EKP/2019/37

  1. EKP:n Asetus (EU) 2019/2155, annettu 5 päivänä joulukuuta 2019, valvontamaksuista annetun asetuksen (EU) N:o 1163/2014 muuttamisesta  (EKP/2019/37), EUVL L 327, 17.12.2019, s. 70.

    Lisätietoja

    1. Oikaisu EKP:n asetukseen (EU) 2019/2155, annettu 5 päivänä joulukuuta 2019, valvontamaksuista annetun asetuksen (EU) N:o 1163/2014 muuttamisesta (EKP/2019/37) (Euroopan unionin virallinen lehti L 327, 17. joulukuuta 2019), EUVL L 330, 20.12.2019, s. 106.