BCE/2019/38

  1. Decizia (UE) 2019/2158 a BCE din 5 decembrie 2019 privind metodologia și procedurile pentru determinarea și colectarea datelor referitoare la factorii taxei utilizați pentru calcularea taxelor anuale de supraveghere  (BCE/2019/38), JO L 327, 17.12.2019, p. 99.

    Informaţii suplimentare

    1. Rectificare la Decizia (UE) 2019/2158 a BCE din 5 decembrie 2019 privind metodologia și procedurile pentru determinarea și colectarea datelor referitoare la factorii taxei utilizați pentru calcularea taxelor anuale de supraveghere (BCE/2019/38) (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 327 din 17 decembrie 2019), JO L 330, 20.12.2019, p. 105.