ECB/2019/38

  1. ECB's afgørelse (EU) 2019/2158 af 5. december 2019 om metoden til og procedurerne for fastsættelse og indsamling af data om de gebyrfaktorer, der anvendes til beregning af de årlige tilsynsgebyrer  (ECB/2019/38), EUT L 327 af 17.12.2019, s. 99.

    Læs mere

    1. Berigtigelse til ECB's forordning (EU) 2019/2158 af 5. december 2019 om metoden til og procedurerne for fastsættelse og indsamling af data om de gebyrfaktorer, der anvendes til beregning af de årlige tilsynsgebyrer (ECB/2019/38) (Den Europæiske Unions Tidende L 327 af 17. december 2019), EUT L 330 af 20.12.2019, s. 105.