ECB/2019/37

  1. Nařízení ECB (EU) 2019/2155 ze dne 5. prosince 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1163/2014 o poplatcích za dohled  (ECB/2019/37), Úř. věst. L 327, 17. 12. 2019, s. 70.

    Dodatečné informace

    1. Oprava nařízení ECB (EU) 2019/2155 ze dne 5. prosince 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1163/2014 o poplatcích za dohled (ECB/2019/37) (Úřední věstník Evropské unie L 327 ze dne 17. prosince 2019), Úř. věst. L 330, 20. 12. 2019, s. 106.