CON/2019/43

  1. Arvamus seoses nõukogu soovitusega EKP juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta (CON/2019/43), 11.12.2019.

      Täiendav teave

       
      Nõukogu Soovitus, 8. november 2019, Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta