ECB/2019/31

  1. Sklep ECB (EU) 2019/1743 z dne 15. oktobra 2019 o obrestovanju imetij presežnih rezerv in nekaterih vlog (prenovitev) (ECB/2019/31), UL L 267, 21. 10. 2019, str. 12.

    Dodatne informacije

    1. Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 5. junija 2014 o obrestovanju depozitov, stanj in imetij presežnih rezerv (ECB/2014/23), UL L 168, 5. 6. 2014, str. 115.