EKB/2019/38

  1. Az EKB (EU) 2019/2158 határozata (2019. december 5.) az éves felügyeleti díjak kiszámításához használt díjtényezőkre vonatkozó adatok meghatározására és összegyűjtésére vonatkozó módszertanról és eljárásokról (EKB/2019/38), HL L 327., 2019.12.17., 99. o.

    Kiegészítő információ

    1. Helyesbítés az EKBnak az éves felügyeleti díjak kiszámításához használt díjtényezőkre vonatkozó adatok meghatározására és összegyűjtésére vonatkozó módszertanról és eljárásokról szóló, 2019. december 5-i (EU) 2019/2158 határozatához (EKB/2019/38) (Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 327., 2019. december 17.), HL L 330., 2019.12.20., 105. o.