ECB/2019/38

  1. ECB:s beslut (EU) 2019/2158 av den 5 december 2019 om metoder och förfaranden för att bestämma och insamla uppgifter avseende avgiftsfaktorer som används för att beräkna de årliga tillsynsavgifterna (ECB/2019/38), EUT L 327, 17.12.2019, s. 99.

    Ytterligare information

    1. Rättelse till ECB:s beslut (EU) 2019/2158 av den 5 december 2019 om metoder och förfaranden för att bestämma och insamla uppgifter avseende avgiftsfaktorer som används för att beräkna de årliga tillsynsavgifterna (ECB/2019/38) (Europeiska unionens officiella tidning L 327 av den 17 december 2019), EUT L 330, 20.12.2019, s. 105.