Menu

EKB/2019/37

  1. Az EKB (EU) 2019/2155 rendelete (2019. december 5.) a felügyeleti díjakról szóló 1163/2014/EU rendelet módosításáról (EKB/2019/37), HL L 327., 2019.12.17., 70. o.

    Kiegészítő információ

    1. Helyesbítés az EKBnak a felügyeleti díjakról szóló 1163/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. december 5-i (EU) 2019/2155 rendeletéhez (EKB/2019/37) (Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 327., 2019. december 17.), HL L 330., 2019.12.20., 106. o.