Menu

ECB/2019/37

  1. Uredba ECB (EU) 2019/2155 z dne 5. decembra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1163/2014 o nadomestilih za nadzor  (ECB/2019/37), UL L 327, 17. 12. 2019, str. 70.

    Dodatne informacije

    1. Popravek Uredbe ECB (EU) 2019/2155 z dne 5. decembra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1163/2014 o nadomestilih za nadzor (ECB/2019/37) (Uradni list Evropske unije L 327 z dne 17. decembra 2019), UL L 330, 20. 12. 2019, str. 106.