BĊE/2019/38

  1. Deċiżjoni (UE) 2019/2158 tal-BĊE tal-5 ta’ Diċembru 2019 dwar il-metodoloġija u l-proċeduri għad-determinazzjoni u l-ġbir ta’ data dwar il-fatturi tariffarji użati għall-kalkolu tat-tariffi superviżorji annwali (BĊE/2019/38), ĠU L 327, 17.12.2019, pġ. 99.

    Aktar tagħrif

    1. Rettifika tad-Deċiżjoni (UE) 2019/2158 tal-BĊE tal-5 ta’ Diċembru 2019 dwar il-metodoloġija u l-proċeduri għad-determinazzjoni u l-ġbir ta’ data dwar il-fatturi tariffarji użati għall-kalkolu tat-tariffi superviżorji annwali (BĊE/2019/38) (Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 327 tas-17 ta’ Diċembru 2019), ĠU L 330, 20.12.2019, pġ. 105.