2019

10/05/2019
Stanovisko k dani z finančních aktiv bank a k referenční hodnotě týkající se úrokových sazeb pro smlouvy o spotřebitelském úvěru (CON/2019/18), Rumunsko, 10. 5. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2019
Stanovisko k bezpečnosti sítí a informačních systémů  (CON/2019/17), Kypr, 2. 5. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/04/2019
Rozhodnutí ECB ze dne 18. dubna 2019 o celkové výši ročních poplatků za dohled za rok 2019 (ECB/2019/10), 30. 4. 2019.
29/04/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/669 ze dne 4. dubna 2019, kterým se mění rozhodnutí ECB/2013/10 o nominálních hodnotách, specifikacích, reprodukci, výměně a stahování eurobankovek  (ECB/2019/9), Úř. věst. L 113, 29. 4. 2019, s. 6.
29/04/2019
Obecné zásady ECB (EU) 2019/671 ze dne 9. dubna 2019 o domácích operacích správy aktiv a pasiv prováděných národními centrálními bankami (přepracované znění) (ECB/2019/7), Úř. věst. L 113, 29. 4. 2019, s. 11.
17/04/2019
Stanovisko k účasti v jednotném mechanismu pro řešení krizí (CON/2019/16), Bulharsko, 17. 4. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2019
Stanovisko k lobbování  (CON/2019/15), Česká republika, 11. 4. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatečné informace
29/03/2019
Stanovisko k požadavku na souhlas dlužníků s převodem úvěrů zajištěných zástavním právem k obytné nemovitosti (CON/2019/14), Irsko, 29. 3. 2019.
27/03/2019
Stanovisko k soudní ochraně bývalých držitelů kvalifikovaných závazků bank  (CON/2019/13), Slovinsko, 27. 3. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2019
Stanovisko ke změnám struktury správy a řízení Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2019/12), Belgie, 26. 3. 2019.
12/03/2019
Stanovisko k doporučení Rady o jmenování člena Výkonné rady ECB (CON/2019/11), Úř. věst. C 94, 12. 3. 2019, s. 2.
08/03/2019
Kodex chování vysoce postavených úředníků ECB Úř. věst. C 89, 8. 3. 2019, s. 2.Dodatečné informace
06/03/2019
Stanovisko k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (CON/2019/06), Úř. věst. C 84, 6. 3. 2019, s. 1.Dodatečné informace
04/03/2019
Stanovisko k návrhu nařízení o minimálním krytí ztrát z nevýkonných expozic (CON/2018/32), Úř. věst. C 79, 4. 3. 2019, s. 1.Dodatečné informace
28/02/2019
Stanovisko ke zřízení makroobezřetnostní rady (CON/2019/10), Španělsko, 28. 2. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/02/2019
Stanovisko k návrhu zákona o ochraně primárního bydliště (CON/2019/09), Řecko, 27. 2. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/323 ze dne 12. února 2019 o jmenování vedoucích pracovních útvarů, kteří přijímají rozhodnutí v přenesené pravomoci na základě pravomocí v oblasti dohledu přiznaných vnitrostátními právními předpisy (ECB/2019/5), Úř. věst. L 55, 25. 2. 2019, s. 16.
25/02/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/322 ze dne 31. ledna 2019 o přenesení pravomoci přijímat rozhodnutí na základě pravomocí v oblasti dohledu přiznaných vnitrostátními právními předpisy  (ECB/2019/4), Úř. věst. L 55, 25. 2. 2019, s. 7.
20/02/2019
Doporučení ECB ze dne 14. února 2019 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banque centrale du Luxembourg  (ECB/2019/6), Úř. věst. C 67, 20. 2. 2019, s. 1.
18/02/2019
Stanovisko k soudním příkazům k vydání hlavního soukromého obydlí (CON/2019/08), Irsko, 18. 2. 2019.
