CON/2019/40

 1. Stanovisko k zvýšeniu osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií  (CON/2019/40), Slovensko, 26. 11. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

   Dodatočné informácie

    
   Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov