CON/2019/43

  1. Yttrande om en rekommendation från rådet om utnämning av en ledamot i ECB:s direktion (CON/2019/43), 11.12.2019.

      Ytterligare information

       
      Rådets rekommendation av den 8 november 2019 om utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion