EKP/2019/37

  1. EKP määrus (EL) 2019/2155, 5. detsember 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1163/2014 järelevalvetasude kohta  (EKP/2019/37), ELT L 327, 17.12.2019, lk 70.

    Täiendav teave

    1. EKP 5. detsembri 2019. aasta määruse (EL) 2019/2155 (millega muudetakse määrust (EL) nr 1163/2014 järelevalvetasude kohta (EKP/2019/37)) parandus (Euroopa Liidu Teataja L 327, 17. detsember 2019), ELT L 330, 20.12.2019, lk 106.