ECB/2019/38

  1. Rozhodnutí ECB (EU) 2019/2158 ze dne 5. prosince 2019 o metodice a postupech pro stanovení a shromažďování údajů týkajících se faktorů používaných pro výpočet ročních poplatků za dohled  (ECB/2019/38), Úř. věst. L 327, 17. 12. 2019, s. 99.

    Dodatečné informace

    1. Oprava rozhodnutí ECB (EU) 2019/2158 ze dne 5. prosince 2019 o metodice a postupech pro stanovení a shromažďování údajů týkajících se faktorů používaných pro výpočet ročních poplatků za dohled (ECB/2019/38) (Úřední věstník Evropské unie L 327 ze dne 17. prosince 2019), Úř. věst. L 330, 20. 12. 2019, s. 105.