ECB/2019/38

  1. ECB Lēmums (ES) 2019/2158 (2019. gada 5. decembris) par metodoloģiju un procedūrām attiecībā uz datu noteikšanu un vākšanu par maksu noteicošiem faktoriem, kurus izmanto gada uzraudzības maksas aprēķināšanā  (ECB/2019/38), OV L 327, 17.12.2019, 99. lpp..

    Papildus informācija

    1. Labojums ECB Lēmumā (ES) 2019/2158 (2019. gada 5. decembris) par metodoloģiju un procedūrām attiecībā uz datu noteikšanu un vākšanu par maksu noteicošiem faktoriem, kurus izmanto gada uzraudzības maksas aprēķināšanā (ECB/2019/38) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 327, 2019. gada 17. decembris), OV L 330, 20.12.2019, 105. lpp..