ECB/2019/37

  1. ECB:s förordning (EU) 2019/2155 av den 5 december 2019 om ändring av förordning (EU) nr 1163/2014 om tillsynsavgifter (ECB/2019/37), EUT L 327, 17.12.2019, s. 70.

    Ytterligare information

    1. Rättelse till ECB:s förordning (EU) 2019/2155 av den 5 december 2019 om ändring av förordning (EU) nr 1163/2014 om tillsynsavgifter (ECB/2019/37) (Europeiska unionens officiella tidning L 327 av den 17 december 2019), EUT L 330, 20.12.2019, s. 106.