15/02/2019
Stanovisko k udělování licencí poskytovatelům mikroúvěrů a k dohledu nad nimi (CON/2019/07), Řecko, 15. 2. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2019
Stanovisko k zákazu používání bankovek nominální hodnoty 500 EUR a k některým změnám právních předpisů v oblasti boje proti praní peněz (CON/2019/05), Dánsko, 12. 2. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/166 ze dne 25. ledna 2019 o Radě pro tržní infrastrukturu a o zrušení rozhodnutí ECB/2012/6 o zřízení Rady TARGET2-Securities  (ECB/2019/3), Úř. věst. L 32, 4. 2. 2019, s. 14.Dodatečné informace
01/02/2019
Stanovisko k omezení plateb v hotovosti (CON/2019/04), Španělsko, 1. 2. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2019
Stanovisko k odměňování členů řídících orgánů a vyšších řídících pracovníků Narodowy Bank Polski (CON/2019/03), Polsko, 30. 1. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2019
Nařízení ECB (EU) 2019/113 ze dne 7. prosince 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 1333/2014 o statistice peněžních trhů  (ECB/2018/33), Úř. věst. L 23, 25. 1. 2019, s. 19.
23/01/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/137 ze dne 23. ledna 2019 o výběru poskytovatelů síťových služeb pro jednotný portál tržní infrastruktury Eurosystému (ESMIG) (ECB/2019/2), Úř. věst. L 25, 23. 1. 2019, s. 34.
21/01/2019
Stanovisko k dohledu Bank Ċentrali ta‘ Malta / Central Bank of Malta nad agenturami, které referují o úvěrech, a k jejímu dozoru nad platebními službami  (CON/2019/02), Malta, 21. 1. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/01/2019
Doporučení ECB ze dne 7. prosince 2018 o rejstříku údajů o institucích a přidružených osobách  (ECB/2018/36), Úř. věst. C 21, 17. 1. 2019, s. 1.
11/01/2019
Doporučení ECB ze dne 7. ledna 2019 o zásadách pro vyplácení dividend  (ECB/2019/1), Úř. věst. C 11, 11. 1. 2019, s. 1.
11/01/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/48 ze dne 30. listopadu 2018 o splacení základního kapitálu ECB národními centrálními bankami mimo eurozónu a o zrušení rozhodnutí ECB/2013/31  (ECB/2018/32), Úř. věst. L 9, 11. 1. 2019, s. 196.Dodatečné informace
11/01/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/47 ze dne 29. listopadu 2018, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/29 o vydávání eurobankovek  (ECB/2018/31), Úř. věst. L 9, 11. 1. 2019, s. 194.
11/01/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/46 ze dne 29. listopadu 2018 o opatřeních nezbytných pro příspěvek na souhrnnou hodnotu kapitálu ECB a pro úpravu pohledávek národních centrálních bank ve výši převedených devizových rezerv a o zrušení rozhodnutí ECB/2013/26  (ECB/2018/30), Úř. věst. L 9, 11. 1. 2019, s. 190.Dodatečné informace
11/01/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/45 ze dne 29. listopadu 2018 o podmínkách pro převody podílů na základním kapitálu ECB mezi národními centrálními bankami a pro úpravu splaceného základního kapitálu a o zrušení rozhodnutí ECB/2013/29 (ECB/2018/29), Úř. věst. L 9, 11. 1. 2019, s. 183.Dodatečné informace
11/01/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/44 ze dne 29. listopadu 2018 o splacení základního kapitálu ECB národními centrálními bankami členských států, jejichž měnou je euro, o změně rozhodnutí ECB/2014/61 a o zrušení rozhodnutí ECB/2013/30 (ECB/2018/28), Úř. věst. L 9, 11. 1. 2019, s. 180.
11/01/2019
Rozhodnutí ECB (EU) 2019/43 ze dne 29. listopadu 2018 o procentních podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu ECB a o zrušení rozhodnutí ECB/2013/28 (ECB/2018/27), Úř. věst. L 9, 11. 1. 2019, s. 178.Dodatečné informace
03/01/2019
Stanovisko k právnímu rámci pro kryté dluhopisy (CON/2019/01), Estonsko, 3. 1. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language