ECB/2019/37

  1. Verordening (EU) 2019/2155 van de ECB van 5 december 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1163/2014 betreffende een vergoeding voor toezicht  (ECB/2019/37), PB L 327 van 17.12.2019, blz. 70.

    Aanvullende informatie

    1. Rectificatie van Verordening (EU) 2019/2155 van de ECB van 5 december 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1163/2014 betreffende een vergoeding voor toezicht (ECB/2019/37) (Publicatieblad van de Europese Unie L 327 van 17 december 2019), PB L 330 van 20.12.2019, blz. 106.