CON/2019/43

  1. Stanovisko k odporúčaniu Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady ECB (CON/2019/43), 11. 12. 2019.

      Dodatočné informácie

       
      Odporúčanie Rady z 8. novembra 2019 o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky