EKP/2019/38

  1. EKP:n päätös (EU) 2019/2158, annettu 5 päivänä joulukuuta 2019, valvontamaksutekijöitä koskevien tietojen keräämisessä ja määrittämisessä sovellettavasta metodologiasta ja sovellettavista menettelyistä  (EKP/2019/38), EUVL L 327, 17.12.2019, s. 99.

    Lisätietoja

    1. Oikaisu EKP:n päätökseen (EU) 2019/2158, annettu 5 päivänä joulukuuta 2019, valvontamaksutekijöitä koskevien tietojen keräämisessä ja määrittämisessä sovellettavasta metodologiasta ja sovellettavista menettelyistä (EKP/2019/38) (Euroopan unionin virallinen lehti L 327, 17. joulukuuta 2019), EUVL L 330, 20.12.2019, s. 105.