CON/2019/35

  1. Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB vykdomosios valdybos nario skyrimo  (CON/2019/35), OL C 374, 2019 10 23, p. 2.

      Papildoma informacija

       
      2019 m. spalio 10 d. Tarybos rekomendacija dėl Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimo