ECB/2019/38

  1. 2019 m. gruodžio 5 d. ECB Sprendimas (ES) 2019/2158 dėl mokestinių veiksnių, kurie naudojami metiniams priežiūros mokesčiams apskaičiuoti, duomenų nustatymo bei rinkimo metodikos ir procedūrų  (ECB/2019/38), OL L 327, 2019 12 17, p. 99.

    Papildoma informacija

    1. 2019 m. gruodžio 5 d. ECB sprendimo (ES) 2019/2158 dėl mokestinių veiksnių, kurie naudojami metiniams priežiūros mokesčiams apskaičiuoti, duomenų nustatymo bei rinkimo metodikos ir procedūrų (ECB/2019/38) klaidų ištaisymas (Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 327, 2019 m. gruodžio 17 d.), OL L 330, 2019 12 20, p. 105.