ECB/2019/38

  1. Sklep ECB (EU) 2019/2158 z dne 5. decembra 2019 o metodologiji in postopkih za določitev in zbiranje podatkov o faktorjih za izračun nadomestila, ki se uporabijo za izračun letnih nadomestil za nadzor  (ECB/2019/38), UL L 327, 17. 12. 2019, str. 99.

    Dodatne informacije

    1. Popravek Sklepa ECB (EU) 2019/2158 z dne 5. decembra 2019 o metodologiji in postopkih za določitev in zbiranje podatkov o faktorjih za izračun nadomestila, ki se uporabijo za izračun letnih nadomestil za nadzor (ECB/2019/38) (Uradni list Evropske unije L 237 z dne 17. decembra 2019), UL L 330, 20. 12. 2019, str. 105.