Menu

BĊE/2019/37

  1. Regolament (UE) 2019/2155 tal-BĊE tal-5 ta’ Diċembru 2019 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1163/2014 dwar it-tariffi superviżorji  (BĊE/2019/37), ĠU L 327, 17.12.2019, pġ. 70.

    Aktar tagħrif

    1. Rettifika tar-Regolament (UE) 2019/2155 tal-BĊE tal-5 ta’ Diċembru 2019 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1163/2014 dwar it-tariffi superviżorji (BĊE/2019/37) (Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 327 tas-17 ta’ Diċembru 2019), ĠU L 330, 20.12.2019, pġ. 106.