Menu

ECB/2019/37

  1. ECB Regula (ES) 2019/2155 (2019. gada 5. decembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1163/2014 par uzraudzības maksām  (ECB/2019/37), OV L 327, 17.12.2019, 70. lpp..

    Papildus informācija

    1. Labojums ECB Regulā (ES) 2019/2155 (2019. gada 5. decembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1163/2014 par uzraudzības maksām (ECB/2019/37) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 327, 2019. gada 17. decembris), OV L 330, 20.12.2019, 106. lpp..