ECB/2019/37

  1. 2019 m. gruodžio 5 d. ECB Reglamentas (ES) 2019/2155 kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1163/2014 dėl priežiūros mokesčių  (ECB/2019/37), OL L 327, 2019 12 17, p. 70.

    Papildoma informacija

    1. 2019 m. gruodžio 5 d. ECB reglamento (ES) 2019/2155, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1163/2014 dėl priežiūros mokesčių (ECB/2019/37), klaidų ištaisymas (Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 327, 2019 m. gruodžio 17 d.), OL L 330, 2019 12 20, p. 106.