ECB/2019/38

  1. Besluit (EU) 2019/2158 Van de ECB van 5 december 2019 betreffende de methodologie en procedures voor de gegevensvaststelling en ‐verzameling aangaande voor de berekening van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht toegepaste vergoedingsfactoren  (ECB/2019/38), PB L 327 van 17.12.2019, blz. 99.

    Aanvullende informatie

    1. Rectificatie van Besluit (EU) 2019/2158 van de ECB van 5 december 2019 betreffende de methodologie en procedures voor de gegevensvaststelling en ‐verzameling aangaande voor de berekening van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht toegepaste vergoedingsfactoren (ECB/2019/38) (Publicatieblad van de Europese Unie L 327 van 17 december 2019), PB L 330 van 20.12.2019, blz. 105.