EKP/2019/38

  1. EKP otsus (EL) 2019/2158, 5. detsember 2019, iga-aastase järelevalvetasu arvutamiseks kasutatavate teguritega seotud andmete määratlemise ja kogumise meetodite ja korra kohta  (EKP/2019/38), ELT L 327, 17.12.2019, lk 99.

    Täiendav teave

    1. EKP 5. detsembri 2019. aasta otsuse (EL) 2019/2158 (iga-aastase järelevalvetasu arvutamiseks kasutatavate teguritega seotud andmete määratlemise ja kogumise meetodite ja korra kohta (EKP/2019/38)) parandus (Euroopa Liidu Teataja L 327, 17. detsember 2019), ELT L 330, 20.12.2019, lk 105.