.
20/06/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/1006 af 7. juni 2019 om ændring af afgørelse ECB/2011/20 om fastsættelse af de nærmere regler og procedurer for gennemførelse af kriterierne for værdipapircentralers adgang til TARGET2-Securities tjenesteydelserne (ECB/2019/15), EUT L 163 af 20.6.2019, s. 103.
14/06/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/976 af 29. maj 2019 om fastsættelse af principper for at definere mål og dele feedback i de fælles tilsynsteams og om ophævelse af afgørelse (EU) 2017/274 (ECB/2019/14), EUT L 157 af 14.6.2019, s. 61.Læs mere
12/06/2019
Udtalelse om målene for og forvaltningen af den lettiske finans- og kapitalmarkedskommission (CON/2019/22), Letland, 12.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2019
Udtalelse om en reform af tilsynsordningen for bank- og finansmarkedet (CON/2019/21), Østrig, 31.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2019
Udtalelse om ret til domstolsprøvelse bevilget til tidligere indehavere af kvalificeret bankkredit (CON/2019/20), Slovenien, 28.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2019
Udtalelse om revisionen af de retlige rammer for det portugisiske finansielle tilsynssystem (CON/2019/19), Portugal, 21.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2019
Udtalelse om skatten på bankers finansielle aktiver og rentebenchmarket for forbrugerkreditaftaler (CON/2019/18), Rumænien, 10.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/685 af 18. april 2019 om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2019 (ECB/2019/10), EUT L 115 af 2.5.2019, s. 16.
02/05/2019
Udtalelse om net- og informationssikkerhed (CON/2019/17), Cypern, 2.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/669 af 4. april 2019 om ændring af afgørelse ECB/2013/10 om pålydende værdi, specifikationer, gengivelse, ombytning og inddragelse af eurosedler (ECB/2019/9), EUT L 113 af 29.4.2019, s. 6.
29/04/2019
ECB's retningslinje (EU) 2019/671 af 9. april 2019 om de nationale centralbankers indenlandske operationer i forbindelse med forvaltningen af aktiver og passiver (omarbejdning) (ECB/2019/7), EUT L 113 af 29.4.2019, s. 11.Læs mere
17/04/2019
Udtalelse om deltagelse i den fælles afviklingsmekanisme (CON/2019/16), Bulgarien, 17.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2019
Udtalelse om lobbyisme  (CON/2019/15), Den Tjekkiske Republik, 11.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/03/2019
Udtalelse om kravet om samtykke fra låntagere til overførsel af lån, som er sikret ved pant i fast ejendom til beboelse (CON/2019/14), Irland, 29.3.2019.
27/03/2019
Udtalelse om ret til domstolsprøvelse bevilget til tidligere indehavere af kvalificeret bankkredit (CON/2019/13), Slovenien, 27.3.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2019
Udtalelse om ændringer i ledelsesstrukturen for Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2019/12), Belgien, 26.3.2019.
12/03/2019
Udtalelse om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem til Direktionen for ECB (CON/2019/11), EUT C 94 af 12.3.2019, s. 2.
08/03/2019
Adfærdskodeks for højtstående embedsmænd i ECB  EUT C 89 af 8.3.2019, s. 2.Læs mere
06/03/2019
Udtalelse om et forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab  (CON/2019/6), EUT C 84 af 6.3.2019, s. 1.Læs mere
04/03/2019
Udtalelse om et forslag til en forordning om krav til minimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer (CON/2018/32), EUT C 79 af 4.3.2019, s. 1.Læs mere
28/02/2019
Udtalelse om oprettelse af et makroprudentielt råd (CON/2019/10), Spanien, 28.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/02/2019
Udtalelse om et lovforslag til beskyttelse af primær bolig (CON/2019/9), Grækenland, 27.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/323 af 12. februar 2019 om udpegning af ledere af arbejdsenheder til at vedtage delegerede afgørelser på grundlag af tilsynsbeføjelser i henhold til national ret  (ECB/2019/5), EUT L 55 af 25.2.2019, s. 16.
25/02/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/322 af 31. januar 2019 om delegation af beføjelsen til at vedtage afgørelser på grundlag af tilsynsbeføjelser i henhold til national ret (ECB/2019/4), EUT L 55 af 25.2.2019, s. 7.
20/02/2019
ECB's henstilling af 14. februar 2019 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banque centrale du Luxembourg (ECB/2019/6), EUT C 67 af 20.2.2019, s. 1.
18/02/2019
Udtalelse om retsafgørelser vedrørende overtagelse af privat hovedbolig (CON/2019/8), Irland, 18.2.2019.
15/02/2019
Udtalelse om udstedelse af tilladelse til og overvågning af udbydere af mikrokredit (CON/2019/7), Grækenland, 15.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2019
Udtalelse om et forbud mod anvendelse af 500-eurosedler og visse ændringer af lovgivning om bekæmpelse af hvidvask af penge (CON/2019/5), Danmark, 12.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Læs mere
04/02/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/166 af 25. januar 2019 om Markedsinfrastrukturrådet og om ophævelse af afgørelse ECB/2012/6 om oprettelse af et råd for TARGET2-Securities (Target2-Securities Board)  (ECB/2019/3), EUT L 32 af 4.2.2019, s. 14.Læs mere
01/02/2019
Udtalelse om begrænsninger for kontantbetalinger (CON/2019/4), Spanien, 1.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2019
Udtalelse om aflønning af ledende medarbejdere og den øverste ledelse i Narodowy Bank Polski (CON/2019/3), Polen, 30.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2019
ECB's forordning (EU) 2019/113 af 7. december 2018 om ændring af forordning (EU) nr. 1333/2014 om pengemarkedsstatistik (ECB/2018/33), EUT L 23 af 25.1.2019, s. 19.
23/01/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/137 af 23. januar 2019 om udvælgelse af netværksleverandører til adgangsportalen for finansielle markedsinfrastrukturer i Eurosystemet (Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway — ESMIG) (ECB/2019/2), EUT L 25 af 23.1.2019, s. 34.
21/01/2019
Udtalelse om Central Bank of Maltas tilsyn med kreditreferencebureauer og overvågning af betalingstjenester (CON/2019/2), Malta, 21.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/01/2019
ECB's henstilling af 7. december 2018 om registeret for data om institutter og tilknyttede enheder (RIAD)  (ECB/2018/36), EUT C 21 af 17.1.2019, s. 1.
11/01/2019
ECB's henstilling af 7. januar 2019 om politikker vedrørende udlodning af udbytte  (ECB/2019/1), EUT C 11 af 11.1.2019, s. 1.
11/01/2019
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse (EU) 2019/48 af 30. november 2018 om indbetaling af ECB's kapital af de nationale centralbanker uden for euroområdet og om ophævelse af afgørelse ECB/2013/31  (ECB/2018/32), EUT L 9 af 11.1.2019, s. 196.
11/01/2019
ECB's afgørelse (EU) 2019/47 af 29. november 2018 om ændring af afgørelse ECB/2010/29 om udstedelse af eurosedler  (ECB/2018/31), EUT L 9 af 11.1.2019, s. 194.
11/01/2019
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse (EU) 2019/46 af 29. november 2018 om fastsættelse af de foranstaltninger, som er nødvendige for bidraget til den akkumulerede værdi af ECB's egenkapital og for justeringen af de nationale centralbankers fordringer svarende til de overførte valutareserveaktiver og om ophævelse af afgørelse ECB/2013/26 (ECB/2018/30), EUT L 9 af 11.1.2019, s. 190.
11/01/2019
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse (EU) 2019/45 af 29. november 2018 om de nærmere vilkår for omfordeling af ECB's kapitalandele mellem de nationale centralbanker og justering af den indbetalte kapital og om ophævelse af afgørelse ECB/2013/29  (ECB/2018/29), EUT L 9 af 11.1.2019, s. 183.
11/01/2019
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse (EU) 2019/44 af 29. november 2018 om indbetaling af ECB's kapital af de nationale centralbanker i medlemsstater, der har euroen som valuta, om ændring af afgørelse ECB/2014/61 og om ophævelse af afgørelse ECB/2013/30 (ECB/2018/28), EUT L 9 af 11.1.2019, s. 180.
11/01/2019
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse (EU) 2019/43 af 29. november 2018 om de nationale centralbankers fordelingsnøgle for kapitalindskud i ECB og om ophævelse af afgørelse ECB/2013/28 (ECB/2018/27), EUT L 9 af 11.1.2019, s. 178.
03/01/2019
Udtalelse om den retlige ramme for dækkede obligationer (CON/2019/1), Estland, 3.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language