Menu

ECB/2019/37

  1. ECB's forordning (EU) 2019/2155 af 5. december 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 1163/2014 om tilsynsgebyrer (ECB/2019/37), EUT L 327 af 17.12.2019, s. 70.

    Læs mere

    1. Berigtigelse til ECB's forordning (EU) 2019/2155 af 5. december 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 1163/2014 om tilsynsgebyrer (ECB/2019/37) (Den Europæiske Unions Tidende L 327 af 17. december 2019), EUT L 330 af 20.12.2019, s. 106.