CON/2019/43

  1. Становище относно препоръка на Съвета относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ (CON/2019/43), 11.12.2019.

      Допълнителна информация

       
      Препоръка на Съвета от 8 ноември 2019 година относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка