CON/2019/35

  1. Udtalelse om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem til Direktionen for ECB (CON/2019/35), EUT C 374 af 23.10.2019, s. 2.

      Læs mere

       
      Rådets henstilling af 10. oktober 2019 om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion