2019

27/12/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/2231 ze dne 10. prosince 2019 o schválení objemu emise mincí v roce 2020  (ECB/2019/40), Úř. věst. L 333, 27. 12. 2019, s. 149.
23/12/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/2216 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/298 o prozatímním přerozdělování příjmu ECB (ECB/2019/36), Úř. věst. L 332, 23. 12. 2019, s. 183.
23/12/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/2215 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2016/2247 o ročních účetních závěrkách ECB (ECB/2019/35), Úř. věst. L 332, 23. 12. 2019, s. 168.
23/12/2019
Obecné zásady ECB (EU) 2019/2217 ze dne 28. listopadu 2019, kterými se mění obecné zásady (EU) 2016/2249 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank (ECB/2019/34), Úř. věst. L 332, 23. 12. 2019, s. 184.
20/12/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/2195 ze dne 5. prosince 2019, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/14 o ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek a jejich navracení zpět do oběhu  (ECB/2019/39), Úř. věst. L 330, 20. 12. 2019, s. 91.
20/12/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/2194 ze dne 29. listopadu 2019 o udělení podpisových práv  (ECB/2019/33), Úř. věst. L 330, 20. 12. 2019, s. 105.
20/12/2019
Oprava rozhodnutí ECB (EU) 2019/2158 ze dne 5. prosince 2019 o metodice a postupech pro stanovení a shromažďování údajů týkajících se faktorů používaných pro výpočet ročních poplatků za dohled (ECB/2019/38) (Úřední věstník Evropské unie L 327 ze dne 17. prosince 2019) Úř. věst. L 330, 20. 12. 2019, s. 105.
20/12/2019
Oprava nařízení ECB (EU) 2019/2155 ze dne 5. prosince 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1163/2014 o poplatcích za dohled (ECB/2019/37) (Úřední věstník Evropské unie L 327 ze dne 17. prosince 2019) Úř. věst. L 330, 20. 12. 2019, s. 106.
17/12/2019
Stanovisko k platebním službám a platebním systémům (CON/2019/45), Bulharsko, 17. 12. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/2158 ze dne 5. prosince 2019 o metodice a postupech pro stanovení a shromažďování údajů týkajících se faktorů používaných pro výpočet ročních poplatků za dohled  (ECB/2019/38), Úř. věst. L 327, 17. 12. 2019, s. 99.Dodatečné informace
17/12/2019
Nařízení ECB (EU) 2019/2155 ze dne 5. prosince 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1163/2014 o poplatcích za dohled  (ECB/2019/37), Úř. věst. L 327, 17. 12. 2019, s. 70.Dodatečné informace
17/12/2019
Nařízení (EU) 2014/1163 (ECB/2014/41). Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie 17. 12. 2019.
16/12/2019
Stanovisko k daním z aktiv některých účastníků finančního trhu a k dodatečným daním z příjmů právnických osob dopadajícím na některé úvěrové instituce (CON/2019/44), Litva, 16. 12. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2019
Stanovisko k doporučení Rady o jmenování členky Výkonné rady ECB (CON/2019/43), 11. 12. 2019.Dodatečné informace
06/12/2019
Stanovisko k záručnímu systému pro sekuritizace úvěrů, jejichž původci jsou úvěrové instituce (CON/2019/42), Řecko, 6. 12. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2019
Stanovisko k povinnosti některých úvěrových institucí a poboček poskytovat hotovostní služby  (CON/2019/41), Švédsko, 26. 11. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2019
Stanovisko ke zvýšení zvláštního odvodu vybraných finančních institucí  (CON/2019/40), Slovensko, 26. 11. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2019
Stanovisko k daňovému znevýhodnění používání hotovosti  (CON/2019/39), Řecko, 20. 11. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2019
Stanovisko k bezpečnosti sítí a informačních systémů (CON/2019/38), Španělsko, 11. 11. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/1848 ze dne 29. října 2019, kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/7 o podmínkách TARGET2-ECB  (ECB/2019/32), Úř. věst. L 283, 5. 11. 2019, s. 57.
05/11/2019
Obecné zásady ECB (EU) 2019/1849 ze dne 4. října 2019, kterými se mění obecné zásady ECB/2012/27 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2)  (ECB/2019/30), Úř. věst. L 283, 5. 11. 2019, s. 64.
25/10/2019
Stanovisko ke změnám zákona o Latvijas Banka (CON/2019/36), Lotyšsko, 25. 10. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2019
Stanovisko k doporučení Rady o jmenování člena Výkonné rady ECB (CON/2019/35), Úř. věst. C 374, 23. 10. 2019, s. 2.Dodatečné informace
21/10/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/1743 ze dne 15. října 2019 o úročení přebytečných rezerv a některých vkladů (přepracované znění)  (ECB/2019/31), Úř. věst. L 267, 21. 10. 2019, s. 12.Dodatečné informace
08/10/2019
Nařízení ECB (EU) 2019/1677 ze dne 27. září 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1333/2014 o statistice peněžních trhů (ECB/2019/29), Úř. věst. L 257, 8. 10. 2019, s. 18.
27/09/2019
Stanovisko k dodatečným makroobezřetnostním nástrojům týkajícím se hypotečních úvěrů na obytné nemovitosti (CON/2019/34), Lucembursko, 27. 9. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2019
Stanovisko k ochraně eura proti padělání a k ověřování pravosti euromincí (CON/2019/33), Lucembursko, 23. 9. 2019.
16/09/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/1558 ze dne 12. září 2019, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2019/1311 o třetí sérii cílených dlouhodobějších refinančních operací (ECB/2019/28), Úř. věst. L 238, 16. 9. 2019, s. 2.
06/09/2019
Obecné zásady ECB (EU) 2019/1386 ze dne 7. června 2019, kterými se mění obecné zásady ECB/2014/15 o měnové a finanční statistice  (ECB/2019/18), Úř. věst. L 232, 6. 9. 2019, s. 1.
05/09/2019
Stanovisko k pravidlům, kterými se mají řídit finanční podniky při stanovení zásad odměňování (CON/2019/32), Nizozemsko, 5. 9. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2019
Stanovisko ke svobodě informací (CON/2019/31), Nizozemsko, 4. 9. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/1378 ze dne 9. srpna 2019, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/16 o zřízení správní revizní komise a o pravidlech jejího fungování  (ECB/2019/27), Úř. věst. L 224, 28. 8. 2019, s. 9.
28/08/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/1377 ze dne 31. července 2019 o jmenování vedoucích pracovních útvarů, kteří přijímají rozhodnutí v přenesené pravomoci o pasportizaci, nabytí kvalifikovaných účastí a odnětí povolení k činnosti úvěrové instituce  (ECB/2019/26), Úř. věst. L 224, 28. 8. 2019, s. 6.
28/08/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/1376 ze dne 23. července 2019 o přenesení pravomoci přijímat rozhodnutí o pasportizaci, nabytí kvalifikovaných účastí a odnětí povolení k činnosti úvěrové instituce (ECB/2019/23), Úř. věst. L 224, 28. 8. 2019, s. 1.
21/08/2019
Doporučení ECB ze dne 25. července 2019 Radě Evropské unie o externím auditorovi Bank Ċentrali ta' Malta / Central Bank of Malta (ECB/2019/24), Úř. věst. C 283, 21. 8. 2019, s. 1.
16/08/2019
Stanovisko k nákupu a prodeji úvěrových facilit (CON/2019/30), Kypr, 16. 8. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/1349 ze dne 26. července 2019 o postupu a podmínkách pro výkon některých pravomocí příslušného orgánu v souvislosti s dozorem nad systémově významnými platebními systémy  (ECB/2019/25), Úř. věst. L 214, 16. 8. 2019, s. 16.
16/08/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/1348 ze dne 18. července 2019 o postupu uznávání členských států mimo eurozónu za zpravodajské členské státy podle nařízení (EU) 2016/867 o shromažďování podrobných údajů o úvěrech a o úvěrovém riziku (ECB/2019/20), Úř. věst. L 214, 16. 8. 2019, s. 3.
09/08/2019
Stanovisko k omezení převoditelnosti pohledávek z hypotečních úvěrů (CON/2019/29), Polsko, 9. 8. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/08/2019
Obecné zásady ECB (EU) 2019/1335 ze dne 7. června 2019, kterými se mění obecné zásady (EU) 2018/876 o rejstříku údajů o institucích a přidružených osobách (ECB/2019/17), Úř. věst. L 2018, 8. 8. 2019, s. 47.
08/08/2019
Obecné zásady ECB/2014/60. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie Úř. věst. L , 8. 8. 2019, s. .
05/08/2019
Obecné zásady ECB/2015/35. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie Úř. věst. L , 5. 8. 2019, s. .
29/07/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/1312 ze dne 22. července 2019, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) o druhé sérii cílených dlouhodobějších refinančních operací (ECB/2019/22), 29. 7. 2019.
29/07/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/1311 ze dne 22. července 2019 o třetí sérii cílených dlouhodobějších refinančních operací  (ECB/2019/21), 29. 7. 2019.
26/07/2019
Obecné zásady ECB (EU) 2019/1265 ze dne 10. července 2019 o krátkodobé eurové sazbě (€STR) (ECB/2019/19), Úř. věst. L 199, 26. 7. 2019, s. 8.
25/07/2019
Stanovisko k doporučení Rady o jmenování prezidentky ECB (CON/2019/28), Úř. věst. C 258, 25. 7. 2019, s. 2.Dodatečné informace
18/07/2019
Stanovisko ke konverzi úvěrů ve švýcarských francích (CON/2019/27), Slovinsko, 18. 7. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2019
Stanovisko k výplatě peněžních prostředků nekvalifikovaným držitelům podřízených dluhopisů a menšinovým akcionářům bank, ve kterých měla Slovinská republika většinový podíl a které byly dotknuty mimořádnými opatřeními Banka Slovenije (CON/2019/26), Slovinsko, 9. 7. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2019
Stanovisko k vnitrostátním právním předpisům, které mají být přijaty za účelem navázání úzké spolupráce mezi Evropskou centrální bankou a Hrvatska narodna banka  (CON/2019/25), Chorvatsko, 8. 7. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
Obecné zásady ECB (EU) 2019/1034 ze dne 10. května 2019, kterými se mění obecné zásady ECB/2014/31 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění  (ECB/2019/13), Úř. věst. L 167, 24. 6. 2019, s. 79.
24/06/2019
Obecné zásady ECB (EU) 2019/1033 ze dne 10. května 2019, kterými se mění obecné zásady (EU) 2016/65 o srážkách při ocenění uplatňovaných při provádění rámce měnové politiky Eurosystém  (ECB/2019/12), Úř. věst. L 167, 24. 6. 2019, s. 75.
24/06/2019
Obecné zásady ECB (EU) 2019/1032 ze dne 10. května 2019, kterými se mění obecné zásady (EU) 2015/510 o provádění rámce měnové politiky Eurosystému  (ECB/2019/11), Úř. věst. L 167, 24. 6. 2019, s. 64.
24/06/2019
Stanovisko k vlastnické struktuře Banca d’Italia a k vlastnictví zlatých rezerv (CON/2019/23), Itálie, 24. 6. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
Obecné zásady ECB/2014/31. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie 24. 6. 2019.
21/06/2019
Stanovisko k řízení a finanční nezávislosti Central Bank of Cyprus a ke změnám ústavy týkajícím se Central Bank of Cyprus (CON/2019/24), Kypr, 21. 6. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2019
Obecné zásady ECB (EU) 2019/1007 ze dne 7. června 2019, kterými se mění obecné zásady ECB/2012/13 o TARGET2-Securities  (ECB/2019/16), Úř. věst. L 163, 20. 6. 2019, s. 108.
20/06/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/1006 ze dne 7. června 2019, kterým se mění rozhodnutí ECB/2011/20, kterým se stanoví podrobná pravidla a postupy pro uplatňování kritérií pro přístup centrálních depozitářů cenných papírů ke službám TARGET2-Securities  (ECB/2019/15), Úř. věst. L 163, 20. 6. 2019, s. 103.
14/06/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/976 ze dne 29. května 2019, kterým se stanoví zásady pro vymezení cílů a sdílení zpětné vazby ve společných týmech dohledu a zrušuje rozhodnutí (EU) 2017/274 (ECB/2019/14), Úř. věst. L 157, 14. 6. 2019, s. 61.Dodatečné informace
12/06/2019
Stanovisko k cílům a řízení lotyšské komise pro finanční a kapitálové trhy  (CON/2019/22), Lotyšsko, 12. 6. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2019
Stanovisko k reformě úpravy bankovního dohledu a dohledu nad finančním trhem (CON/2019/21), Rakousko, 31. 5. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2019
Stanovisko k soudní ochraně bývalých držitelů kvalifikovaných závazků bank (CON/2019/20), Slovinsko, 28. 5. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2019
Stanovisko k revizi právního rámce, který upravuje portugalský systém finančního dohledu (CON/2019/19), Portugalsko, 21. 5. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2019
Stanovisko k dani z finančních aktiv bank a k referenční hodnotě týkající se úrokových sazeb pro smlouvy o spotřebitelském úvěru (CON/2019/18), Rumunsko, 10. 5. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/685 ze dne 18. dubna 2019 o celkové výši ročních poplatků za dohled za rok 2019  (ECB/2019/10), Úř. věst. L 115, 2. 5. 2019, s. 16.
02/05/2019
Stanovisko k bezpečnosti sítí a informačních systémů  (CON/2019/17), Kypr, 2. 5. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/669 ze dne 4. dubna 2019, kterým se mění rozhodnutí ECB/2013/10 o nominálních hodnotách, specifikacích, reprodukci, výměně a stahování eurobankovek  (ECB/2019/9), Úř. věst. L 113, 29. 4. 2019, s. 6.
29/04/2019
Obecné zásady ECB (EU) 2019/671 ze dne 9. dubna 2019 o domácích operacích správy aktiv a pasiv prováděných národními centrálními bankami (přepracované znění) (ECB/2019/7), Úř. věst. L 113, 29. 4. 2019, s. 11.Dodatečné informace
17/04/2019
Stanovisko k účasti v jednotném mechanismu pro řešení krizí (CON/2019/16), Bulharsko, 17. 4. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2019
Stanovisko k lobbování  (CON/2019/15), Česká republika, 11. 4. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatečné informace
29/03/2019
Stanovisko k požadavku na souhlas dlužníků s převodem úvěrů zajištěných zástavním právem k obytné nemovitosti (CON/2019/14), Irsko, 29. 3. 2019.
27/03/2019
Stanovisko k soudní ochraně bývalých držitelů kvalifikovaných závazků bank  (CON/2019/13), Slovinsko, 27. 3. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2019
Stanovisko ke změnám struktury správy a řízení Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2019/12), Belgie, 26. 3. 2019.
12/03/2019
Stanovisko k doporučení Rady o jmenování člena Výkonné rady ECB (CON/2019/11), Úř. věst. C 94, 12. 3. 2019, s. 2.
08/03/2019
Kodex chování vysoce postavených úředníků ECB Úř. věst. C 89, 8. 3. 2019, s. 2.Dodatečné informace
06/03/2019
Stanovisko k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (CON/2019/6), Úř. věst. C 84, 6. 3. 2019, s. 1.Dodatečné informace
04/03/2019
Stanovisko k návrhu nařízení o minimálním krytí ztrát z nevýkonných expozic (CON/2018/32), Úř. věst. C 79, 4. 3. 2019, s. 1.Dodatečné informace
28/02/2019
Stanovisko ke zřízení makroobezřetnostní rady (CON/2019/10), Španělsko, 28. 2. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/02/2019
Stanovisko k návrhu zákona o ochraně primárního bydliště (CON/2019/9), Řecko, 27. 2. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/323 ze dne 12. února 2019 o jmenování vedoucích pracovních útvarů, kteří přijímají rozhodnutí v přenesené pravomoci na základě pravomocí v oblasti dohledu přiznaných vnitrostátními právními předpisy (ECB/2019/5), Úř. věst. L 55, 25. 2. 2019, s. 16.
25/02/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/322 ze dne 31. ledna 2019 o přenesení pravomoci přijímat rozhodnutí na základě pravomocí v oblasti dohledu přiznaných vnitrostátními právními předpisy  (ECB/2019/4), Úř. věst. L 55, 25. 2. 2019, s. 7.
20/02/2019
Doporučení ECB ze dne 14. února 2019 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banque centrale du Luxembourg  (ECB/2019/6), Úř. věst. C 67, 20. 2. 2019, s. 1.
18/02/2019
Stanovisko k soudním příkazům k vydání hlavního soukromého obydlí (CON/2019/8), Irsko, 18. 2. 2019.
15/02/2019
Stanovisko k udělování licencí poskytovatelům mikroúvěrů a k dohledu nad nimi (CON/2019/7), Řecko, 15. 2. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2019
Stanovisko k zákazu používání bankovek nominální hodnoty 500 EUR a k některým změnám právních předpisů v oblasti boje proti praní peněz (CON/2019/5), Dánsko, 12. 2. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/166 ze dne 25. ledna 2019 o Radě pro tržní infrastrukturu a o zrušení rozhodnutí ECB/2012/6 o zřízení Rady TARGET2-Securities  (ECB/2019/3), Úř. věst. L 32, 4. 2. 2019, s. 14.Dodatečné informace
01/02/2019
Stanovisko k omezení plateb v hotovosti (CON/2019/4), Španělsko, 1. 2. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2019
Stanovisko k odměňování členů řídících orgánů a vyšších řídících pracovníků Narodowy Bank Polski (CON/2019/3), Polsko, 30. 1. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2019
Nařízení ECB (EU) 2019/113 ze dne 7. prosince 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 1333/2014 o statistice peněžních trhů  (ECB/2018/33), Úř. věst. L 23, 25. 1. 2019, s. 19.
23/01/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/137 ze dne 23. ledna 2019 o výběru poskytovatelů síťových služeb pro jednotný portál tržní infrastruktury Eurosystému (ESMIG) (ECB/2019/2), Úř. věst. L 25, 23. 1. 2019, s. 34.
21/01/2019
Stanovisko k dohledu Bank Ċentrali ta‘ Malta / Central Bank of Malta nad agenturami, které referují o úvěrech, a k jejímu dozoru nad platebními službami  (CON/2019/2), Malta, 21. 1. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/01/2019
Doporučení ECB ze dne 7. prosince 2018 o rejstříku údajů o institucích a přidružených osobách  (ECB/2018/36), Úř. věst. C 21, 17. 1. 2019, s. 1.
11/01/2019
Doporučení ECB ze dne 7. ledna 2019 o zásadách pro vyplácení dividend  (ECB/2019/1), Úř. věst. C 11, 11. 1. 2019, s. 1.
11/01/2019
Již neplatí: Rozhodnutí ECB (EU) 2019/48 ze dne 30. listopadu 2018 o splacení základního kapitálu ECB národními centrálními bankami mimo eurozónu a o zrušení rozhodnutí ECB/2013/31  (ECB/2018/32), Úř. věst. L 9, 11. 1. 2019, s. 196.
11/01/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/47 ze dne 29. listopadu 2018, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/29 o vydávání eurobankovek  (ECB/2018/31), Úř. věst. L 9, 11. 1. 2019, s. 194.
11/01/2019
Již neplatí: Rozhodnutí ECB (EU) 2019/46 ze dne 29. listopadu 2018 o opatřeních nezbytných pro příspěvek na souhrnnou hodnotu kapitálu ECB a pro úpravu pohledávek národních centrálních bank ve výši převedených devizových rezerv a o zrušení rozhodnutí ECB/2013/26  (ECB/2018/30), Úř. věst. L 9, 11. 1. 2019, s. 190.
11/01/2019
Již neplatí: Rozhodnutí ECB (EU) 2019/45 ze dne 29. listopadu 2018 o podmínkách pro převody podílů na základním kapitálu ECB mezi národními centrálními bankami a pro úpravu splaceného základního kapitálu a o zrušení rozhodnutí ECB/2013/29 (ECB/2018/29), Úř. věst. L 9, 11. 1. 2019, s. 183.
11/01/2019
Již neplatí: Rozhodnutí ECB (EU) 2019/44 ze dne 29. listopadu 2018 o splacení základního kapitálu ECB národními centrálními bankami členských států, jejichž měnou je euro, o změně rozhodnutí ECB/2014/61 a o zrušení rozhodnutí ECB/2013/30 (ECB/2018/28), Úř. věst. L 9, 11. 1. 2019, s. 180.
11/01/2019
Již neplatí: Rozhodnutí ECB (EU) 2019/43 ze dne 29. listopadu 2018 o procentních podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu ECB a o zrušení rozhodnutí ECB/2013/28 (ECB/2018/27), Úř. věst. L 9, 11. 1. 2019, s. 178.
03/01/2019
Stanovisko k právnímu rámci pro kryté dluhopisy (CON/2019/1), Estonsko, 3. 1. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language