Menu

EBC/2019/37

  1. Rozporządzenie EBC (UE) 2019/2155 z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1163/2014 w sprawie opłat nadzorczych  (EBC/2019/37), Dz.U. L 327 z 17.12.2019, str. 70.

    Dodatkowe informacje

    1. Sprostowanie do rozporządzenia EBC (UE) 2019/2155 z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1163/2014 w sprawie opłat nadzorczych (EBC/2019/37) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 327 z dnia 17 grudnia 2019 r.), Dz.U. L 330 z 20.12.2019, str. 106.